Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 38

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

Зміст

Вступ 2

Розділ І. Теоретичні основи громадянського виховання дітей дошкільного віку 4

1.1. Особливості громадянського виховання дітей дошкільного віку. 4

1.2. Громадянське виховання дітей дошкільного віку 5

Розділ ІІ. Казка як засіб виховання дітей дошкільного віку 9

2.1. Поняття про казку. 9

2.2. Класифікація казок. 14

2.3. Зміст та структура казок для дошкільників. 20

Розділ ІІІ. Методика використання казки як засобу громадянського використання дошкільників. 22

3.1. Особливості педагогічної роботи з казками. 22

3.2. Методичні рекомендації вихователям щодо використання казки при громадянського виховані дошкільнят. 25

Висновок 34

Список використаної літератури 37

Вступ

Сьогодні громадянське виховання,якому педагоги часто відводили формальну роль в освітньому процесі,стає пріоритетним напрямом роботи з дітьми. Відтак маємо принцип змінити педагогічні підходи, усвідомити, що плекати громадянина означає не просто ознайомлювати дитину з історією та культурою рідної країни, а насамперед формувати у неї розуміння своїх прав і обов’язків у неї розуміння своїх прав і обов’язків у суспільстві, моральну відповідальність за свою поведінку.

Нині, коли в нашій країні особливо гостро постає потреба у згуртуванні суспільства навколо ідеї державності, громадянських цінностей, актуалізація завдання виховання громадянськості як моральної риси особистості. Завдяки активізації виховної роботи в усіх навчальних закладах освіта має стати провідником становлення громадянського суспільства й утвердження України як правової держави. Цю якість особистості характеризує широкий аспект почуттів, власної гідності, гордості за свою країну, її історію, причетності до її долі, поваги до держави та її законів, інституцій, упевненості у відповідності своїх дій правовим і соціально-моральним нормам, відповідності за виконання своїх обов’язків.

Отже таким чином, ми бачимо, що громадянське виховання - це багатогранний та трудомісткий процес, який торкається всіх сторін життєдіяльності дитини і потребує ретельності підготовки.

Об’єкт дослідження: громадянське виховання молодших дошкільників.

Предмет дослідження: процес використання народної казки як громадянське виховання молодших дошкільників.

Мета дослідження.

Метою курсової роботи є методика громадянського виховання дошкільників засобами української народної казки.

Завдання дослідження.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання:

1. Визначити сутність української казки.

2. Розглянути громадянське виховання дошкільників.

3. Охарактеризувати процес використання народної казки в громадянському виховані дошкільників.

Структура курсової роботи.

Дана курсова робота складається зі вступу, трьох розділів, висновку та списку використаної літератури.

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 38

Платная работа

Закрыть

Украинская народная сказка - как средство гражданского воспитания дошкольников

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.