Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 33

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

Зміст

Вступ. 3

Розділ 1. Дидактичні аспекти комп'ютерного навчання. 6

1.1. Структура навчальної діяльності при комп'ютерному навчанні 6

1.2. Дидактичні принципи комп'ютерного навчання. 9

1.3. Діалог - комунікативна основа інформаційної технології навчання. 14

1.4. Труднощі на шляху впровадження комп'ютерних технологій в навчальний процес школи. 20

Розділ 2. Технології застосування комп'ютерів в навчальному процесі 24

2.1. Комп’ютерні технології в навчанні іноземним мовам. 24

2.2. Комп'ютерні засоби навчання гуманітарних дисциплін. 24

2.3. Дистанційна освіта. 26

Висновок. 30

Список використаної літератури. 33

Вступ

Сучасний період розвитку цивілізованого суспільства по праву називають етапом інформатизації. Характерною межею цього періоду є той факт, що домінуючим видом діяльності у сфері суспільного виробництва, що підвищує його ефективність і наукоємку, стає збір, продукування, обробка, зберігання, передача і використання інформації, здійснювані на базі сучасних інформаційних технологій.

Одним з головних напрямів процесу інформатизації сучасного суспільства стає інформатизація освіти, що забезпечує широке впровадження в практику психолого-педагогічних розробок, направлених на інтенсифікацію процесу навчання, реалізацію ідей розвиваючого навчання, вдосконалення форм і методів організації учбового процесу, що забезпечують перехід від механічного засвоєння фактичних знань до оволодіння умінням самостійно набувати нових знань. Застосування в освіті комп'ютерів і інформаційних технологій надає істотний вплив на зміст, методи і організацію учбового процесу по різних дисциплінах. В кінці 90-х років в освіту входять мультимедійні комп'ютери, такі програмні продукти, як комп'ютерні енциклопедії, електронні книги, довідники по літературі, живопиши, музиці. Це створює можливості гуманітаризації освіти. З розвитком мультимедійних технологій комп'ютер стає засобом навчання, здатним наочно представляти саму різну інформацію. Як наслідок, відбувається розвиток творчого потенціалу учнів, здібностей до комунікативних дій, навиків експериментально-дослідницької роботи; культури учбової діяльності; інтенсифікація учбово-виховного процесу, підвищення його ефективності і якості. Існують різні можливості використання комп'ютерів в школі:

• Організація учбового процесу (підготовка розкладу, електронних документів, баз даних по школярах, вчителях, батьках і т.д.);

• Підготовка навчальних посібників.

• Навчання користувачів ПК для вирішення прикладних завдань, навчання основам програмування, дизайну, комп'ютерному моделюванню.

• Комп'ютерне навчання основам наук за допомогою спеціальних розроблених програм. Недоліки – ігнорування принципу доступності.

• Комп'ютерний контроль знань учнів. Контролюючі програми поєднуються з тими, що навчаються. Головний недолік – невідповідність що пред'являються учневі вимог рівню його підготовки. Це може створити «ситуацію неуспіху» і понизити мотивацію до учення.

• Використання комп'ютера для отримання і роботи з інформацією з мережі Інтернет.

Вчитель в інформаційному суспільстві перестає виступати перед своїми учнями як джерело первинної інформації. Він перетворюється на посередника, який полегшує її отримання. Фундаментальною характеристикою розвитку людської цивілізації є отримання, накопичення, обробка і споживання інформації. У інформатизованому суспільстві без оволодіння початковою комп'ютерною письменністю і уміння використовувати, комп'ютерні засоби для вирішення певних завдань, немислима реалізація творчого потенціалу людини в сучасній науці, культурі, виробництві, ділових і інших сферах життя. Сучасне суспільство характеризується, з одного боку, нестабільністю, швидкою мінливістю і важкою передбаченістю, з іншою, все більшою «відвертістю», взаємопроникненням накопичених знань і досвіду.

Мета даної роботи – обґрунтувати застосування комп'ютерних технологій в освіті як одного з перспективних засобів навчання.

Об'єкт дослідження – комп'ютерні технології і окремі програми навчально-педагогічного призначення.

Предмет дослідження – застосування комп'ютерних технологій в навчально-педагогічній діяльності.

Завданнями даної роботи є:

1. Вивчення літератури з проблем комп'ютеризації. Виявлення провідних тенденцій, які на даний момент можуть розглядатися як принципові основи комп'ютерного навчання.

2. Вивчення структури учбової діяльності при комп'ютеризації навчання

3. Вивчення існуючих комп'ютерних програмних засобів педагогічного призначення.

4. Вивчення методик використання комп'ютерів на уроці

5. Виявлення можливих варіантів комплексного використання ПК в конкретних сферах педагогічної діяльності.

У застосуванні НІТ в своїй роботі я виділяю наступні шляхи:

1. Комп'ютер як засіб для навчання різним дисциплінам, як інструмент підтримки наочних уроків і інших видів занять.

2. Використання комп'ютера для виконання учбових і реальних завдань, і для реалізації різних видів діяльності.

3. Комп'ютер і інформаційна технологія як об'єкт вивчення в рамках предмету «Інформатика», «Основи інформатики і обчислювальної техніки», «Інформаційна культура» і т.д.

4. Комп'ютер як засіб розвитку дитини.

Закрыть

Применение компьютерных технологий в учебно-педагогической деятельности

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.