Использование сказок В.А. Сухомлинского как воспитание нравственной личности дошкольников

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 42

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП 4

РОЗДІЛ I. ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ ВИХОВАННЯ МОРАЛЬНИХ ЯКОСТЕЙ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. 6

1.1. Поняття про моральну особистість та моральне виховання. 6

1.2. Моральні якості дітей дошкільного віку. 20

РОЗДІЛ II. КАЗКИ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО ЯК ЗАСІБ МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ. 25

2.1. Зміст і поняття казок В.О. Сухомлинського як засіб морального виховання дошкільників. 25

2.2. Особливості казок В.О. Сухомлинського для дітей дошкільного віку. 26

ВИСНОВОК 40

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 43

ВСТУП

Актуальність даного дослідження визначається тим, що умови розвитку дитини-дошкільника істотно відрізняються від умов попереднього вікового етапу. Значно збільшуються вимоги, які пред'являються до його поведінки з дорослими. Казки використовуються у дошкільному віці для того щоб діти могли з формолювати навички зв’язного мовлення. Центральним вимогою стає дотримання обов'язкових для всіх правил поведінки в суспільстві, норм суспільної моралі. Зростаючі можливостіпізнання навколишнього світу виводять інтереси дитини завузькеколо близьких йому людей, роблять доступними для початкового освоєння ті форми взаємовідносин, які існують між дорослими в серйозних видах діяльності (навчанні, праці). Дитина включається в спільну діяльність з однолітками, вчиться узгоджувати з ними свої дії, рахуватися з інтересами і думкою товаришів. Протягом усього дошкільного дитинства відбувається зміна і ускладнення діяльності дитини, що пред'являють високі вимоги не тільки до сприйняття,мислення, пам'яті та інших психічнихпроцесів, але і до вміння організувати своюповедінку.

Передумови розвитку особистості, що склалися в ранньому дитинстві, створюють основу для нових шляхів впливу на дитину з боку оточуючих.

Розвиваючись, дитина засвоює новіпсихологічніриси і форми поведінки, завдяки яким він стає маленьким членом людського суспільства.

У дошкільному віці купується той порівняно стійкий внутрішній світ, який даєпідставивперше назвати дитину особистістю, хоча, звичайно, особистістю, ще не цілком склалася, здатної до подальшого розвитку і вдосконалення.

Все це поступово, крок за кроком формуєособистістьдитини, причому кожен новий зрушення у формуванні особистості змінює вплив умов, збільшує можливості подальшого виховання. Умови розвитку особистості так тісно переплітаються з самим розвитком, що розділити їх практично неможливо.Розвитокособистості дитини включає дві сторони. Одна з них полягає в тому, що дитина поступово починає розуміти навколишній світ і усвідомлює своє місце в ньому, що породжує нові типи мотивів поведінки, під впливом яких дитина робить ті чи інші вчинки. Інша сторона - церозвитокпочуттів і волі. Вони забезпечують дієвість цих мотивів,стійкістьповедінки, його відому незалежність від зміни зовнішніх обставин.

Об'єктом даного дослідження є дошкільнята.

Предметом даного дослідження є виховання моральної особистостідошкільників.

Метою нашої роботи є Використання казок В.О. Сухомлинського як виховання моральної особистості дошкільників.

Завдання даного дослідження:

1. Розглянути моральну особистість та моральне виховання.

2. Формування моральної якості у дітей дошкільного віку.

3. Використати казки В.О. Сухомлинського.

Закрыть

Использование сказок В.А. Сухомлинского как воспитание нравственной личности дошкольников

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.