Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 37

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ НАВЧАННЯ ВИМОВИ НА ПОЧАТКОВОМУ СТУПЕНІ ОВОЛОДІННЯ УСНИМ МОВЛЕННЯМ.. 5

1.1. Принципи навчання вимови в початковій школі 5

1.2. Способи навчання вимови на початковому ступені оволодіння усним мовленням  6

1.3 Вимоги до формування вимови на початковому ступені оволодіння усним мовленням  19

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКА РОБОТИ ВЧИТЕЛЯ З ФОРМУВАННЯ ПРАВИЛЬНОЇ ВИМОВИ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ НА УРОКАХ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ.. 23

2.1. Методика використання прислів’їв та приказок, як засобу навчання правильної вимови у школярів. 23

2.2.Використання фонозапису в навчанні вимови. 27

2.3. Комплекс вправ для тренування вимови на початковому ступені оволодіння усним мовленням. 28

ВИСНОВКИ.. 34

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 36

ДОДАТКИ.. 38

ВСТУП

Актуальність дослідження. У сучасних умовах іноземна мова розглядається як засіб спілкування і залучення до культури іншого народу. Це поступово стає домінуючою стратегією викладання іноземної мови в початковій школі. Особлива увага приділяється навчанню іноземної мови школярів в початкових класах, бо в дитинстві схильність до вивчення мов набагато більша.

Останнім часом в педагогіці, як і в багатьох інших галузях науки відбувається перебудова практики та методів роботи в школі, а однією з головних проблем є вивчення фонетики школярами молодших класів на уроках іноземної мови.

Вивчити англійську мову, не знаючи алфавіту, правил читання та того, яким чином слід вимовляти англійські звуки, просто неможливо. Так як букви англійського алфавіту складають основу того, що ми говоримо, так і вимова англійських звуків є показником того, наскільки якісно ми це робимо.

Звуки в англійській мові – це невичерпне джерело суперечок, сумнівів, розчарувань. Це завзята боротьба зі здібностями нашого артикуляційного апарату з метою отримати те звучання, яке допоможе нам уявити англомовну мову в усі красі. І якщо з літерами все начебто зрозуміло, то звуки в англійській мові часто доставляють чимало турбот.

Актуальність теми полягає у тому, що навчання вимови на початковому ступені оволодіння усним мовленням є невід'ємною частиною вивчення іноземної мови, зокрема англійської. Вимова є базовою характеристикою мови, основою для розвитку і вдосконалення інших навиків іншомовного говору, отже як наслідок це питання завжди носитиме актуальний характер. Але це питання недостатньо розроблене в методиці викладання іноземної мови в середніх навчальних закладах.

Об'єкт дослідження - процес навчання правильної вимови на початковому ступені оволодіння усним мовленням і способи формування вимови у школярів початкових класів.

Предмет дослідження - система вправ для вироблення правильної вимови на початковому етапі вивчення англійської мови.

Мета дослідження полягає в тому, щоб дослідити процес навчання і формування англійської вимови на початковому етапі оволодіння усним іншомовним мовленням.

Завдання курсової роботи обумовлені її метою:

вивчити основні способи навчання вимови на початковому етапі оволодіння усним мовленням;

визначити необхідні вимоги до формування правильної вимови;

розробити систему вправ для навчання вимови на початковому етапі оволодіння іншомовним мовленням.

Методи дослідження: опрацювання наукових джерел з методики навчання іноземної мови та суміжних з нею наук; лінгвометодичний аналіз матеріалу; узагальнення досвіду щодо формування вимови на уроках англійської мови на початковому етапі її вивчення.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, основної частини, висновків, використаної літератури та додатків.

Закрыть

Обучение произношения на начальном степени овладения устной речью

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.