Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 61

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. СУТНІСТЬ, ЗМІСТ ПРОЦЕСУ ВИХОВАННЯ.. 5

1.1. Процес виховання, його структура і рушійні сили. 5

1.2. Мета і завдання виховання. 8

1.3. Поняття методів, прийомів і засобів виховання. 14

РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ГРУП МЕТОДІВ ВИХОВАННЯ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ В СУЧАСНІЙ ШКОЛІ 17

2.1. Методи формування свідомості особистості 17

2.2. Методи організації діяльності, спілкування та формування досвіду суспільної поведінки. 29

2.3. Методи стимулювання діяльності й поведінки. 41

2.4. Методи самовиховання. 47

2.5. Генетико-моделюючий метод виховання. 55

ВИСНОВКИ.. 59

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 61

ВСТУП

Актуальність дослідження. Виховний вплив на дитину, молоду людину завжди був одним з ключових питань психологічної науки. Не буде перебільшенням сказати, що проблема методології виховання існує стільки ж, скільки існує і саме виховання. Знання (й ефективне використання) принаймні основних методів виховання є необхідною запорукою ефективного і цілеспрямованого впливу на підростаюче покоління.

Могутні соціальні зрушення наприкінці XX, на початку ХХІ ст. значною мірою змінили уявлення про «нормальну», тобто соціально прийнятну, і деліквентну поведінку дітей та молоді. В боротьбі за вплив на особистість дитини у педагогів з’явилися такі могутні “конкуренти” як комерційний кінематограф, розважальні молодіжні журнали та телепрограми (часто сумнівної якості), відео- та комп’ютерні ігри. Засоби масової культури та тісно пов’язаної з нею молодіжної субкультури формують часто не найкращі якості особистості, пропагують насильство, безладне статеве життя, зловживання спиртними напоями, вживання наркотичних речовин. Протидія згубному впливові на дитину, молоду людину потребує від педагога неабиякої тактовності, виваженості та знову ж таки педагогічної майстерності: знання та умілого використання методів виховання в їхньому логічному поєднанні та структурному зв’язку з навчальною і трудовою діяльністю дітей та молоді.

Здобуття Україною державної незалежності, яке стало логічним наслідком багатовікової боротьби українського народу за право самостійно вирішувати свою долю, бути господарем на своїй землі, поставило перед вітчизняною педагогікою низку нових, специфічних цілей і завдань. Немає вже старої системи суспільного виховання й соціалізації молоді, а становлення нової наштовхується на значні об’єктивні і суб’єктивні складнощі. Складнощі у процесі становлення національного виховання природні й неминучі, але основне завдання вітчизняної педагогіки полягає не в їхній констатації, а в максимально ефективній адаптації світового й вітчизняного педагогічного досвіду до потреб сьогодення. Для цього, знову ж таки, необхідне вивчення напрацьованих за довгі роки педагогічної практики методів виховання.

Отже, вивчення методів виховання необхідне як з огляду на потреби виконання традиційних задач з виховання й соціалізації молоді, так і виходячи з тих специфічних задач, які ставить перед вітчизняними педагогами сьогоднішній день. Стислому аналізові проблематики методів виховного впливу як раз і присвячена дана робота.

Об’єкт дослідження – методи виховання школярів.

Предмет дослідження – педагогічні умови виховання школярів.

Мета дослідження – визначити основні завдання і зміст процесу виховання та дослідити застосування методів виховання в сучасній школі.

У відповідності із метою дослідження сформульовані його основні завдання:

-на підставі аналізу педагогічної літератури визначити поняття процесу виховання, його мету і завдання;

-дати характеристику основних груп методів виховання;

-дослідити застосування методів виховання в сучасній школі.

Структура роботи. Курсова робота складається із вступу, двох розділів, висновку та списку використаної літератури.

Закрыть

Применение методов воспитания в современной школе

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.