Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 29

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

1. САМОВИХОВАННЯ, ЯК ПРОЦЕС САМОФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ 5

1.1. Формування самоконтролю школярів у процесі навчання. 5

1.2. Самооцінка одна з важливих складових розвитку особистості 10

2. ОРГАНІЗАЦІЯ САМОКОНТРОЛЮ ТА САМООЦІНКА УЧНЯМИ ЗНАНЬ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ.. 13

2.1. Самооцінка і самоконтроль учнями знань на уроках української мови і літератури  13

2.2. Оцінка знань учня вчителем і самооцінка учня. 18

Анкета. 19

3. ЕФЕКТИВНІСТЬ САМОКОНТРОЛЮ І САМООЦІНКИ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ   23

ВИСНОВКИ.. 26

ЛІТЕРАТУРА.. 28

ВСТУП

Самоконтроль і самооцінка учнями знань у процесі навчальної діяльності - один з найважливіших показників рівня розвитку дитини. Розвиток в учнів вміння самостійного контролю як результат власної навчальної діяльності, так і її процес, сприяє не тільки кращому засвоєнню знань, а й усвідомленню кожним школярем себе в ролі суб'єкта цієї діяльності. А це означає, що діти починають ставити перед собою конкретні цілі щодо коректування досягнутих результатів, співвідносять свою роботу із зразком, свідомо шукають раціональних способів досягнення навчальної мети.

Темою курсової роботи є „Самоконтроль і самооцінка учнями знань”.

Актуальність теми зумовлена тим, що саме формування здатності до самоконтролю і самооцінки у шкільному віці призводить проведенню багатьох психологічних досліджень. На сьогодні існує потреба у з'ясуванні мотиваційних аспектів природи самоконтролю і самооцінки, що були предметом спеціального дослідження деяких авторів.

Метою курсової роботи є дослідження самоконтролю і самооцінки учнями знань.

Самоконтроль передбачає формування в учнів уміння самостійно контролювати ступінь засвоєння навчального матеріалу, знаходити допущені помилки, неточності, визначати шляхи ліквідації виявлених прогалин. Самоконтроль реалізується у вигляді самоперевірок учнями ступеня засвоєння вивченого матеріалу, оцінки реальності отриманих відповідей у задачах. Контроль і самоконтроль забезпечить функціонування зворотного зв'язку в навчальному процесі - одержання інформації про ступінь труднощів, типові недоліки.

Самооцінка учнями досягнутих у процесі навчання результатів є важливим стимулом навчання. Вони можуть сприяти формуванню мотиву, який тісно пов'язаний з інтересом до учіння, почуттям задоволення від успіхів, радістю від подолання труднощів і досягнення мети. Самооцінка дозволяє встановити відповідність досягнутих у процесі навчання результатів поставленим цілям і завданням навчання, відзначити успіхи учнів, виявити недоліки у їхній навчальній роботі, встановити причини відхилень, проектувати нові завдання.

Структурно курсова робота складається зі вступу, трьох розділів і висновків.

Перший розділ під назвою „Самовиховання як процес само формування особистості”, показує як здійснюється формування самоконтролю у молодших школярів та самооцінки у процесі діяльності.

Другий розділ „Організація самоконтролю та самооцінка учнями знань в процесі навчання”, а саме взявши за приклад урок української мови і літератури, звернемо увагу на те, як учні вчаться самостійно працювати з підручником, уміють аналізувати, порівнювати та узагальнювати мовні явища, будують логічно правильні висловлювання. А також зіставлення самооцінки учнів з оцінкою, яку дають їм учителі. Самооцінка підлітків більше наближається до оцінки, яку їм дають учителі.

Третій розділ „Ефективність самоконтролю і самооцінки в процесі навчання", зазначається, що надійним засобом підвищення інтересу до навчання є формування в учнів самооцінки і самоконтролю, взаємо оцінки і взаємоконтролю тобто залучення їх до процесу оцінювання.

Завданням курсової роботи є дослідження механізму самоконтролю і самооцінки учнями знань. Визначити як формується самоконтроль і самооцінка в учнів, які види робіт застосовують при самооцінці. Розглянути яку ефективність дає самоконтроль і самооцінка учням в процесі навчання.

Закрыть

Организация самоконтроля и самооценка учащимися знаний в процессе обучения

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.