Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 36

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ 

Вступ

Розділ 1. Поняття про особистісно-орієнтовану педагогіку та її основні категорії

Розділ 2. Особистість людини і її структура як початкова категорія особистісно-орієнтованої педагогіки

2.1. Поняття особистості

2.2. Структура особистості

Розділ 3. Основи гуманістичного підходу до педагогічної діяльності

3.1. Поняття гуманістичного підходу до педагогічної діяльності

3.2. Принципи особистісно-орієнтованої педагогіки

Висновки

Література

Вступ

Зміни, що відбуваються в нашому суспільстві, пред'являють зовсім інші, ніж раніше, вимоги до підростаючого покоління, яке в недалекому майбутньому стане не тільки активним компонентом держави, але й ведучою силою в його подальшому розвитку. Відома формула "Як суспільство – така і школа" не потребує яких-небудь докладних коментарів, оскільки всі освітні структури будь-якої держави завжди виконували її соціальне замовлення і забезпечували підготовку фахівців необхідного рівня, якості і в необхідній сфері діяльності. Суспільству тоталітарної свідомості, пріоритетності політичної і ідеологічної спрямованості повною мірою відповідала педагогіка ідейних догм, репродуктивного навчання, рецептури і регламентації діяльності вчителя і учнів. У ній перебільшувалася значущість технологічного напряму в змісті і методиці отримання освіти, а головне – відбувалася уніфікація всіх ланок і рівнів освіти, її змісту, методів і організаційних форм навчання.

Традиційна педагогіка як наука і практична діяльність справедливо іменувалася "бездітною", оскільки, не дивлячись на декларовані принципи індивідуального підходу до навчання і виховання, проте, своєрідність, неповторність, різносторонність особистості дитини не тільки не враховувалася, але й робилося все, щоб її нівелювати до рівня якогось стандарту, оптимального для задоволення потреб суспільства.

Вихованець школи або іншого учбового закладу вбирає в себе як суть, так і форми педагогічної дії і стає провідником ідеї надання впливу на думки і поведінку інших людей, авторитарного за своєю суттю і методам.

З урахуванням сказаного вище учбово-виховний процес буквально з кожним роком життя суспільства стає все менш плідним, а його результативність все менш ефективною.

Таким чином, стає очевидною необхідність принципово іншого підходу до формулювання положень педагогічної теорії в цілому, до визначення змісту педагогічної освіти, а також до вироблення нових технологій навчання і розвитку особистості школярів і студентів вузу.

Суттю особистісно орієнтованої педагогіки є система наукових знань і практичних умінь, що роблять індивідуалізуючий вплив на поведінку людини з метою її зміни.

Таким чином, сам термін "особистісно орієнтована педагогіка" необхідно розуміти, по-перше, як теоретичну учбову дисципліну, по-друге, як головний принцип підходу до суті і методів викладання даної дисципліни у вузі, і по-третє, як певний кінцевий результат підготовки до майбутньої професійної діяльності.

Все вказане вище і зумовлює актуальність теми дослідження курсової роботи.

Об’єктом дослідження курсової роботи є навчально-виховний процес у школі.

Предмет дослідження – особливості особистісно-орієнтованого підходу до школярів у сучасній педагогіці.

Мета курсової роботи полягає у дослідженні особливостей особистісно-орієнтованого підходу до школярів у сучасній педагогіці.

Мета роботи передбачає виконання таких завдань:

– дослідити поняття про особистісно-орієнтовану педагогіку та її основні категорії;

– охарактеризувати особистість людини і її структура як початкову категорію особистісно-орієнтованої педагогіки;

– визначити основи гуманістичного підходу до педагогічної діяльності.

Закрыть

Личностно-ориентированный подход в педагогике

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.