Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 54

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ 

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ I. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИХОВАННЯ БЕРЕЖЛИВОСТІ У СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ. 5

1.1. Особливості економічного виховання дітей дошкільного віку. 5

1.2. Бережливість як складова економічного виховання дошкільників. 12

1.3. Виховання бережливості у дітей старшого дошкільного віку в умовах ДНЗ  14

1.4. Формування бережливого ставлення до речей у сім’ї 19

РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВИХОВАННЯ  БЕРЕЖЛИВОСТІ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ.. 23

2.1. Діагностика рівня сформованості бережливості у дітей. 23

2.2. Основні методи виховання бережливості у дітей старшого дошкільного віку  28

2.3. Аналіз результатів експериментального дослідження. 39

ВИСНОВКИ.. 43

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 45

ДОДАТКИ.. 48 

ВСТУП

Актуальність теми дослідження. На сучасному етапі процес економічної соціалізації дошкільників характеризується відсутністю єдиного погляду на її необхідність. Про це свідчать постійні дискусії, що розгораються серед педагогів, психологів, практиків та теоретиків дошкільної галузі освіти, щодо необхідності та можливості виховання бережливості у дітей.

Виховання бережливості пов’язане з формуванням у дітей розумних потреб. Звичайно, діти повинні мати гарний одяг, гарне харчування, іграшки, навчальне приладдя, книги. Але при цьому завжди треба пам’ятати про міру.

Необхідно виховувати дбайливе ставлення до речей: до паперу, до зошитів, олівці, фарби, пензликів. Все це доступно і коштує дешево, тому діти часто не цінують навчальне приладдя, кидають незакінчені альбоми, олівці, втрачають іграшки. І в сім’ї, і в дитячому колективі слід засуджувати таке ставлення до речей. У бесіді з дітьми необхідно показувати, що за кожною річчю стоїть праця багатьох людей. Важливо навчити дітей дбайливо ставитися до продуктів харчування, насамперед до хліба.

Низка учених, таких як А.Ф.Аменд, І.А.Баріло, М.Н.Єрмоленко, І.Б.Іткін, Н.Я.Клепач, Н.Б.Кулакова, І.А.Мельничук, Л.Н.Пономарьов, І.А.Сасова, А.Т.Шпак розглядають виховання бережливості як самостійний напрямок. Деякі автори, Л.Горкіна, О.Комишанченко, А.Кітов, В.Кондратьєв, Т.Любимова, І.Прокопенко, О.Шпак, при визначенні економічного виховання зауважують, що його основою є формування економічного мислення, свідомості, поводження й інших соціально-психологічних якостей особистості, які необхідні їй у виробничо-економічній діяльності й повсякденному житті.

Таким чином, тема нашої курсової роботи є досить актуальною і потребує подальшого дослідження.

Об’єкт дослідження бережливість як складова виховання дітей дошкільного віку.

Предмет дослідження процес виховання бережливості у дітей старшого дошкільного віку.

Мета курсової роботи полягає теоретичному обґрунтуванні та експериментальній перевірці особливостей виховання бережливості у дітей старшого дошкільного віку.

Відповідно до мети курсової роботи необхідно реалізувати такі завдання:

- дослідити психолого-педагогічну та методичну літературу з теми дослідження

- розкрити сутність та особливості економічного виховання дітей дошкільного віку;

- визначити особливості виховання бережливості у дітей старшого дошкільного віку в умовах ДНЗ та сім’ї;

- провести педагогічний експеримент та зробити відповідні висновки.

При написанні роботи ми використовували такі методи дослідження: аналіз наукової літератури; спостереження; бесіда; вивчення передового педагогічного досвіду; діагностичні: аналіз документації з метою виявлення стану досліджуваної проблеми; педагогічний експеримент; статистичні: кількісний і якісний аналіз експериментальних даних.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

Закрыть

Воспитание бережливости у детей старшего дошкольного возраста

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.