Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 46

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ ТВОРЧОСТІ ДОШКІЛЬНИКІВ ЗАСОБАМИ ЛІПЛЕННЯ.. 5

1.1. Психолого-педагогічні аспекти розвитку творчих здібностей дітей дошкільного віку  5

1.2. Зміст, завдання та значення занять ліплення для дітей дошкільного віку. 9

1.3. Матеріали для ліплення. Технології ліплення у дитячому садку. 14

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИЧНІ ПРИЙОМИ ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ ЛІПЛЕННЯ З ДІТЬМИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ.. 19

2.1. Методика  організації та проведення занять з ліплення. 19

2.2. Шляхи формування інтересу до ліплення дітей дошкільного віку. 26

2.3. Організація експериментального дослідження та аналіз його результатів. 28

ВИСНОВКИ.. 35

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 37

ДОДАТКИ.. 39

ВСТУП

Актуальність дослідження. Пошуки шляхів організації життя дітей таким чином, щоб дитина могла реалізувати свої фантазії, пізнавальну і творчу активність, постійно знаходяться в центрі уваги вчених, дослідників та педагогів-практиків. Період дошкільного дитинства найбільш сприятливий для художньо-творчого виховання і розвитку дитини. Враження дитинства людина проносить через все своє життя.

У дитячому садку діти всебічно розвиваються і виховуються, привчаються до праці. Одним із засобів, що допомагає всебічно розвивати дитину є ліплення.

Ліплення — один із видів образотворчої діяль­ності, у якому дошкільнята зображують предмети на­вколишньої дійсності, створюють елементарну скульптуру. Ліплення формує образне мислення, розвиває пам'ять, увагу, уяву та інші психічні процеси дошкільнят. Саме тому ліплення в дитячому садку є досить актуальною на сьогодні темою.

У навчанні дітей ліпленню перед вихователем стоїть ряд важливих завдань, насамперед формування цілеспрямованого стійкого інтересу до пластичної діяльності, спостережливості, здатності зосереджувати увагу на предметі, бачити його форму, величину, деякі характерні особливості. Завданням вихователя є також сприяти розвитку дитячої уяви, вміння задумувати тему і виконати її, підведення дітей до самостійного пошуку способів зображення, елементів творчого розв’язування завдань.

В останні роки все більше уваги приділяється питанням взаємозв’язку різних видів мистецтв у педагогічному процесі (А.Н.Бурова, С.М.Каган, П.М.Якобсона, Б.П.Юсова, Р.М.Чумічова, Т.І.Хрізман та ін.). Використання різноманітних технік і матеріалів на заняттях з ліплення досліджували такі педагоги, як Дубовик М.Ф, Котелянець, Курочкіна Н, Огурцова С, Сірченко та інші.

Ознайомлення дошкільників із різними видами мистецтва є нагальною потребою сьогодення, складовою частиною дошкільної освіти.

Об’єкт дослідження: діти дошкільного віку.

Предмет дослідження: процес розвитку творчості дітей дошкільного віку на заняттях ліплення.

Мета дослідження: теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити педагогічні умови розвитку творчості та інтересу дітей дошкільного віку на заняттях ліплення.

Завдання дослідження:

- вивчити стан досліджуваної проблеми в педагогічній та методичній літературі;

- теоретично обґрунтувати зміст, значення та завдання занять ліплення в дитячому садку;

- розкрити матеріали та техніки ліплення для дітей дошкільного віку;

- визначити шляхи формування інтересу до ліплення у дошкільників;

- провести педагогічний експеримент та зробити відповідні висновки.

Методи дослідження: теоретичний аналіз та узагальнення джерел інформації; педагогічний експеримент; спостереження; бесіда; вивчення педагогічної документації; вивчення передового педагогічного досвіду; вивчення та аналіз продуктів дитячої образотворчої діяльності; порівняльний аналіз результатів дослідження.

Структура роботи: курсова робота складається із вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків.

Закрыть

Развитие творчества детей дошкольного возраста на занятиях лепки

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.