Формирование системы социально-педагогической деятельности дошкольного образовательного учреждения

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 55

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ 

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДНЗ. 5

1.1. Формування соціально-психологічної компетентності у дітей дошкільного віку  5

1.2. Принципи реалізації системи соціально-педагогічного супроводу соціалізації особистості в дошкільному дитинстві 12

1.3. Особливості діяльності соціального педагога в дошкільних навчальних закладах  20

1.4. Основні засади співпраці соціального педагога з родинами вихованців. 26

РОЗДІЛ 2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ. 34

2.1 Організація, методика проведення експерименту. 34

2.2 Розробка і проведення трудових занять направлених на розвиток соціальної адаптації дошкільників. 43

2.3 Аналіз результатів проведеного експериментального дослідження. 50

ВИСНОВКИ.. 52

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 54 

ВСТУП

Актуальність дослідження. Важливу роль у становленні особистості відіграє період дошкілля. Саме цей період є сенситивним для формування первинного світогляду дитини, самосвідомості, розвитку соціальних властивостей тощо.

Відповідно до ст. 9 закону України "Про дошкільну освіту" дитина має право здобувати дошкільну освіту як у дошкільному навчальному закладі, так і в сім'ї, за допомогою родини або педагогів. Тому важливим є питання модернізації змісту дошкільної освіти, впровадження інтегрованого підходу до розвитку дітей дошкільного віку, розробка методичних матеріалів для вихователів, соціальних педагогів, батьків, які виховують дітей дошкільного віку.

У Базовому компоненті дошкільної освіти в Україні велике значення надається розвитку творчих здібностей дошкільників. Важливим результатом оволодіння дитиною творчою діяльністю є усвідомлення себе активним суб'єктом творчості, сформоване емоційно-ціннісне ставлення до рукотворного світу. Показник творчої активності дітей дошкільного віку визначається рівнем розвитку естетичного сприймання об'єктів та явищ, умінням працювати з різними матеріалами, використовувати різні техніки, добирати відповідні засоби реалізації задуму, виявляти творчу уяву, естетичну чутливість, емоційно-ціннісне ставлення до навколишнього.

Питання діяльності соціального педагога в дошкільних закладах вивчали вітчизняні дослідники О. В. Безпалько, В. Г. Бочарова, Т. Г. Веретенко, І. Д. Звєрєва, А. Й. Капська, Л. Г. Коваль, С. Р. Хлебік та ін. Соціально-педагогічні аспекти виховання дітей дошкільного віку досліджували Т. Алєксєєнко, С. Болтівець, О. Кононко, Т. Поніманська та ін. Науковці розкривають зміст соціального виховання дошкільнят, наголошують на важливості співпраці з батьками, потребі у розширенні функцій дошкільного навчального закладу

Об’єкт дослідження – соціально-педагогічна діяльність в дошкільному навчальному закладі.

Предмет дослідження – форми та методи роботи соціального педагога в умовах ДНЗ.

Мета курсової роботи – проаналізувати особливості діяльності соціального педагога в дошкільному навчальному закладі (ДНЗ).

Виходячи з мети, завданням курсової роботи є:

розкрити особливості формування соціально-психологічної компетентності у дітей дошкільного віку;

дослідити принципи реалізації системи соціально-педагогічного супроводу соціалізації особистості в дошкільному дитинстві;

описати особливості діяльності соціального педагога в дошкільних навчальних закладах;

визначити основні засади співпраці соціального педагога з родинами вихованців.

провести експериментальне дослідження процесу соціальної адаптації старших дошкільників та зробити відповідні висновки.

Методи дослідження. Для вирішення поставлених завдань було використано комплекс методів: теоретичні (порівняльний аналіз літературних джерел за темою дослідження; моделювання; теоретичне узагальнення результатів дослідження); емпіричні (педагогічне спостереження, педагогічний експеримент); діагностичні (бесіда, тестування, опитувальні методики, створення спеціальних педагогічних ситуацій).

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаної літератури.

Закрыть

Формирование системы социально-педагогической деятельности дошкольного образовательного учреждения

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.