Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 35

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ 

ВСТУП.. 3

1.МИСЛЕННЯ ТА ІНТЕЛЕКТ. 5

1.1. Мислення як вищий пізнавальний процес. Інтелект. 5

1.2. Види мислення та їх характеристика. 11

2. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ МИСЛЕННЯ В МОЛОДШОМУ ШКІЛЬНОМУ ВІЦІ 15

2.1. Характеристика теоретичного мислення. 15

2.2. Вікові особливості мислення молодшого школяра. 20

2.3. Проблема формування теоретичного мислення в молодшому шкільному віці 26

3. ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕОРЕТИЧНОГО МИСЛЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ. 30

ВИСНОВОК.. 34

ЛІТЕРАТУРА.. 35

ВСТУП

Пізнавальна діяльність людини починається з відчуттів і сприймань. Відображаючи дійсність на чуттєвому рівні за участю аналізаторів, людина одержує різнобічну інформацію про зовнішні властивості та ознаки предметів, які фіксуються в її свідомості у формі звукових, просторових, часових, смакових, дотикових та інших уявлень. Проте такої інформації про об'єктивний світ людині недостатньо для задоволення різноманітних потреб практичної діяльності, яка потребує глибокого і всебічного знання об'єктів, з якими доводиться мати справу. Всебічні знання про об'єкти діяльності, їх внутрішню безпосередньо не дану у відчуттях і сприйманнях Сутність людина одержує за допомогою мислення - вищої абстрактної форми пізнання об'єктивної реальності. Уявне відображення дійсності характеризується низкою особливостей. Одна з цих особливостей виражається в опосередкованому характері уявного відображення дійсності.

До опосередкованого пізнання людина вдається тоді, коли безпосереднє пізнання через недосконалість людських аналізаторів або недоцільність, що зумовлюється, складністю процесу пізнання. Опосередкованість мислення виявляється і в тому що всі його акти відбуваються за допомогою слова та попереднього досвіду, який зберігається в пам'яті людини.

Ще одна ознака мислення полягає в тому, що завдяки йому в об'єктах відображаються не будь-які, а істотні ознаки та властивості, що ґрунтуються на об'єктивних відносинах і закономірних зв'язках, репрезентованих у самих предметах і явищах.

Ще однією особливістю мислення є узагальнений характер відображення дійсності.

Перелічені ознаки мислення характеризують його як специфічну форму абстрактного пізнання дійсності, як складну пізнавальну діяльність.

Метою даної курсової роботи є з'ясування особливостей теоретичного мислення у дітей молодшого шкільного віку, їх дослідження.

Гіпотезою є те, що молодшим школярам ще важко спиратися на теоретичне мислення. Вони тільки навчаються логічно мислити.

В процесі викладу матеріалу викладені такі питання, як мислення як пізнавальний психічний процес, описана характеристика видів мислення, з'ясовано особливості теоретичного мислення в молодшому шкільному віці.

Для того, щоб вивчити особливості теоретичного мислення в молодших школярів ми використали таку методику „Визначення понять, вияснення причин, виявлення cxoжостi і відмінності в об'єктах."

Закрыть

Развитие теоретического мышления у детей младшего школьного возраста

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.