Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 52

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

План

Вступ

Розділ 1. Категоріальні засади соціально-педагогічної діяльності.

1.1. Провідні категорії соціальної педагогіки.

1.2. Сутність та структура соціально-педагогічної діяльності.

1.3. Принципи діяльності соціального педагога.

1.4. Поняття „методика” та „технології” соціально-педагогічної діяльності.

Розділ 2. Кваліфікаційна характеристика соціального педагога.

2.1. Соціальна робота і соціально-педагогічна діяльність: порівняльний аспект.

2.2. Професійний портрет соціального педагога.

2.3. Функції діяльності та професійні ролі спеціаліста.

Висновок

Список використаної літератури

Вступ

У кожній державі, як і в кожному житті людини, є такі періоди, коли їй потрібна допомога іншої людини, групи людей, цілого суспільства. І в цій ситуації особливу роль можуть відіграти як окремі соціальні інститути, так і окремі спеціалісти, серед яких соціальний педагог посідає особливе місце. Суспільна потреба у таких фахівцях сьогодні вкрай необхідна.

Однак лише професійно грамотний спеціаліст може вирішувати ті складні, суперечливі і болючі проблеми, які назріли у молодій державі, що переживає кризовий період свого становлення.

Саме це стало причиною виникнення соціально-педагогічної діяльності. У колишньому Союзі Радянських Соціалістичних Республік, де педагогіка середовища як наука була започаткована на початку ХХ ст., соціально-педагогічна діяльність як професія офіційно зареєстрована у квітні 1991 р. До того часу функції соціального педагога виконували представники будь-яких професій – фахівці закладів освіти, соціального забезпечення, спорту, культури, працівники міліції тощо.

Концепцію соціально-педагогічної діяльності розвивали з філософського боку П.Барс та П.Наторп. У Росії ідеї соціально-педагогічної діяльності розвивав педагог польського походження С.Шацький.

Соціально-педагогічна діяльність є ключовим поняттям соціальної педагогіки і являє собою соціальну роботу, що охоплює і педагогічну діяльність, спрямовану на допомогу дитині в організації себе, свого психологічного стану, на встановлення нормальних відносин в сім’ї, школі, суспільстві.

В сучасних умовах кризи соціалізація дитини (підлітка) приймає загострений характер. Йому потрібна підтримка. Психологи зафіксували постійну тривожність школярів, яку викликають навчальне навантаження (перевантаження), двійки, несправедливий учитель, який не в змозі підійти до кожного учня, налаштування сім’ї, вулиця, де дитина потрапляє „на лічильник” (кримінальний прийом) чи в руки токсикоманів, наркоманів. Актуальні дані проблеми і дотепер.

Мета моєї курсової роботи полягає в тому, щоб розкрити сутність соціально-педагогічної діяльності.

Провідна ідея – значущість даної діяльності для своєчасного діагностування і виявлення характеру відносин між дітьми і дорослими, впливу на ці відносини, розвитку різних видів самодопомоги, формування ціннісних орієнтацій.

Актуальність моєї теми полягає в тому, що соціально-педагогічна діяльність сприяє людям успішно вирішувати їхні проблеми. Засоби досягнення цієї цілі – вивільнення і розвиток ресурсів людини і її соціального оточення, здійснення необхідних соціальних змін.

Дитині потрібна підтримка в невеликому колективі, підтримка протистояти злу, брехні, злочинам, п’янству, наркоманії, жорстокості батьків. Молодій людині потрібна підтримка в її адаптації в суспільстві, в прагненні реалізувати себе, навчанні спілкуватися, самовихованні. В підлітковому віці особливо проявляється прагнення бути гідним, стати громадянином, працівником, визнаним в колективі, рівним серед однолітків.

Об’єктом вивчення даної теми є соціально-педагогічна діяльність. А предметом є вивчення способів соціально-педагогічного впливу на особистість та соціально-педагогічних процесів.

Зміст і призначення соціально-педагогічної діяльності визначає – гуманістичний ідеал – самоцінність особистості, а її цінності тієї чи іншою мірою відображають визнання гармонії суспільних і особистих інтересів, пріоритету загальнолюдських цінностей (істина, здоров’я, мир, милосердя, добро, допомога іншій людині тощо). У зв’язку з цим основним завданням соціально-педагогічної роботи є налагодження балансу між відповідальністю суспільства перед особистістю і особистості перед суспільством.

Головною особливістю соціально-педагогічної роботи є вміння спеціаліста визначати проблеми і потреби на різних рівнях: індивідуальному, міжособистісному і суспільному.

Під час розгляду даної теми постають такі завдання:

– розкрити суть і охарактеризувати основні структурні компоненти соціально-педагогічної діяльності;

– розглянути соціально-педагогічну діяльність як сферу практичної діяльності;

– здійснити аналіз професійної діяльності соціального педагога.

Для розв’язання цих завдань розглянемо основні особливості соціально-педагогічної діяльності: її функції, цілі, методи, прийоми, принципи, які мають значення в забезпеченні навчально-виховними засобами направленої соціалізації особистості, в передачі індивіду і засвоєнні ним соціального досвіду людства, поверненні і встановленні соціальної орієнтації соціального функціонування.

Закрыть

Сущность профессиональной деятельности социального педагога

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.