Обогащение словаря детей образными выражениями в процессе ознакомления с художественной литературой

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 46

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ 

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ  РОЗВИТКУ СЛОВНИКА ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ.. 5

1.1. Особливості словника дітей дошкільного віку. 5

1.2. Завдання і зміст словникової роботи в різних вікових групах дошкільного закладу  7

1.3. Роль художньої літератури у вихованні почуттів і розвитку мовлення дітей  13

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ВИКОРИСТАННЯ ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ У ПРОЦЕСІ ЗБАГАЧЕННЯ СЛОВНИКА ДІТЕЙ ОБРАЗНИМИ ВИРАЗАМИ.. 18

2.1. Методика лексичної роботи в процесі ознайомлення з художнім словом. 18

2.2. Специфіка побудови та проведення занять зі збагачення словника дошкільників засобами художньої літератури. 26

2.3. Дослідно-експериментальна робота з розвитку словника старших дошкільників у процесі використання художньої літератури. 35

ВИСНОВКИ.. 39

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 42

ДОДАТКИ.. 44 

ВСТУП

Актуальність дослідження. Оволодіння рідною мовою як засобом і способом спілкування і пізнання є одним з найважливіших надбань дитини в дошкільному дитинстві. Саме дошкільне дитинство особливо сенситивне до засвоєння мови: якщо певний рівень оволодіння рідною мовою, не досягнуто до 5-6 років, то цей шлях, як правило, не може бути успішно пройдений на більш пізніх вікових етапах.

Важливу роль у розвитку мови, збагаченні словникового запасу дитини відіграє художня література. Дорослі повинні пам'ятати, що потребу дитини в читанні, навіть якщо вона вже навчилася самостійно читати, треба задовольняти.

Твори для читання дитині потрібно вибирати враховуючи вік, інтереси і розвиток. Дітей старшого дошкільного віку приваблює більше зміст тексту, хоча і ілюстрації до книги вони із задоволенням розглядають. Після читання важливо з'ясувати, що і як зрозуміла дитина. Не обов'язково це робити відразу, можна через деякий час поговорити з дитиною про прочитане. Це привчає дитину аналізувати суть прочитаного, виховувати дитину морально, крім того, вчить зв'язної, послідовної мови, закріплює в словнику нові слова. Адже чим досконаліша мова дитини, тим успішніше буде її навчання в школі.

У результаті спілкування з книгою до 6 років дитина зазвичай володіє значним словниковим запасом і в основному володіє граматичними формами рідної мови. У цей період відбувається інтенсивне збагачення словникового запасу дитини, в результаті набуття дитиною нових знань про незнайомі предмети і явища, що стоять поза рамками її особистого досвіду, що особливо важливо для її майбутнього навчання.

Проблема словникової роботи з дітьми на етапі дошкільного дитинства досліджувалась у різних напрямах багатьма вченими. Зокрема, збагачення словника дітей раннього (Аркін Ю.А., Гербова В.В., Ляміна Г.М., Розенгарт – Пупко Г.Л. та ін.) і дошкільного віку (Бавикіна Г.Н., Богуш А.М., Непомняща І.М., Ляховська Ю.С. та ін.); особливості становлення і розвитку словника дітей впродовж дошкільного дитинства (Іваненко А.П., Коніна М.М., Коник В.І., Кудикіна Н.В., Луцан Н.І, Ляховська Ю.С., Савєльєва Н.П. та ін.).

Тому проблемою нашого дослідження стало питання, які методи використання художньої літератури у навчально-виховному процесі будуть впливати на розвиток словника дітей дошкільного віку.

Об’єкт дослідження – художньо-мовленнєва діяльність дошкільників.

Предмет дослідження - процес збагачення словника дітей дошкільного віку образними виразами.

Мета дослідження – науково обґрунтувати та експериментально перевірити методику і педагогічні умови збагачення словникового запасу дошкільників образними виразами у процесі ознайомлення з художньою літературою.

Виходячи з мети дослідження, завданнями курсової роботи є:

Вивчити стан досліджуваної проблеми у психолого-педагогічній та методичній літературі;

Розглянути теоретичні основи розвитку словника дітей дошкільного віку;

Вивчити вплив художньої літератури на розвиток словника дошкільників;

Розробити та апробувати програму використання художньої літератури як засобу розвитку словника дітей 6 років.

Методи дослідження: вивчення та аналіз психолого-педагогічної літератури, програмно-методичного забезпечення дошкільної освіти; діагностика рівня розвитку образної мови дітей; констатуючий, формуючий та контрольний експерименти.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

Закрыть

Обогащение словаря детей образными выражениями в процессе ознакомления с художественной литературой

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.