Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 55

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

Зміст

Вступ 3

1. Теоретичне дослідження використання народної гри як засобу патріотичного виховання 8

2. Аналіз досвіду ДНЗ щодо використання народної гри як засобу патріотичного виховання 20

3. Експериментальне дослідження використання народної гри як засобу патріотичного виховання 26

4. Аналіз результатів дослідження 47

Висновки 49

Список використаних джерел 52

Вступ

Актуальність теми. Процес становлення освіти й виховання в Україні створює умови збереження і розвитку національної культури, зокрема впровадження і застосування українських народних рухливих ігор у систему фізичного виховання молодших школярів. Будучи важливим засобом надбання і передачі соціального досвіду, народні ігри сьогодні повинні увійти у всі сфери виховної роботи, емоційно збагачуючи особистість, викликаючи потребу до творчої діяльності та підвищення фізичної працездатності.

Українські національні рухливі ігри відіграють важливе значення у патріотичному вихованні молодших школярів. Вони найповніше відображають спосіб життя і світогляд нашого народу. Аналіз шкільних програм, навчальних посібників та практики фізичного виховання у школах показує, що народні рухливі ігри використовуються епізодично, без достатнього наукового обґрунтування їх впливу на фізичний стан дітей та їх морально-вольове вдосконалення.

Гра — важливий засіб виховання, який доступний кожному, має тісний зв‘язок з життям. Граючись, дитина пізнає світ, навчається спілкування з іншими, виконує побутові дії, фантазує. Для маленької дитини гра — це життя.

Жива гра дає дитині можливість насолоджуватись вільним проявом своїх фізичних і духовних сил. В.О. Сухомлинський порівнював гру з „величезним світлим вікном, крізь яке в духовний світ дитини вливається живлющий потік уявлень, понять про навколишній світ".

За словами К.Д. Ушинського, у змісті народної гри є всі доступні форми навчання. Саме у процесі гри діти пізнають грамоту, вчаться рахувати, різнити кольори, виконувати повсякденні дії, набувають навичок самообслуговування та спілкування.

Видатний лікар та етнолог Є.Покровський називав дитячі ігри „вільним вираженням душевних та фізичних сил дитини". У грі дитина відображає те, що бачить в своїй сім‘ї, віддзеркалює навколишній світ. Народні ігри несуть у собі джерело пізнання та виховання загальнолюдських цінностей

Народні ігри спонукають дитину до активної дії, будять позитивні емоції, сприяють фізичному розвитку дитини, розвивають мову та інтелект, формують моральні цiнностi, привчають до охайності й дисципліни.

З покоління в покоління український народ передає свій соціальний досвід, своє історичне надбання, створюючи тим самим свою, тільки йому притаманну культуру. Народ завжди піклувався й про своїх дітей, виховував їх, передавав життєвий досвід. Веселою школою життя, в якій закладена народна мудрість, є народні ігри.

Нелегко знайти аналог народним іграм за силою та багатогранністю педагогічного впливу на дітей. Народні ігри сприяють гармонійному фізичному розвиткові дітей. Різноманітність тематики й діючих персонажів розширюють кругозір, мислення, уяву. Необхідність вивчення правил і слів, якими здебільшого супроводжуються народні ігри, стимулює роботу пам'яті. Висока художність, образність віршів та краса мелодії ігор-хороводів програмує естетичну орієнтацію дітей. Необхідність дотримувати під час гри певних моральних норм привчає дитину змалку поважати моральний кодекс суспільства. У прихованій, цікавій і ненав'язливій формі гра передає малій дитині досвід народу. Чим раніше дитина призвичаюється до національної духовності, тим глибше вона проросте в її серці.

Народні ігри – неоціненний виховний скарб, який залишили нам наші прадіди. Вони є чудовим засобом усебічного виховання дошкільнят: сприяють розширенню уявлень дітей про навколишній світ, розвитку кмітливості, логічного мислення, психічних процесів, загартуванню волі, витримки і, зрештою, залученню дітлахів до вивчення історії свого народу. Граючи в народні ігри, діти знайомляться з традиціями свого народу, звичаями та обрядами, віруваннями, культурою, що є запорукою виховання національної самосвідомості.

