Народные праздники в ДОУ и их влияние на формирование у детей старшего дошкольного возраста патриотизма

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 47

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ПАТРІОТИЗМ ЯК ОСНОВА СУЧАСНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 5

1.1. Особливості виховання патріотизму у дітей дошкільного віку 5

1.2. Шляхи, засоби та методи виховання у дошкільників любові до Батьківщини 11

1.3. Ознайомлення дошкільників з українськими святами, традиціями та обрядами 17

РОЗДІЛ 2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ ЗАСОБАМИ НАРОДНИХ СВЯТ 21

2.1. Дослідження рівня сформованості патріотичних почуттів у старших дошкільників 21

2.2. Система роботи щодо організації та проведення народних свят з дітьми дошкільного віку 24

2.3. Аналіз результатів дослідження 32

ВИСНОВКИ 34

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 36

ДОДАТКИ 38

ВСТУП

Актуальність теми дослідження. В сучасних умовах в нашій країні зростають вимоги до виховання і навчання підростаючого покоління. Так, однією з найважливіших педагогічних задач, визначених Законом України «Про дошкільну освіту», є виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля.

Актуальність проблеми обумовлена необхідністю виховання патріотизму, починаючи з дошкільного віку. В цей період відбувається формування культурно-ціннісних орієнтації духовно-етичної основи особистості дитини, розвиток її емоцій, відчуттів, мислення, механізмів соціальної адаптації в суспільстві, починається процес національно-культурної самоідентифікації, усвідомлення себе в навколишньому світі.

Даний відрізок життя людини є найсприятливішим для емоційно-психологічної дії на дитину, оскільки образи сприйняття дійсності, культурного простору дуже яскраві і сильні і тому вони залишаються в пам'яті надовго, а іноді і на все життя, що дуже важливо у вихованні патріотизму. В той же час слід зазначити, що цілісна наукова концепція формування громадянина, патріота України в сучасних умовах ще не створена. У педагогів-практиків у зв'язку з цим виникає немало питань, у тому числі: що входить сьогодні в зміст патріотичного виховання, якими засобами потрібно його здійснювати.

Патріотичне виховання дошкільників розглядалося у роботах Т.С. Комарова, Т.А. Ротанова, В.І. Логінова, Т.З. Бабаєва, Н.А. Ноткіна, О.Л. Князєва, М.Д. Маханєва, Е.В. Пчелінцева; Л.Е. Ніконова, Е.І. Корнєєва, які роблять акцент на залучення дітей до культурної спадщини народу. Дослідники С.А. Козлова і Т.А. Кулікова пропонують одним з рішень проблеми виховання патріотизму дітей-дошкільників пізнання ними Батьківщини.

Об’єкт дослідження – патріотичне виховання як основа сучасного виховання дітей дошкільного віку.

Предмет дослідження – педагогічні умови виховання любові до Батьківщини у дітей дошкільного віку засобами народних свят.

Мета курсової роботи – теоретично дослідити та експериментально перевірити педагогічні умови використання народних свят в ДНЗ та їх вплив на формування патріотизму у дітей старшого дошкільного віку.

Завдання курсової роботи обумовлені її метою:

- розкрити поняття патріотизму як основи сучасного виховання дітей.

- охарактеризувати мету та завдання патріотичного виховання дошкільників.

- визначити особливості ознайомлення дошкільників з українськими традиціями, звичаями та обрядами;

- розробити сценарії виховних та народних свят з патріотичного виховання дошкільників.

При написанні роботи ми використовували такі методи дослідження: теоретичні: аналіз наукової літератури; спостереження; бесіда; вивчення передового педагогічного досвіду; емпіричні: анкетування, бесіди, спостереження; педагогічний експеримент (констатувальний, формувальний та контрольний етапи); статистичні: кількісний і якісний аналіз експериментальних даних.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків. 

Закрыть

Народные праздники в ДОУ и их влияние на формирование у детей старшего дошкольного возраста патриотизма

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.