Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 35

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

Зміст 

Вступ. 3

1. Життєвий і творчий шлях Я.А. Коменського. 6

2. Філософські основи педагогічної системи Коменського. 11

3. Педагогічна теорія Коменского. Структура і зміст «Великої дидактики». 17

4. Я.А. Коменський про різні ступені освіти і устрій шкіл. 22

5. Основні категорії педагогіки Коменского: «природа людини», освіти, принципи (основоположення), зміст освіти, методи навчання і виховання. 25

6. Коменський про роботу вчителя. 28

8. Я.А.Коменський про класно-урочну систему занять. 32

Висновки. 34

Література. 36

Вступ

Геніальний син чеського народу, педагог-класик, основоположник педагогічної науки, великий мислитель, патріот, демократ-гуманіст і самовідданий борець за мир між людьми, Ян Амос Коменський (1592-1670) належить до числа тих історичних особистостей, що своїми творами і беззавітним служінням народу здобули нев'янучу славу і любов.

Праці Я.-А. Коменського аналізували Кратохвил М.В., Лордкіпінадзе Д.О., Смоляницький Я.А., Альт П., Джибладзе Г.Н., Сманцер А.П., Джуринський А.Н.та інші.
Сучасні зміни в суспільному устрої українського суспільства, соціальні явища нашого часу змушують нас звернутися до історичної спадщини. Ян -Амос Коменський жив і творив у XVII столітті, столітті, відомому в історії Європи та в історії Чехії зокрема, як століття відкритої боротьби між феодалізмом і капіталістичними елементами, що розвиваються. Процес капіталістичного розвитку руйнував економічну структуру феодалізму. У феодальній середньовічній економіці починається період докорінного перелому. Усюди, де розвиваються зачатки капіталістичного виробництва, значно розвивається ремесло, винахідництво і наука. Як відомо, у середні століття протягом декількох сторіч церква відкидала велику частину культурної спадщини античного світу й утворення в середні століття базувалося на богослов'ї, усе нове піддаючи сумнівові і жорстокій критиці.
Усе це гальмувало прогрес суспільної думки. І головною задачею нової епохи стало подолання середньовічного догматизму і схоластики. Ціль буржуазії полягала у створенні нової, власної ідеології, заснованої на наукових знаннях і відповідному дусі епохи, набагато більш прогресивної в порівнянні з феодальною.

Починаючи з XIII століття Східну Європу охопили децентралізаційні процеси. Об'єднані протягом тисячі років єдиною релігією і загальними ворогами, люди і народи звернулися до нових цінностей. Цей поворот відбувся не раптом. Католицька церква, яка прагнула уніфікувати світ за принципами, які вони вважали споконвічно і єдино правильними, за цю тисячу років перетворилася у величезну імперію, що носила політичний, релігійний і культурний характер. Антикатолицький рух мав неоднорідний характер. У Східній Європі він співпав по часу зі становленням національного характеру. Разом з Відродженням і Новим часом до західних слов'ян прийшло особливе відчуття своєї значимості.

Нові явища в суспільно-економічному і культурному житті Європи XVI - XVII століття яскраво проявилися на батьківщині Коменського - у Чехії. Чеський народ, що мав високу культуру і велике історичне минуле, часто знаходився в самому центрі великих суспільних явищ того часу. Чехія XVI в. була тим ґрунтом, на якій виросло навчання Коменського.

Саме ці причини приводять нас до аналізу багатьох положень теорії одного із самих знаменитих педагогів світу - Яна Амоса Каменського. У древніх китайців існувало прокляття: "Щоб ти жив в епоху змін". Коменський не просто жив в епоху змін, він був одним із творців змін, одним з будівників сучасного світу.

В період переходу сучасної освіти на 12 – річне навчання, адаптація її до Болонської освітньої системи змушує педагогічну спільноту шукати оптимальні моделі навчання та виховання підростаючого покоління. Гуманістичний напрямок освіти в наш час потребує детального вивчення системи гуманістичного виховання Коменського. З наведених потреб сучасної школи випливає актуальність даного дослідження.

Мета курсової роботи – вивчити діяльність, зокрема, педагогічні погляди Я.-А. Коменського.

Завдання:

- вивчити філософські основи педагогічної системи Я.-А. Коменського;

- дослідити зміст та структуру педагогічної теорії Коменського;

- розглянути дидактичні принципи, висунуті педагогом;

- прослідкувати вплив тогочасних суспільних змін на діяльність Я.-А. Коменського.

Об’єкт дослідження – педагогічна система Я.-А. Коменського.

Предмет дослідженні – педагогічна спадщина Я.-А.Коменського, яка охоплює всі найважливіші питання педагогічної науки сьогодення.

Методи дослідження – біографічний, вивчення літературних джерел, аналіз творчої спадщини педагога.

Структура роботи: дана курсова робота складається зі вступу, 2-х розділів, висновків та списку використаної літератури.

Закрыть

Педагогическое учение чешского педагога Я.А. Коменского

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.