Метод эмоциональной драматургии урока искусства как основа педагогической технологии учителя музыкального искусства

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 46

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МУЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 5

1.1. Вікові особливості музичного розвитку дітей молодшого шкільного віку 5

1.2. Драматургія уроку музики 14

1.3. Виховання естетичних почуттів учнів засобами музичного мистецтва 18

РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ЕМОЦІЙНОЇ ДРАМАТУРГІЇ НА УРОКАХ МУЗИКИ 23

2.1. Виявлення початкового рівня музично-творчого розвитку учнів 23

2.2. Метод емоційної драматургії уроку музичного мистецтва 28

2.3. Аналіз результатів дослідження 36

ВИСНОВКИ 38

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 40

ДОДАТКИ 42

ВСТУП

Актуальність дослідження. Музика є одним із могутніших засобів виховання, який надає естетичного забарвлення духовному життю людини. «Пізнання світу почуттів неможливе без розуміння й переживання музики, без глибокої духовної потреби слухати музику й діставати насолоду від неї» – писав В.Сухомлинський. Без музики важко переконати людину, яка вступає в світ, у тому, що людина прекрасна, а це переконання, по суті, є основою емоційної, естетичної, моральної культури. Ці слова видатного педагога-гуманіста конкретизують його думку про музичне виховання як першооснову у вихованні людини.

Музичне виховання розглядається|розглядує| в музичній педагогіці як невід'ємна частина|частка| морального виховання підростаючого покоління, підсумком якого є формування загальної|спільної| культури особистості|особистості|. У нашій країні музичне виховання розглядається|розглядує| не як сфера, доступна лише обраним особливо обдарованим дітям, але|та| як складова частина загального|спільного| розвитку усього підростаючого покоління.

Щоб у дітей склалося цілісне уявлення про музичне мистецтво, в цьому допоможе метод емоційної драматургії, який направлений на активізацію емоційних відносин школярів до музики. Цей метод вимагає від учителя уміння співвіднести план уроку, що пропонується у програмі, з конкретними умовами навчання, намітити певну «емоційну драматургію» уроку і реалізувати її у про­цесі заняття.

Проблема формування здібностей дітей до творчої музичної діяльності багатогранна й різнопланова, її вивчали психологи (Б.Ананьев, Л.Виготський, Е.Голубєва, Г.Костюк, Б.Теплов та інші), музикознавці (Б.Асафьев, Л.Баренбойм, В.Медушевський, Є.Назайкінський, Б. Яворський), педагоги (В.Верховинець, Н.Ветлугіна, Д.Кабалевський, М.Леонтович, К.Стеценко та інші). У сучасній вітчизняній музичній педагогіці ці питання розробляються досить активно (О.Лобова, Л.Масол, Є.Печерська, О.Ростовський). Усі науковці погоджуються з тим, що вирішення проблеми музичного розвитку дітей та їх творчих здібностей досягається через активну діяльність і пробудження природної емоційної чутливості.

Об’єктом дослідження виступають учні молодшого шкільного віку.

Предметом дослідження є процес навчання на уроках музичного мистецтва методом емоційної драматургії.

Мета курсової роботи: теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити особливості застосування методу емоційної драматургії, як основи педагогічної технології вчителя музичного мистецтва.

Завдання, які ми поставили перед собою і вирішували в процесі виконання курсової роботи:

- дослідити вікові особливості музичного розвитку дітей молодшого шкільного віку;

- розглянути драматургію уроку музики

- визначити особливості виховання естетичних почуттів учнів засобами музичного мистецтва;

- провести експериментальне дослідження щодо особливостей використання методу емоційної драматургії на уроках музичного мистецтва та зробити відповідні висновки.

Гіпотеза дослідження. Метод емоційної драматургії активізує емоційне ставлення учнів до музики, а також сприяє створенню захопленості і живого інтересу до музичного мистецтва.

Методи дослідження: теоретичні: аналіз психолого-педагогічної літератури; емпіричні: бесіда, тестування, спостереження.

Структура курсової роботи: вступ, два розділи, висновки, список використаної літератури та додатки.

Закрыть

Метод эмоциональной драматургии урока искусства как основа педагогической технологии учителя музыкального искусства

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.