Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 26

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

Зміст

Вступ. 3

Розділ 1. Теоретичні основи організації позакласної та позашкільної роботи з молодшими школярами. 5

1.1. Аналіз психолого-педагогічної літератури з проблеми позашкільної та позакласної роботи з молодшими школярами. 5

1.2. Шляхи та форми організації позакласної та позашкільної роботи з молодшими школярами. 8

Розділ 2. Зміст та організація експериментальної роботи. 17

2.1. Методика організації позакласної та позашкільної виховної роботи в експериментальній та контрольній групі 17

2.2. Аналіз результатів експериментальної роботи. 19

Висновки. 21

Використана література. 24

Додаток А.. 26 

Вступ

Завдання загальноосвітньої школи полягає в тому, щоб не тільки збагатити пам'ять учнів знаннями, а й формувати глибокі та стійкі пізнавальні інтереси.

Свої завдання школа може вирішувати тим успішніше, чим більше в навчально-виховній роботі будуть ураховуватися індивідуальні особливості, нахили та пізнавальні інтереси дітей до того чи іншого виду діяльності. Їх напрямок, зміст у значній мірі залежать не тільки від успішного навчання в школі, але й від гармонійного розвитку особливості.

Шкільна програма, хоч би як вона відповідала потребам часу, не може дати повного обсягу знань, не встигає за новими науковими відкриттями. Заповнити цю прогалину покликана система різноманітної за змістом і формою позакласної та позашкільної роботи.

Позакласна і позашкільна робота є також необхідною ланкою і в єдиній системі виховання школярів. В позаурочний час продовжується цілеспрямована робота з морального і розумового виховання школярів. Діти розширюють і поглиблюють свої представлення про розвиток природи, суспільства, науки і техніки, довідаються більше про своє рідне місто чи село, про свою Батьківщину, про весь величезний світ.

Позакласні заняття допомагають створити в школі атмосферу багатого духовного життя, сприяють розвитку пізнавальних інтересів, потреб і практичних умінь. Величезними можливостями розташовують позаурочні заняття для розвитку допитливості, спостережливості і творчій самостійності учнів. Заняття в кружках і клубах, екскурсії, конкурси і вікторини, завдання по позакласному читанню, практичні роботи будять у школярів допитливий інтерес до знань, до життя і праці.

У процесі позакласної і позашкільної роботи продовжується моральне виховання учнів, що здійснюється в умовах сприятливого оточення, у середі ровесників; створюються можливості для виховання у дітей моральних принципів, для виховання патріотизму, чесності, для засвоєння правил культурного поводження.

Подальший розвиток на позакласних і позашкільних заняттях одержують придбані на уроках естетичні враження і представлення. У нових видах діяльності і нових формах організації занять зростають можливості для розвитку естетичних почуттів, художніх смаків, здібностей створювати прекрасне в житті й у мистецтві. Естетичне виховання, як і моральне, охоплює всі види діяльності дітей. Не тільки спеціальні заняття по естетичному вихованню, але і кожен позакласний захід повинний розвивати інтерес до художньої творчості.

Важливий напрямок позакласної і позашкільної роботи в початкових класах - турбота про здоров'я дітей, виховання в них фізичної витривалості, інтересу до занять фізкультурою і спортом. Уроки фізкультури повинні доповнюватися системою різноманітних фізичних занять і справ у позакласний час.

Ці основні напрямки позакласної і позашкільної роботи знайшли своє відображення в даній курсовій роботі. 

Закрыть

Организация досуга школьников во внеурочное время

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.