Народна гра – природний супутник життя дитини, джерело радісних емоцій, криниця знань, естафета традицій поколінь, могутній засіб виховного впливу. У ній яскраво виражаються спосіб життя людей, їхній побут, праця, бажання оволодіти мудрістю, красою, бути сильним, спритним, вольовим, уміти досягати мети. Тож не випадково видатні педагоги закликали збирати й описувати народні ігри, щоб донести до майбутніх поколінь колорит звичаїв, оригінальність національного самовираження, своєрідність мови.

Принцип національної спрямованості освіти, передбачений державним стандартом, який визначений Базовим компонентом дошкільної освіти в Україні, реалізується завдяки використанню українських народних ігор у практиці роботи дошкільних навчальних закладів. Адже, граючи в народні ігри, діти не лише опановують рідну мову, а й ознайомлюються зі здобутками фольклору – мирилками, лічилками, дражнилками, закличками, зговірками, вчаться використовувати їх у різних життєвих ситуаціях.

Народне поетичне слово сприяє збагаченню середовища, поєднує в собі минуле, теперішнє і майбутнє, в якому зростає і виховується дитина. Саме тому з покоління в покоління передаються материнські колискові пісні, казки, потішки, промовки тощо.

Жодне з професійних мистецтв, жодний найдосконаліший технічний засіб не замінить дитині радості усного спілкування.

Народні ігри – це ігри, які походять з давніх – давен, їх побудовано з урахуванням етнічних особливостей (хороводи, забави, ігри з народною іграшкою тощо ).

Вони – невід’ємна складова життя дитини в сучасному дошкільному закладі, важливе джерело засвоєння загальнолюдських цінностей. Розвивальний потенціал забезпечується не тільки наявністю відповідних іграшок, а й особливою творчою аурою, яку має створювати дорослий.

У народних іграх відображається життя людей, їхній побут, національні традиції, вони сприяють вихованню честі, сміливості, мужності тощо. З цією метою дітям пропонують розпитати в своїх мам, тат, бабусь та дідусів, в які ігри вони гралися в дитинстві.[3]

Народні рухливі ігри походять від давніх ритуальних традицій. Вони передавалися з покоління в покоління, набирали розважального змісту, наслідувалися дітьми і ставали для них не лише забавою, а й веселою школою життя. Старші передавали їх молодшим, а ті давали щось своє, придумували нові варіанти, атрибути.

Народні ігри створені народом так само, як казки, приказки, загадки, вони передаються з покоління в покоління. У їх змісті відбито національну психологію кожного народу: у всіх народів існує чималий запас ігор, котрі якоюсь мірою відбивають побут народу.

В Україні сформувалась досить ефективна ігротека, яка налічує понад 600 українських народних ігор, записаних у різний час. Використання цієї безцінної скарбниці – важливе завдання сучасної освіти.

Проведений аналіз психолого-педагогічної літератури й дисертаційних досліджень засвідчив, що проблема патріотичного виховання молодших школярів засобами народних ігор недостатньо вивчена і потребує подальшого дослідження.

Отже, важливість даного питання, його недостатня теоретична і практична розробленість зумовили вибір теми курсової роботи – «Народна гра як засіб патріотичного виховання».

Метою нашого дослідження є визначення особливостей патріотичного виховання засобами народної гри.

Об’єкт дослідження – народна гра у процесі виховання дошкільників.

Предмет дослідження – виховання патріотизму засобами народної гри.

Завдання дослідження:

1. Проаналізувати стан проблеми патріотичного виховання дошкільників у теорії дошкільної педагогіки та наукових дослідженнях.

2. Проаналізувати передовий досвід ДНЗ у процесі патріотичного виховання дошкільників.

3. Розробити авторську систему роботи та експериментально перевірити її ефективність.

Структура роботи. Курсова робота складається з вступу, 3 розділів, висновків та списку використаних джерел.

Закрыть

Особенности патриотического воспитания средствами народной игры

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.