Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 40

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ОСНОВНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ МУЗИЧНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ 5

1.1. Зародження та розвиток традицій музично-естетичного виховання в Україні 5

1.2. Музична освіта в Україні ХVІ — першої половини ХІХ ст. 11

1.3. Розвиток музичної освіти в Україні у другій половині XIX століття – початку ХХ ст. 19

РОЗДІЛ 2. РОЗВИТОК СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ МУЗИЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ 27

2.1. Проблема становлення сучасної системи освіти й музичного виховання 27

2.2. Вплив сучасної музики на формування музичної культури учнів 34

ВИСНОВКИ 38

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 40

ВСТУП

Актуальність дослідження. На початку ХХІ-го століття, в час, коли в процесі розвитку художньої культури України втілюються принципи демократії, гуманістичні пріоритети, формування високоосвіченої, духовно-багатої особистості з високим рівнем музично-естетичної культури набуває особливої актуальності.

Вивчення історії виникнення та шляхів розвитку музичної освіти в Україні у різні часи має велике значення для створення сучасної системи музично-естетичного виховання, яка буде здатна всебічно розвивати культуру підростаючого покоління.

Сучасна українська музична освіта естетично й дидактично ґрунтується на засадах гуманізму, цінностях світової духовної культури й невичерпному потенціалі національно-культурних традицій. Система музичної освіти в Україні формувалася протягом декількох століть, характеризуючись сталою духовною традицією. Музична освіта — це невіддільна складова національної духовної культури.

Проблеми освіти українського народу, музично-естетичного виховання завжди були у центрі уваги видатних українських філософів, науковців, діячів культури та мистецтва, вони ставали предметом роздумів ще до того, як вони стали об’єктом спеціальних наукових досліджень.

Історію становлення й розвитку музичної освіти в Україні досліджували вітчизняні мистецтвознавці, музичні діячі, педагоги, культурологи: Д.Антонович, Л.Корній, С.Людкевич, Г.Падалка, Л. Петлій, Л.Масол, О.Рудницька, О.Цвігун, Н.Шреєр-Ткаченко, О. Кравчук, В.Іванов, С.Горбенко, Т.Турчин та ін.

Проте, незважаючи на те, що в наукових дослідженнях розкриваються різні аспекти педагогічної та музично-педагогічної освіти, деякі питання цієї проблеми не розв’язані, розв’язані частково або знаходять суперечливі розв’язання.

Об’єкт дослідження – система музичної освіти в Україні.

Предмет дослідження – історичні етапи розвитку музично-педагогічної освіти в Україні.

Метою дослідження є здійснення цілісного наукового аналізу процесу розвитку музично-педагогічної освіти в Україні.

Для досягнення мети дослідження було визначено такі завдання:

дослідити особливості зародження та розвитку традицій музично-естетичного виховання в Україні;

визначити основні тенденції розвитку музичної освіти в Україні ХVІ — першої половини ХІХ ст.;

розкрити особливості розвитку музичної освіти в Україні у другій половині XIX століття;

описати проблеми становлення сучасної системи освіти й музичного виховання;

визначити вплив сучасної музики на формування музичної культури учнів.

Методи дослідження. Для розв’язування поставлених завдань використано такі методи наукового дослідження: теоретичний аналіз наукових літературних джерел, синтез, узагальнення, порівняння, конкретизація, спостереження, бесіда.

Структура дослідження. Курсова робота складається із вступу, двох розділів, висновків та списку використаної літератури. 

Закрыть

Исторические этапы развития музыкального образования в Украине

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.