Методика обучения детей старшего дошкольного возраста декоративного рисования на основе украинской керамики

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 53

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ ДІТЕЙ ДЕКОРАТИВНОГО МАЛЮВАННЯ В УМОВАХ ДНЗ 5

1.1. Види декоративних композицій та їх прикладне призначення 5

1.2. Послідовність оволодіння дітьми декоративним малюванням 7

1.3. Декоративне малювання, його специфіка і завдання в дитячому садку 13

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ КЕРАМІКИ, ЯК ЗАСОБУ НАВЧАННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ ДЕКОРАТИВНОГО МАЛЮВАННЯ 21

2.1. Методика навчання декоративного малювання на засадах української кераміки 21

2.2. Засвоєння малювання елементів декоративного розпису у старшій групі ДНЗ 29

2.3. Особливості вивчення дошкільниками елементів Петриківського, Яворівського та Косівського розпису 34

2.4. Експериментальне дослідження ефективності розробленої методики навчання декоративному малюванню 39

ВИСНОВКИ 43

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 45

ДОДАТКИ 47

ВСТУП

Актуальність дослідження. Необхідною умовою побудови сучасної системи дошкільного виховання й навчання та розвитку всебічно розвиненої особистості є використання народного мистецтва в декоративній діяльності дітей. Народне мистецтво втілює в собі історичний досвід багатьох поколінь і розглядається як частина матеріальної культури.

Декоративна діяльність є одним з факторів гармонійного розвитку особистості. За допомогою декоративної діяльності відбувається збагачення душі дитини, прищеплюється любов до свого краю. Народна декоративна діяльність зберігає й передає новим поколінням національні традиції й вироблені народом форми певних відносини до світу. Мистецтво декоративної діяльності допомагає розкрити дітям світ прекрасного, розвивати в них художній смак.

Важливу роль декоративної діяльності у вихованні дітей відзначало багато вітчизняних мистецтвознавців, дослідників дитячої творчості (А.П.Усова, Т.С.Комарова, Т.Я.Шпикалова, Н.Б.Халезова, Т.Н.Доронова, А.А.Грибовська й інші). Вони переконливо свідчать, що декоративна діяльність викликає у дітей перші яскраві уявлення про Батьківщину, її культуру, сприяє вихованню патріотичних почуттів, прилучає до світу прекрасного, і тому декоративну діяльність необхідно використовувати в педагогічній роботі у дитячому садку.

Знайомство з народним декоративним мистецтвом збагачує дитину, виховує гордість за свій народ, підтримує інтерес до його історії й культури.

Пізнаючи красу народної творчості, дитина відчуває позитивні емоції, на основі яких виникають більш глибокі почуття: радості, замилування, захвату. Утворюються образні уявлення, що сприяє розвитку мислення, уяви. Все це викликає в дітей прагнення передати сприйняту красу, запам'ятати ті предмети народно-декоративного мистецтва, які їм сподобалися, у них пробуджується й розвивається творча активність, формуються естетичні почуття й художній смак, естетична оцінка до предметів українського декоративного мистецтва. У дітей формуються різноманітні здібності - як художні, так й інтелектуальні.

Об’єкт дослідження – процес навчання декоративного малювання дітей дошкільного віку.

Предмет дослідження – педагогічні умови використання української кераміки як засобу навчання декоративного малювання у ДНЗ.

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити педагогічні умови та методику навчання декоративного малювання дітей дошкільного віку на засадах української кераміки.

Для досягнення поставленої мети нам необхідно вирішити наступні завдання:

-розкрити види декоративних композицій та їх прикладне призначення;

-обґрунтувати послідовність оволодіння дітьми декоративним малюванням;

-визначити роль декоративного малювання, його специфіку і завдання в дитячому садку;

-розкрити методичні аспекти використання української кераміки, як засобу навчання дошкільників декоративного малювання;

-перевірити ефективність запропонованої методики навчання декоративному малюванню за засадах української кераміки у ДНЗ.

Для вирішення зазначених завдань і використано відповідні методи дослідження: теоретичні – аналіз наукових джерел з проблеми дослідження, нормативних і програмних документів, методи порівняння, систематизації, класифікації й узагальнення здобутих теоретичних даних; емпіричні – діагностичні (спостереження, бесіда, вивчення та аналіз продуктів дитячої образотворчої діяльності); педагогічний експеримент; методи математичної статистики.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

Закрыть

Методика обучения детей старшего дошкольного возраста декоративного рисования на основе украинской керамики

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.