Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 32

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

Зміст

Вступ.. 3

Розділ 1. Теоретичні аспекти музичного виховання німецького педагога К. Орфа.. 5

1.1. Педагогічна концепція Карла Орфа в музичному вихованні 5

1.2. Новаторство "елементарної музики" К. Орфа. 8

1.3. Сутність імпровізації рухів у системі К. Орфа. 14

Розділ 2. Методика Музично-творчого виховання дітей за системою Карла ОРФА.. 17

2.1. Значення системи музичного виховання К. Орфа. 17

2.2. Мовленнєві та музично-рухові вправи за системою Карла Орфа. 19

2.3. Використання елементів системи навчання К. Орфа на уроках музики в початковій школі 21

Висновки.. 31

Список використаної літератури.. 33

Вступ

Актуальність теми дослідження. Здібності дитини розвиваються в процесі активної музичної діяльності. Правильно організувати і направити її з раннього дитинства, враховуючи зміни вікових періодів – завдання педагогів.

Німецький композитор Карл Орф розробив систему музичного виховання дітей, засновану на розвитку дитячої творчості. Карл Орф, створюючи свою музично-педагогічну концепцію, адресував її, перш за все, педагогам, що працюють з дітьми у сфері музичного виховання.

Результатом півстолітніх зусиль К.Орфа стала струнка концепція відродження і виховання природної музикальності людини, раціональні організаційні форми її реалізації, знайдені й удосконалені засоби втілення педагогічного задуму. Педагогічні принципи К. Орфа втілені у методичному посібнику під назвою "Шульверк".

Система Орфа створює передумови для участі виховуваної в різноманітній музичній діяльності сучасної людини. Сюди відносяться всі форми музикування, починаючи з простих зразків європейської класики, хорового співу, виконань танцювальної музики і до музичення в джазових ансамблях і поп-групах. Сюди ж відноситься слухання всякої музики, побудованої на ладотональній основі, аж до тієї серйозної сучасної музики, де основи ладотонального мислення розширені і доведені до грані можливого в межах цього типу музичного мислення. Шульверк дає основу для розуміння музики позаєвропейської традиції: африканської, східної, латиноамериканської.

Ідеї К. Орфа відкрили реальний шлях до вирішення таких основоположних проблем музичної педагогіки, як виховання інтересу до музики, захоплення нею; визначення основи музичного виховання, його мети і завдань; досягнення цілісності уроку музики всупереч традиційному дробленню його на малопов'язані між собою частини (спів, музична грамота, слухання музики тощо); подолання суперечностей між змістом і структурою навчання, розриву між декларацією високих ідей та конкретним змістом програми тощо. Вони покладені в основу методичної системи, здатної практично забезпечити розкриття загальнолюдських цінностей у музиці й на цій основі сформувати духовну сферу особистості.

Зважаючи на актуальність даної проблеми, ми обрали наступну тему курсового дослідження: "Система дитячого музичного виховання Карла Орфа в Україні".

Об’єкт дослідження - музичне виховання.

Предмет дослідження - система дитячого музичного виховання К.Орфа.

Мета курсової роботи - розкрити зміст концепції музичного виховання Карла Орфа, а також її використання на уроках музики в школі.

Згідно з метою і предметом дослідження було визначено такі завдання:

- вивчити теоретичні аспекти музичного виховання німецького педагога К. Орфа;

- розглянути новаторство "елементарної музики" К. Орфа;

- дослідити значення системи музичного виховання Карла Орфа;

- визначити особливості використання елементів системи навчання К.Орфа на уроках музики в початковій школі.

Методи дослідження. Для розв’язування поставлених завдань було використано такі методи наукового дослідження: теоретичний аналіз наукових літературних джерел, синтез, узагальнення, порівняння, конкретизація, спостереження, бесіда.

Структура роботи. Курсова робота складається із вступу, двох розділів, висновків та списку використаної літератури. 

Закрыть

Система детского музыкального воспитания Карла Орфа в Украине

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.