Организация самостоятельной познавательной деятельности учащихся на уроках украинской литературы

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 34

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ I. САМОСТІЙНА РОБОТА УЧНІВ – ЗАСІБ РОЗВИТКУ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ І ТВОРЧОГО МИСЛЕННЯ 5

1.1. Підходи до розуміння сутності самостійної роботи як виду навчальної діяльності школяра у вітчизняній педагогіці 5

1.2. Самостійна навчальна діяльність як особливий метод навчання на уроках української літератури 7

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИЧНІ ПРИЙОМИ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ У ВИРОБЛЕННІ НАВИЧОК САМООСВІТИ І САМОВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ 15

2.1. Методи навчання самостійності - одна з форм виховання і становлення особистості учня 15

2.2. Нетрадиційні форми активізації самостійної пізнавальної діяльності учнів 19

2.3. Розробка уроку української літератури з організації самостійної роботи учнів 25

ВИСНОВКИ 32

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 34

Вступ

Актуальність теми полягає в тому що самостійна робота – є важливою складовою частиною і основою підготовки учня, оскільки мета самонавчання опанувати засвоєння навчальної дії з наступним її опрацюванням на уроках літератури. Реалізація такої мети на практиці сприяє розв’язанню завдань інтеграції – повному злиттю навчання і виховання, здійсненню принципу розвиваючого навчання, формуванню особистості учня.

Самостійна робота дає можливість вчителю розширити і поглибити знання учнів з літератури, а учневі допомагає розкрити свій творчий потенціал, проявити свої таланти та здібності, а також навчитися приймати самостійні рішення у процесі навчання знаходити рішення для виходу із нестандартної ситуації.

Самостійна робота представляє собою наслідок правильно організованої навчальної діяльності на уроці, яка мотивує самостійне розширення та продовження у вільний час. Тут вчитель повинен чітко усвідомлювати, що він надає учню чітку схему, план дій, спрямовує його, і від цього залежить процес набуття учнем знань. Самостійна робота сприяє: поглибленню і розширенню знань; формуванню інтересу до пізнавальної діяльності; оволодінню прийомами процесу пізнання; розвитку пізнавальних здібностей.

Навчання на уроках української літератури повинно давати змогу розширювати потенціал учнів, а виявляється, що насправді завдання сірі та одноманітні, і не розвивають та зацікавлюють, а навпаки відвертають бажання вивчати твори, поповнювати свій словниковий запас знань, а це є основою основ.

Ставлення учня до вивчення літератури залежить від того, чи бачить він у ній життєвий смисл, чи співзвучний образ літературного героя його духовному «я», наскільки вчителеві вдалося його особисто зацікавити, актуалізувати потребу поспілкуватися з мистецтвом, увійти у неповторний світ митця; чи зможе учень реалізувати себе як мисляча, здатна самостійно діяти особистість.

На уроках української літератури вчитель не може дати повний обсяг матеріалу, тому виконання самостійної роботи учнями є необхідною умовою для повноцінного засвоєння навчального матеріалу. А для покращення виконання потрібно дослідити як правильно організувати самостійну роботу, в яких формах, скільки виділити часу, і що зможе допомогти для якіснішого засвоєння знань. Зміни форм самопідготовки дозволяють розрядити щоденну одноманітну роботу і тому вона більше зацікавлюють школярів до навчання, а крім цього ще й краще запам’ятовується матеріал.

Останнім часом спостерігається тенденція до збільшення годин та об’єму завдань, які відводяться на самостійну роботу учнів, а тому питання мотивації та заохочення учнів до автономного навчання є дуже актуальним.

Мета дослідження – розглянути зміст і форми самопідготовки із української літератури, а також проаналізувати її вплив на формування вмінь та навичок навчальної діяльності учнів.

Згідно з метою наукового дослідження визначено такі завдання:

З’ясувати поняття самостійна робота, і яке її місце у процесі набуття знань учням.

Охарактеризувати форми самопідготовки.

З’ясувати роль самостійної роботи на заняттях із самопідготовки у виробленні навичок самоосвіти і самовиховання школярів.

Об’єкт дослідження - самостійна робота школярів із української літератури.

Предмет дослідження - роль самостійної роботи на заняттях самопідготовки.

Структура роботи: зумовлена завданнями і поставленою метою дослідження, складається зі вступу, основної частини, висновків, списку використаних джерел і додатків.

Закрыть

Организация самостоятельной познавательной деятельности учащихся на уроках украинской литературы

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.