Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 43

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

План 

Вступ. 3

Розділ І. Зміст  і завдання позакласної роботи. 4

Розділ ІІ. Форми позакласної роботи. 6

2.1. Індивідуальна форма. 6

2.2. Групова робота. 8

2.3. Масова позакласна робота. 17

Розділ ІІІ. Методика формування експериментальних навичок в процесі гурткової роботи з біології. 26

Висновки. 43

Використана література. 44

Вступ

Загальноосвітня школа не лише покликана да­ти учням глибокі й міцні знання, а й має забез­печувати всебічний розвиток індивідуальності дитини на основі вияв­лення її задатків і здібностей, здійснювати патріотичне, естетичне, моральне виховання, прищеплювати свідоме ставлення до праці, роз­вивати необхідні практичні вміння та навички, прагнення до самостій­ного оволодіння знаннями, інтерес до дослідницької діяльності тощо.

Ці завдання реалізуються під час вивчення біології в школі. Уроки біології, лабораторні й практичні заняття дають змогу сформувати в учнів глибокі й міцні знання про живу природу, про використання біо­логічних законів у народному господарстві, які перетворюються на їх­ні наукові погляди.

Проте обмежитися діяльністю учнів лише на уроках не можна. Ве­лику роль у розв'язанні завдань освіти, виховання та розвитку шко­лярів відіграють позаурочні й позакласні заняття.

Актуальність теми:

Дати глибокі знання для учнів, прищеплювати любов до даного предмету; дбайливе ставлення та любов до природи

Мета роботи:

Розкрити зміст позакласної роботи з біології та показати практичну роботу з предмету.

Об’єкт дослідження

Навчальна і наукова література, нормативні документи.   

Закрыть

Внеклассная работа по предмету биологии

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.