Теоретико-методические основы изучения нумерации целых неотрицательных чисел в пределах 100

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 46

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ НУМЕРАЦІЇ ЦІЛИХ НЕВІД’ЄМНИХ ЧИСЕЛ В МЕЖАХ 100 5

1.1. Вивчення нумерації цілих невід’ємних чисел у початковому курсі математики 5

1.2. Причини виділення сотні в окремий концентр. Особливості вивчення усної та письмової нумерації у межах 100 10

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ НУМЕРАЦІЇ І ДІЙ НАД ЧИСЛАМИ ПЕРШОЇ СОТНІ 15

2.1. Методика вивчення додавання та віднімання цілих невід’ємних чисел в межах 100 15

2.2. Дії множення та ділення в межах сотні 21

2.3. Система вправ при вивченні нумерації чисел в межах 100 26

2.4. План-конспекти уроків математики з теми «Вивчення нумерації цілих невід’ємних чисел в межах 100» 31

ВИСНОВКИ 40

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 42

ДОДАТКИ 44

ВСТУП

Актуальність дослідження. Практична й духовна значущість математики в навчанні, розвитку та вихованні молодих школярів визначає такі основні компоненти початкової математичної освіти: знання про натуральні числа і дії над ними, вміння використовувати ці знання в повсякденному житті; початкові алгебраїчні й геометричні уявлення; математичний розвиток включає здібність до узагальнень, здогадку, вміння помітити спільне в різному, порівнювати, аналізувати, робити висновки та перевіряти їх.

Фундаментом курсу математики початкових класів є вивчення чисел та дій над ними.

Концентр «сотня» продовжує курс цілих невід’ємних чисел, що вивчають у початковій школі. Цільовою настановою вивчення програмового матеріалу концентру є засвоєння учнями усної і письмової нумерації чисел в межах 100 та прийомів виконання арифметичних дій додавання і віднімання, множення і ділення.

Спочатку учні ознайомлюються з прийомами усного додавання і віднімання чисел в межах 100 без переходу через десяток. Далі вводяться письмові прийоми виконання дій (без переходу і з переходом через десяток). У межах 100 належна увага приділяється як усним, так і письмовим способам додавання і віднімання. У ході вивчення нумерації чисел потрібно сформувати в учнів уявлення про сотню, як про нову лічильну одиницю, про групування розрядів у класи.

Методичні аспекти формування математичних понять і умінь відображені у наукових працях O.К. Артемова, Г.П. Бевза, М.І. Бурди, М.Я. Ігнатенка, O.С. Дубинчук, М.І. Жалдака, Ю.М. Колягіна, A.A. Столяра, З.І. Слєпкань, Н.Ф.Тесленка, М.І. Шкіля та інших. Проблемою математичної підготовки учнів початкових класів, займались методисти-математики С.А. Альперович, М.В. Богданович, І.І. Барбул, Н.К. Петрушин, A.M. Пишкало, СЛ. Волкова, H.H. Столярова, B.B. Давидова, M.B. Підручна та ін.

Актуальність зазначених вище питань й обумовило вибір цієї теми курсової роботи.

Об’єкт дослідження: процес вивчення нумерації чисел у межах 100.

Предмет дослідження: педагогічні умови вивчення нумерації чисел у межах 100.

Мета курсової роботи - дослідити особливості вивчення теми «Вивчення нумерації цілих невід’ємних чисел в межах 100» та розробити методику засвоєння даного матеріалу на уроках математики у початкових

Для досягнення мети дослідження необхідно вирішити такі завдання:

Проаналізувати стан розробленості проблеми в педагогічній літературі.

Визначити сутність та специфічні особливості методики вивчення нумерації чисел у межах 100.

розкрити основні аспекти вивчення дій додавання і віднімання чисел в межах 100 на уроках математики в початкових класах, а також дії множення і ділення;

Дослідити основні тенденції вивчення чисел у межах 100 на сучасному етапі функціонування загальноосвітньої школи.

В ході дослідження нами були використані наступні методи теоретичного дослідження: вивчення і теоретичний аналіз психолого-педагогічної літератури; класифікація і систематизація матеріалу; узагальнення і відбір необхідної інформації з проблеми дослідження.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

Закрыть

Теоретико-методические основы изучения нумерации целых неотрицательных чисел в пределах 100

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.