Формирование познавательной интереса у младших школьников к работе с научно-популярной литературой о природе

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 63

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

Зміст

Вступ. 3

Розділ I. Проблема інтересу до читання науково-популярної літератури про природу в теорії і практиці навчання молодших школярів. 7

1.1. Роль і місце науково-популярної літератури про природу на початковому етапі навчання в ретроспективі 7

1.2 .Соціальні і психолого-педагогічні основи проблеми. 23

Висновки по I розділу. 35

Розділ II. Дослідження способів ефективного формування у молодших школярів інтересу до читання науково-популярної літератури про природу. 37

2.1. Науково-популярна книга як тип літературного твору. 37

2.2.Значення науково-популярної літератури про природу в розвитку особи молодшого школяра. 41

2.3. Методика формування у молодших школярів інтересу до читання науково-популярної літератури про природу. 45

Висновки по II розділу. 55

Висновок. 57

Використана література. 60

Вступ

Проблема формування інтересу молодших школярів до роботи з науково-популярною літературою про природу виникло вже давно. Ще Я.А.Коменський в «Великій дидактиці» надавав цю велику увагу. Величезну роль інтересу додавав Ж.-Ж.Руссо. В Росії цьому також уділялося важливе значення, а цією проблемою займалися також видатні учені, як Н.І.Пирогов, І.Н.Новіков, а також М.А.Данилов, Я.Лернер і багато інших. Але цьому я вже достатньо багато надала увагу в своїй курсовій роботі.

І в даний час це питання не втратило свого актуального звучання. Багато вчителів привертають науково-популярну літературу про природу для своєї діяльності. І це має величезне значення як для успішної роботи, так і для учнів, що опановують новими знаннями.

У вихованні любові до природи у молодших школярів велику роль покликані зіграти вчителі. І в цій справі найближчий помічник науково-популярна і науково-художня література про природу. Достатньо назвати імена Пушкіна, Лермонтова, Некрасова, Тютчева, Єсеніна, Бажова, щоб відчути, як багато може дати їх творчість для формування інтересу дітей до природи. Література про природу є унікальною енциклопедією біологічних знань для дітей. Ця література – вірний помічник і друг дітей протягом всього початкового періоду навчання в школі. На матеріалі науково-популярної літератури вирішують такі важливі виховні задачі, як розвиток естетичного відчуття дитини і через нього виховання любові до рідної природи, уміння виражати відношення до оточуючого, розширення уявлень про навколишній світ, розвитку мови, зв'язок з вивченням мови, виховання гуманності.

За цією літературою величезне майбутнє. Тому що такі книги сприяють виробленню інтересу молодших школярів до вивчення предмету у зв'язку з цим, у молодших школярів необхідно виробляти інтерес до роботи з науково-популярною літературою. В майбутньому ці знання матимуть величезне значення, а діти навчаться працювати з книгами такого змісту. В цьому, здається думці, і полягає задача вчителя молодших класів: з початкового етапу навчити дітей вчитися.

Актуальність дослідження. Період нашого дослідження (1994-1998 рр.) співпав з процесами демократизації і гуманізації суспільного життя, що не могло не позначитися і на системі шкільної освіти.

По-перше, активно йшла переорієнтація пріоритетів цілей освіти. На перше місце висунуті цілі розвитку особи дитини.

По-друге, з'явилися вариативные освітні установи, що дають середню освіту; затвердилися вариативные дидактичні системи, створені вариативные підручники. Варіативность дає вчителю право вибору місця роботи, змісту і технології навчання.

Гуманістичний характер цих змін очевидний: вся освітня система повинна діяти на користь дитини, його особи.

В обох напрямах змін особливе місце зайняла початкова школа. Вона виявилася найгнучкішою, найподатливішою в їх реалізації.

Отже, особа дитини в центрі уваги. Особливе місце в його розвитку займає формування саморегулятивних способів діяльності. До них ми відносимо і читання дитиною науково-популярної літератури про природу.

