Особенности обучения детей старшей группы в ДОУ работы с текстовыми и графическими редакторами

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 43

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ПЕДАГОГІЧНІ ПРИЙОМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ ГРАМОТИ ДІТЕЙ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 5

1.1. Комп’ютер – як один із засобів розвитку дитини-дошкільника 5

1.2. Організація занять дітей з комп’ютером 9

1.3. Дитячі освітні комп’ютерні ігри та програми та їх місце в педагогічному процесі дошкільного навчального закладу 14

РОЗДІЛ 2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ НАВИЧОК РОБОТИ З ГРАФІЧНИМ ТА ТЕКСТОВИМ РЕДАКТОРОМ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 19

2.1. Рівні сформованості у дошкільників вмінь роботи з графічним та текстовим редактором 19

2.2. Методика формування навичок роботи з текстовими та графічними редакторами у дітей старшого дошкільного віку 23

2.3. Аналіз результатів дослідження 31

ВИСНОВКИ 34

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 36

ДОДАТКИ 38

ВСТУП

Актуальність дослідження. Використання інформаційно-комунікативних технологій у навчально-виховному процесі в дошкільному навчальному закладі — це одна з найновіших і актуальніших проблем у вітчизняній дошкільній педагогіці. Специфіка введення персонального комп'ютера в процес виховання дошкільників в нашій країні полягає в тому, що комп'ютери спочатку використовуються в сім'ї, далі в дитячому саду (за умови, що вони є) — в умовах колективного виховання. Використання комп'ютера як засобу виховання і розвитку творчих здібностей дитини, формування його особистості, збагачення інтелектуальної сфери дошкільника дозволяють розширити можливості педагога, створює базу для залучення дітей до комп'ютерних навчальних програм.

Модернізація системи дошкільної освіти в країні внесла корективи до уявлень про характер управлінської діяльності керівника дошкільного навчального закладу (ДНЗ). Стало очевидним, що проблеми навчання і виховання, розвитку дітей дошкільного віку можуть бути успішно вирішені тільки при вдосконаленні системи управління, на основі наукових принципів, досягнень високого рівня професіоналізму керівників дошкільних установ, підвищення кваліфікації педагогів, модифікації підходів до організації педагогічного процесу.

Діяльність ДНЗ безпосередньо залежить від того, в якому ступені керівник і його заступники володіють інформацією, як швидко вони можуть обробити інформацію і довести її до відома учасників освітнього процесу. Застосування ІКТ дозволяє на порядок підняти якість і культуру управлінської діяльності, створити резерви для роботи в режимі розвитку.

Розвиток науки і техніки, загальна комп'ютеризація визначають зростаючу роль передшкільної підготовки дітей дошкільного віку. Сучасні технології передачі інформації відкривають перед нами абсолютно нові можливості в області освіти. Входження дітей в світ знань починається в дошкільному віці.

Існуючі програми дають величезні можливості для розвитку дітей. Проте вивчення досвіду роботи дошкільних установ констатує, що методи, що використовуються, і засоби в навчанні дошкільників в ДНЗ реалізують далеко не всі можливості закладені в них. Впровадження ефективних методів і різноманітних форм навчання дітей в дитячому садку може вирішити це протиріччя.

Об'єкт дослідження: розвиток дітей дошкільного віку.

Предмет дослідження: формування комп’ютерної грамотності дітей старшого дошкільного віку.

Мета дослідження: теоретично дослідити та експериментально перевірити особливості навчання дітей старшого дошкільного віку в ДНЗ роботи з текстовим та графічним редакторами, а також педагогічні прийоми формування комп’ютерної грамотності дошкільників.

Завдання дослідження:

Вивчення психолого-педагогічної літератури з даного питання.

Вивчити вітчизняний і зарубіжний досвід комп'ютеризації дошкільної освіти.

Вивчити вплив комп'ютерних ігор на розвиток дошкільників.

Розробити методичні рекомендації по використанню комп'ютера для проведення занять з дошкільниками.

Гіпотеза: процес навчання роботи з графічним та текстовим редакторами дошкільників може бути ефективнішим, якщо систематично і відповідно до психолого-педагогічних умов використовувати комп'ютерні навчальні програми та ігри.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

Закрыть

Особенности обучения детей старшей группы в ДОУ работы с текстовыми и графическими редакторами

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.