Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 25

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

План

Вступ. 3

Розділ І. Теоретичні основи дослідження проблеми  впливу особистості педагога, як чинника морального виховання дітей дошкільного віку. 6

1.1. Аналіз психолого-педагогічних досліджень морального виховання дітей дошкільного віку. 6

1.2. Вимоги до особистості педагога як чинника морального виховання дітей дошкільного віку. 10

1.3. Позитивні взаємини педагога з дітьми, як умова морального розвитку дітей дошкільного віку. 12

Розділ ІІ. Експериментальне вивчення впливу особистості педагога на моральне виховання дітей дошкільного віку. 18

2.1. Методика визначення загальних психотравмуючих моментів виховного впливу значимих дорослих (педагогів, батьків). 18

2.2. Вимоги до організації впливу особистості педагога на моральне виховання дітей дошкільного віку. 19

2.3. Аналіз результатів дослідження впливу особистості педагога на моральне виховання дітей дошкільного віку. 20

Висновки і методичні рекомендації 23

Використана література. 26

Вступ

Останні десятиліття суспільного розвитку людської спільноти характеризуються підвищеною активністю соціальних верств і означені комплексом різних соціально-економічних, духовно-економічних, ідеологічних суперечностей і проблем. Життєва безпорадність, соціальний песимізм, зневіра до всього, шахрайство, насильство, наркоманія, проституція - такий, далеко неповний перелік асоціальних і криміногенних явищ, що характеризують теперішнє суспільство.

Нестабільний стан економіки, народного господарства, напружена ситуація в усьому світі, невпевненість людини в завтрашньому дні - все це і багато іншого безумовно негативно вплинуло на стан моральності й духовності громадян нашої Вітчизни.

Тому, проблема формування моральних цінностей у підростаючого покоління набуває значної актуальності. Відтак, перед учителями, батьками, психологами, вихователями постає завдання розвитку здатності до усвідомлення мотивів власної поведінки, узгодження її проявів із загальноприйнятими моральними цінностями. З огляду на вищенаведене, проблема формування моральних цінностей особистості постає однією із провідних увіковій тапедагогічній науці.

У практичній площині значимість вирішення проблеми формування моральних цінностей дітей дошкільного віку має не лише психолого-педагогічну, а й соціальну вагу.

У пошуках засобів гуманізації дошкільного навчання і виховання вітчизняна педагогіка і психологія орієнтуються на самоцінність людської особистості, її внутрішні ресурси й саморозвиток. З цим пов'язаний зростаючий інтерес науковців і практиків до проблеми людинознавства, як фундаменту культури особистості.

Проте, як би не спрямовувалась діяльність того чи іншого закладу, педагог щодня постає перед великою кількістю складних завдань, найскладніше з яких – виховувати моральні цінності: бути добрими і чуйними, відвертими і справедливими, щирими й вдячними.

Авторитет педагога в очах дітей дошкільного віку інколи перевищує авторитет батьків. Про це необхідно пам’ятати та використовувати у навчальній діяльності з метою закладання “єталонів” досконалого, гармонійного у дитини. Саме цей етап може називатися періодом найбільшої “навіюваності” (за весь свідомий етап учіння людини) природнім, культурним, науковим, технологічним простором пізнання. Саме тут закладаються взаємозв’язки мислення, почуттів та уяви, як рушійних сил розвитку таланту дитини[5].

Особистість педагога дуже важлива для формування психічного та інтелектуального розвитку дітей дошкільного віку. При проведенні занять у дошкільних закладах та спілкування з дітьми, сприймаючи педагога, вони намагаються наслідувати його.

Отже, проблема пошуку ефективних шляхів формування моральної поведінки особистості дітей дошкільного віку все більше набуває особливої ваги як для психологічної та педагогічної науки так і для соціальної практики.

Тому темою курсової роботи було обрано: „Особистість педагога, як чинник морального виховання дітей дошкільного віку.”

Мета дослідження: теоретично обґрунтувати педагогічні та психологічні особливості впливу педагога, як чинника морального виховання дітей дошкільного віку.

Об`єкт дослідження: діти дошкільного віку процесі сприйняття педагога, як чинника морального виховання.

Предмет дослідження: процес впливу педагога, як чинника морального виховання дітей дошкільного віку.

Завдання дослідження:

1. Проаналізувати психолого-педагогічні дослідження з питання морального виховання дітей дошкільного віку.

2. Обгрунтувати вимоги до особистості педагога.

3 Проаналізувати позитивні взаємини педагога з дітьми, як умову морального розвитку дітей дошкільного віку.

4. Експериментально вивчити вплив особистості педагога на моральне виховання дітей дошкільного віку.

5. Визначити методики діагностики впливу особистості педагога на моральне виховання дітей дошкільного віку

6. Проаналізувати результати дослідження впливу особистості педагога на моральне виховання дітей дошкільного віку.

Гіпотеза дослідження полягає у припущенні про те, що ефективність морального виховання дітей дошкільного віку значно зросте за умови педагогічно спрямованого впливу особистості педагога.

Структура роботи: курсова складається із вступу, теоретичної й практичної частин, двох розділів, шести підрозділів, списку використаної літератури, методичних рекомендацій.

Закрыть

Личность педагога как фактор нравственного воспитания детей дошкольного возраста

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.