Проблема ролі науково-популярної літератури у вивченні предметів природничо-наукового циклу і методика роботи з такою літературою розглядалася в працях Б.Е. Райкова, К.П. Ягодовського, Н.М. Верзіліна, НА. Рикова, Д.І. Трайтака, А.П. Медової, А.Е. Бибик і ін. методистів. А.И. Калугиным в 1986 р. виконано дослідження на тему: «методика активізації позакласного читання в процесі навчання ботаніці і зоології» на рівні кандидатської дисертації. В 1968 р. аналогічне дослідження виконано по анатомії, фізіології і гігієні людини О.П. Грінювене. В 1953 р. Е.Я. Пастух провела дослідження по методиці позакласного читання у зв'язку з вивченням ботаніки і зоології в 5-7 класах. В 1954 р. И.С. Матрусов досліджував дану проблему стосовно географії СРСР 7 класу. Н.А.Бикова в своїй дисертації розглянула загальні питання методики роботи з науково-популярною літературою в середній школі. Але якщо в роботі А.И. Калугина поставлено питання про збудження інтересу школярів (вік дітей приблизно 10-13 років) до позакласного читання, як один і далеко не ведучий прийом залучення дітей до науково-популярної літератури, то О.П. Гринювене і Е.Я. Пастух, І.С. Матрусов, Н.А. Быкова цього питання не торкаються зовсім. Даним зауваженням ми жодною мірою не ставимо під сумнів дослідження А.І. Калугина, О.П. Грінювене, Е.Я. Пастух. Рівень цих досліджень, з нашої точки зору, достатньо високий. Відбір методичних прийомів в них виконаний з урахуванням віку, рівня підготовки вчаться і соціального замовлення суспільства школі того часу. Насправді, починати формувати інтерес до читання науково-популярної літератури у 14-15 літніх школярів (дослідження О.П. Грінювене) вже пізно.

Разом з тим, направленого дослідження по методиці формування у молодших школярів інтересу до читання науково-популярних книг про природу, яке б розглядало цей інтерес і діяльність, викликану цим інтересом, як якісну характеристику особи, не проводилося. Даний висновок спонукав нас звернути увагу на дослідження, в яких розглядаються проблеми формування у молодших школярів інтересу до вивчення природознавства.

Н.А. Погорелова, досліджуючи процес розвитку допитливості у молодших школярів, за основу бере лише вміст обов'язкового учбового предмету, його структуру і організацію учбового процесу в 2 класі (1-3). Питання про розвиток допитливості на основі роботи з науково-популярною літературою про природу в дисертації не розглядалося.

Д.М. Китежева розглядає один з шляхів розвитку інтересу до вивчення природи - використовування на уроках природознавства художніх творів, прочитаних на уроках читання. Питання про розвиток інтересу до читання науково-популярної літератури про природу не входило в задачу даного дослідження.

В методичних рекомендаціях і фундаментальних методиках природознавства є лише вказівки на можливість використовування науково-популярної літератури в процесі викладання природознавства. Найпоширенішим прийомом залучення дитини до роботи з науково-популярною літературою використовується пряма вказівка прочитати ту або іншу книгу.

Ми провели також аналіз статі журналу «Початкова школа», починаючи з 1990 г.: досліджуваній нами проблемі в журналі за ці роки практично не надано уваги.

Вивчення практики викладання природознавства в школах р. Ельца і Задонського району липецької області показало, що науково-популярна література при вивченні використовується. Вона мало пов'язана з учбовим процесом, направленої роботи по формуванню у дітей інтересу до читання науково-популярної літератури про природу практично не проводиться. Таким чином, виявлена суперечність між потребою шкільної практики в методиці залучення молодших школярів до читання науково-популярної літератури про природу і науковою неопрацьованістю такої методики свідчить про актуальність даної проблеми, що і зумовило вибір теми, визначення мети, об'єкту і предмету дослідження.

Для досягнення більш глибокої розробки теми ми обмежили наше дослідження розглядом методики формування інтересу до читання науково-популярної літератури про природу у зв'язку з вивченням класичного курсу природознавства З.А. Клепининой в масовій загальноосвітній школі. Проте наше дослідження виявиться корисним і при вивченні інших вариативных природознавських курсів.

Закрыть

Формирование познавательной интереса у младших школьников к работе с научно-популярной литературой о природе

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.