Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 45

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ПРОЦЕСІ ОБРАЗОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДОШКІЛЬНИКІВ. 5

1.1. Інноваційні педагогічні технології в сучасній дошкільній освіті 5

1.2. Образотворче мистецтво та його вплив на розвиток творчості дошкільників  10

1.3. Інтегровані заняття та їх роль в активізації дитячої творчості в процесі образотворчої діяльності 17

РОЗДІЛ 2. ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙ В ГАЛУЗІ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА У ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ   22

2.1. Ознайомлення старших дошкільників з творами живопису з використанням інтерактивних методів. 22

2.2.  Розвиток зображувально-художніх здібностей дітей засобами нестандартних технік  28

2.3. Експериментальне дослідження розвитку творчих здібностей дітей дошкільного віку в процесі малювання нетрадиційними техніками. 34

ВИСНОВКИ.. 39

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 41

ДОДАТКИ.. 43

ВСТУП

Актуальність теми дослідження. Головною стратегією педагогічної діяльності є спрямованість навчально-виховного процесу на формування духовного світу особистості, затвердження загальнолюдських цінностей, розкриття потенційних можливостей і здібностей дітей.

Вирішення цих актуальних проблем можливо тільки на базі широкого впровадження нових педагогічних технологій, спрямованих на всебічний розвиток дитини. Одними з основних методичних інновацій є інтерактивні методи навчання. Цю проблему досліджували Б. Бадмаєв, В. Гузєєв, О. Маркова, Д. Махотін, Л. Куликова та ін.

Основним завданням виховання дошкільників є гармонійний розвиток особистості дитини, тому спілкування з творами образотворчого мистецтва грає важливу роль у становленні особистості.

Проблемою ознайомлення дошкільників з творами мистецтва займаються багато психологів і педагогів. Проблему сприйняття й навчання вивчав Л. Венгер, проблему уяви й творчості в дитячому віці - Л.Виготський; систему естетичного виховання в дитячому садку розробила Н. Ветлугіна, методику художнього виховання дітей - В. Котляр; проблемі естетичного виховання дітей 5 - 6 років присвячено праці Н. Зубаревої.

Ураховуючи важливість ознайомлення дітей з творами мистецтва й доцільність такої роботи саме в старшому дошкільному віці, зважаючи на необхідність упровадження інновацій у навчально-виховний процес дошкільного закладу, було розроблено й експериментально перевірено систему роботи з використанням інтерактивних методів у процесі ознайомлення старших дошкільників з творами живопису.

Вирішення цих актуальних проблем можливо тільки на базі широкого впровадження нових педагогічних технологій, спрямованих на всебічний розвиток дитини. Одними з основних методичних інновацій є інтерактивні методи навчання. Цю проблему досліджували Б. Бадмаєв, В. Гузєєв, О. Маркова, Д. Махотін, Л. Куликова та ін.

Вищеозначене сприяло вибору нами теми наукового дослідження.

Об’єкт дослідження: діти дошкільного віку.

Предмет дослідження: процес використання інноваційних технологій дошкільної освіти в галузі образотворчого мистецтва.

Мета дослідження: дослідити та виявити педагогічні умови художньо-творчого виховання і розвитку дошкільників засобами образотворчої діяльності та особливості використання інноваційних технологій у процесі ознайомлення дошкільників з творами живопису.

Завдання дослідження:

-вивчити стан проблеми в теорії і практиці дошкільної освіти;

-визначити роль інноваційних технологій для розвитку творчості дітей дошкільного віку під час образотворчої діяльності;

-теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити засоби художньо-творчого виховання і розвитку дошкільників;

-визначити ефективність розробленої та апробованої методики дослідження;

-розробити методичні рекомендації.

Методи дослідження: теоретичний аналіз та узагальнення джерел інформації; педагогічний експеримент; спостереження; бесіда; передового педагогічного досвіду; вивчення та аналіз продуктів дитячої образотворчої діяльності; порівняльний аналіз результатів дослідження.

Структура роботи. курсова робота складається із вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків.

Закрыть

Инновационные технологии дошкольного образования в области изобразительного искусства

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.