Значение интересного математического материала для умственного развития детей дошкольного возраста

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 30

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

План

Вступ.

Розділ 1. Теоретичні основи проблеми ролі цікавого математичного матеріалу для розумового виховання дітей дошкільного віку.

1.1. Цікавий математичний матеріал як один із засобів навчання дошкільників математики.

1.2. Класифікація цікавого математичного матеріалу.

Розділ 2. Педагогічні умови пізнання дитиною дійсності завдяки враженням та спостереженням від цікавих математичних завдань.

2.1. Значення інтересу в навчальній діяльності дошкільнят.

2.2. Дидактичні засоби у навчанні дітей математики.

Розділ 3. Ефективність проведної роботи з дітьми засобами цікавої математики.

3.1. Виявлення сформованості у дитини певних математичних знань за допомогою тестів і вправ.

3.2. Контрольне заняття з математики на тему: „До нас завітала казка”.

Висновки.

Список використаної літератури.

Додатки

Вступ

Дошкільнята виявляють особливий інтерес до математичних понять. І це природно, але математика відображає цілісність: визначає кількісну характеристику певної групи предметів, навчає описувати побачене, сприйняте за допомогою якісного (високий, широкий), відносного (вищий ніж; вищий від ) та кількісного (більше, менше, однаково) порівняння, вказує на просторове (вгорі, внизу), взаємне (під, над, поруч) розташування предметів та об’єктів, допомагає розрізняти предмети за формою, визначати особливості форм . Математика описує фізичні дії, послуговуючись особливими термінами-словами, пропонує шляхи (способи) обчислень – знаходження результату дії.

Будь-яку науку, в тому числі і математику діти опановуватимуть з задоволенням і бажанням, якщо у навчанні їх дорослі проявлятимуть більше вигадки, фантазії і натхнення.

Темою даної роботи є ”Цікавий математичний матеріал в розумовому розвитку дітей дошкільного віку”.

Мета роботи: Виявити педагогічні умови формування у дітей математичних знань за допомогою цікавого математичного матеріалу.

Об’єкт дослідження: Ставлення дітей дошкільного віку до математичних знань (понять), як до цікавої групи.

Предмет дослідження: Процес виховання у дітей дошкільного віку розумових здібностей за допомогою цікавих математичних матеріалів.

Робоча гіпотеза: Виховання у дітей дошкільного віку розумових здібностей за допомогою цікавої математики у процесі формування в дітей уявлень про математику, як результат розумової праці і виробленню вмінь використання математики в своїй діяльності.

Завдання дослідження:

1) Вивчити особливості прояву розумових здібностей дітей дошкільного віку.

2) Визначити педагогічні умови, які сприяють розумовому вихованню.

3) Експериментально перевірити ефективність окремих методичних прийомів виховання у дітей розумових здібностей засобами цікавої інформації. (ігри-вправи, контрольні завдання).

Зважаючи на актуальність і важливість даної теми, слід відзначити, що над нею довгий час працювали і працюють вчені, педагоги, психологи, науковці. Питання математичного розвитку дітей дошкільного віку своїм корінням сягають у класичну педагогіку. У працях Я.­ Коменського знаходимо висловлювання і вказівки щодо навчання дітей лічби і порівняння предметів уже на другому – третьому році життя. У працях Є.­ Тихесвої, М. Морозової, Л. Шлегер підкреслювалось, що знання про перші десять чисел дитина повинна знати ще до школи. З часом було проведене експериментальне вивчення цієї проблеми вченим І. Френкелем, Л. Яблоковим, І.Костюком. Було проведено ряд досліджень з різних проблем методики формування елементарних математичних уявлень (Л.Георгієв, П.Гальперін, П.Єрднієв, Н.Непомняща). В сучасних дослідженнях методика поповнюється теоретичними дослідженнями і новими конкретними рекомендаціями, що значно підвищило загально розвиваючий ефект навчання.

Робота складається зі вступу, двох теоретичних розділів, розділу практичної роботи, висновків, списку використаної літератури і додатку.

Закрыть

Значение интересного математического материала для умственного развития детей дошкольного возраста

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.