Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 37

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

Зміст

ВСТУП.. 2

РОЗДІЛ  1.  ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ВАЛЕОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ У ДІТЕЙ.. 4

1.1. Зміст понять, що визначають систему теоретичних знань валеологічного характеру  4

1.2. Запровадження курсу валеологія у навчальних закладах. 9

РОЗДІЛ ІІ. ОСНОВИ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ВАЛЕОЛОГІЇ В ШКОЛІ І ДИТЯЧОМУ САДКУ.. 15

2.1. Програма викладання валеології в ДНЗ. 15

2.2. Програма викладання валеології в початковій, основній і старшій школі 20

ВИСНОВКИ.. 27

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 28

ДОДАТКИ.. 30

Вступ

Актуальність теми. На сучасному етапі розвитку освіти все частіше постає питання виховання здорової особистості, яка дбає про своє здоров’я та здоров’я оточуючих людей, прагне дотримуватися здорового способу життя і формувати його в молодого покоління. Збереження та зміцнення здоров’я дітей – одне з головних, актуальних завдань країни.

Проте чисельні дослідження, що проводяться в різних навчальних закладах, констатують значну кількість дітей, які мають різні хронічні захворювання. Це зумовлено різноманітними факторами, серед яких певне місце посідають фактори, пов’язані з недоліками навчально-виховного процесу, недостатньою обізнаністю дітей з особливостями дотримання здорового способу життя тощо.

Водночас, у багатьох навчальних закладах відсутня система збереження здоров’я дітей, педагоги не повною мірою реалізують здоров’язберігаючий потенціал занять, не володіють достатньою системою теоретичних знань та практичних умінь для організації здоров’язбереження у навчально-виховному процесі та прищеплення дітям навичок здорового способу життя.

У зв’язку з цим проблеми збереження здоров’я дитини, виховання в неї культури здорового способу життя, організації навчально-виховного процесу, який не шкодить здоров’ю дітей, а навпаки, сприяє йому, зменшення негативного впливу навколишніх факторів на особистість, зміцнення її здоров’я під час навчання й виховання, з’ясування основних понять, що стосуються здоров’язберігаючого педагогічного процесу, є надзвичайно актуальними та корисними і представляють особливий інтерес.

В умовах нестабільності соціально-економічного і політичного життя країни відбувається стійка тенденція до погіршення показників здоров'я дітей. Тому перед навчальними дошкільними і загальноосвітніми закладами виник цілий комплекс нових завдань, що вимагають конкретних і негайних рішень. Найважливішою з них є розробка методичних підходів до формування у дітей, звичок здорового способу життя[11,16].

Актуальність поставленого питання зростає у зв'язку з тим, що однією з фундаментальних проблем сучасності є пошук шляхів розвитку і вдосконалення здоров'я людей відповідно до умов зовнішнього середовища, виробництва, широким впровадженням техніки і комп'ютерів в побут людини.

Вивчення проблеми формування валеологічних знань у дітей в школі і дитячому садку обумовлено небезпечними тенденціями постійно прогресуючого погіршення стану здоров'я дітей, соціальним замовленням з боку суспільства, яке об'єктивно зацікавлене у формуванні у дітей потреби, знань, умінь і навиків збереження і зміцнення свого здоров'я, відсутністю науково-обґрунтованого програмно-організаційного забезпечення даної концепції оздоровлення.

Об'єкт дослідження: формування здорового способу життя у дітей.

Предмет дослідженняпрограма викладання валеології в початковій, основній та старшій школі, дитячому садку.

Мета дослідженняаналіз стану валеологічної освіти на сучаному етапі.

На основі актуальності проблеми і поставленої перед роботою мети, було висунуто наступні завдання, які належало вирішити в процесі дослідження:

1. Окреслити теоретичні засади формування валеологічних знань у дітей

2. Дати визначення поняттю «валеологія» і «валеологічне навчання».

3. Охарактеризувати основи методики викладання валеології в школі і ДНЗ

Закрыть

Особенности формирования валеологических знаний у детей

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.