Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 36

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

Зміст

Вступ. 3

Розділ 1. Теоретичний аналіз проблеми необхідності і проведення науково-дослідної роботи у вищій школі 5

1.1 Науково-дослідна робота студентів у вищій школі 5

1.2  Завдання та методи науково-дослідної роботи у вищій школі 10

Розділ 2.  Види науково-педагогічних досліджень у вищій школі 14

2.1. Навчально-дослідна робота. 14

2.2. Виконання студентами курсових, кваліфікаційних, дипломних і магістерських робіт  16

Висновок. 32

Список літератури. 35

Вступ

Необхідність формування у студентської молоді вмінь до науково-дослідницької діяльності задекларована у ряді законодавчих актів та нормативно-правових документів. Так, у Законі України «Про наукову та науково-технічну діяльність» зазначено, що розвиток науки є визначальним фактором прогресу суспільства, підвищення добробуту його членів, їх духовного та інтелектуального зростання. Цим же Законом визначено, що держава повинна проводити цілеспрямовану політику для забезпечення використання досягнень вітчизняної та світової науки для задоволення соціальних, економічних, культурних та інших потреб своїх громадян.

Закон України «Про вищу освіту» (2002 р.) визначає, що наукова діяльність у вищих навчальних закладах є невід'ємною складовою освітньої діяльності і здійснюється з метою інтеграції наукової, навчальної і виробничої діяльності в системі вищої освіти. А одними із важливих шляхів забезпечення наукової діяльності вищих навчальних закладів є безпосередня участь учасників навчально-виховного процесу в науково-дослідних роботах та організація наукових, науково-практичних, науково-методичних семінарів, конференцій, олімпіад, конкурсів, науково-дослідних, курсових, дипломних та інших робіт учасників навчально-виховного процесу.

Одним із головних завдань вищого навчального закладу, як визначено у Положенні «Про вищий навчальний заклад» (1996 р.), є проведення наукових досліджень як основи підготовки майбутніх фахівців та науково-технічного розвитку держави. Оскільки вищі навчальні заклади, що готують майбутніх педагогів, на сьогодні є важливими центрами наукових досліджень у галузі педагогіки вищої школи, тому саме тут за час навчання студентська молодь має змогу оволодіти навичками науково-дослідної роботи. Такі навички необхідні як для студентів, які в майбутньому хотіли б займатися науковою діяльністю, так і для молодих людей, які будуть реалізовувати практичну педагогічну діяльність у школі, технікумі, коледжі або ж у вищому навчальному закладі[3].

Науково-дослідна діяльність студентів дозволяє найбільш повно виявити індивідуальність, творчі здібності, готовність до самореалізації особистості, як педагога професійного навчання так і його вихованця. Незважаючи на велику нормативно-правову базу у даній області, розвиток методології та методики дослідницької підготовки у вищій школі, на ділі даному виду діяльності приділяється недостатньо уваги. Необхідно приділяти увагу питанню про готовність студентів до науково-дослідної діяльності. Процес дослідження індивідуальний і є цінністю як в освітньому, так і в особистісному сенсі, тому необхідно вдосконалювати підходи до науково-дослідної роботи, для того щоб зробити цей процес найбільш цікавим і продуктивним.

Метою цієї роботи є визначення основних видів науково-дослідницької діяльності, готовності студентів до науково-дослідної діяльності у вищій школі. У даній роботі дано визначення науково-дослідної діяльності. Розглянуті методи теоретичних та емпіричних досліджень. Розглянуті поняття готовності до науково-дослідницької діяльності, рівні, та умови її формування. 

Закрыть

Основные виды научных исследований в высшей школе

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.