Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 74

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

План 

Вступ. 3

Розділ І. Педагогічна професія, вища педагогічна освіта. 8

1.1.Історія розвитку педагогічної професії та підготовка до неї. 8

1.3. Питання педагогічної майстерності у працях К.Д.Ушинського. 12

1.4 Педагогічні принципи. 15

1.5. Педагогічний вплив. 17

Розділ ІІ. Завдання і методи педагогічної професії 21

2.1. Роль вчителя в навчальному процесі 21

2.2. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної  діяльності 22

2.4. Форми організації навчання. 28

2.4. Система контролю за рівнем засвоєння освіти у процесі 34

2.5 Формування інтересу до навчання у дітей завдяки педагогам. 39

Розділ ІІІ. Оцінка професійної діяльності педагога. 44

Висновок. 50

Використана література. 57

Додатки. 59

Вступ

Вибрана мною тема є дуже актуальною в наш час, адже педагог є «другою мамою» і саме з нього беруть приклад діти, саме вчитель є авторитетом для учнів, саме від викладача залежить засвоєння і розуміння предмету, який він викладає.

Предмет вивчення – є професійна діяльність педагога.

Об’єкт вивчення – це особистість педагога.

Мета курсової роботи – розкрити психологічні аспекти компетентності педагога, розглянути історію розвитку педагогічної професії та підготовку до неї, визначити завдання і методи педагогічної професії, дослідити професійну діяльність педагога.

У Олександра Фадєєва в романі «Молода гвардія» є чудові рядки: «Вчитель! Слово-то яке!.. У наший країні, де вчиться кожна дитина, вчитель — це перша людина. Майбутнє наших дітей, нашого народу — в руках вчителя, в його золотому серці».

У суспільстві, соціальна структура якого характеризується зближенням класів, груп, шарів, все більше зростає роль і значення народної інтелігенції. Особливе місце серед працівників розумової праці займають педагоги. Вони є одні з найчисленніших соціально-професійних груп інтелігенції.

Високе гуманістичне призначення професії вчителя відвіку усвідомлювалося передовим людством. Як оцінювали її роль в житті суспільства видатні педагоги минулого і сьогодення?

Великий чеський педагог Ян Амос Коменський (1592—1670) знаходив посаду вчителя «настільки чудовою, як ніяка інша під сонцем». Він вимагав, щоб, з одного боку, населення відносилося з повагою до вчителя, а з іншого — сам вчитель зрозумів, яку важливу функцію він виконує в суспільстві, і був повний відчуття власної гідності. Вчитель повинен бути чесним, діяльним, наполегливим, живим зразком чеснот, які він покликаний вселяти учням, бути людиною освідченою і працелюбною, безмежно любити свою справу, відноситися до дітей по-батьківськи, будити у них інтерес до знань.

На думку швейцарського педагога Іоганна Генріха Песталоцці (1746—1827), дитина від природи володіє діяльними силами, тому завдання педагога — дати учневі, що навчається відповідний матеріал для вправи цих сил. Це стане можливим тільки в тому випадку, якщо вчитель будуватиме все виховання на основі знання фізичних і психічних особливостей учнів.

Хороший вчитель, підкреслював німецький педагог Фрідріх Адольф Вільгельм Дістервег (1790—1866), твердо і неухильно проводить свої виховні принципи, ніколи не відступає від своїх вимог. Строгий і вимогливий вчитель повинен бути в той же час і справедливим, тільки тоді він зможе завоювати авторитет у своїх учнів. Наполягаючи на тому, щоб вчитель мав певну суспільну особу, Дістервег вимагав від нього прогресивних переконань і цивільної мужності, уміння проводити культурно-освітню роботу серед населення.

Наш великий співвітчизник Костянтин Дмитрович Ушинський (1824—1870) справедливо вважав, що вплив педагога на учнів складає ту виховну силу, яку не можна замінити ніякими статутами і програмами, ніякою організацією закладів. Вплив особи вихователя на молоду душу складає ту виховну силу, яку не можна замінити ні підручниками, ні моральними сентенціями, ні системою покарань і заохочень. Особа вчителя — це «плідний промінь сонця для молодої душі, якого нічим замінити неможливо», «особа вихователя означає все в справі виховання». К. Д. Ушинський відзначав, що діяльність педагога більш, ніж яка-небудь інша професія, потребує постійного натхнення: вона зовні одноманітна, її результати позначаються нескоро. Зовні роль педагога скромна, але він повинен усвідомити велике суспільне значення своєї праці: «Перш за все і понад усе, наше всенародне виховання потребує людей, здібних до цієї великої справи, потребує народних вчителів, — народних не тому тільки, що вони вивчають народ і в народних школах, а тому, що вони вийшли дійсно з середовища народу, винесли з собою його кращі характеристичні властивості...».

Велике значення педагогічної професії надавав великий вітчизняний педагог і хірург Микола Іванович Пирогов (1810—1881). Вчитель, відзначав він, не може забувати, що виховують учнів не тільки його викладання, але і його особисті якості, його відношення до своїх обов'язків, вся його поведінка. М.І.Пирогов вважав, що із закінченням відповідного учбового закладу не завершується озброєння вчителя необхідними знаннями і уміннями, що процес підготовки і виховання педагога повинен продовжуватися і надалі.

Як стверджував Микола Олександрович Добролюбов (1836— 1861), вчитель за наявності високої і різносторонньої загальнонаукової підготовки не буде повноцінним працівником в своїй області, якщо матиме «вельми смутні поняття про мистецтво навчання і виховання». Хто хоче бути вчителем, той не може залишатися сліпим і глухим до порад педагогіки. Тільки той вчитель буде хорошим вихователем, який, крім високої загальної і педагогічної підготовки, матиме ясні, тверді і непогрішимі переконання і буде зразком моральної чистоти.

На думку Віссаріона Григоровича Белінського (1811—1848), вирішальну роль в роботі вчителя відіграють його переконаність, щирість і захопленість. Тільки тоді, коли «людина говорить від душі, від переконання, любові і віри, його слова як ніби по електричному дроту передаються іншій душі».

Талант вихователя, писав Олександр Іванович Герцен (1812— 1870), — це «талант терплячої любові, повній відданості», якого «не може замінити жодна пристрасна любов матері, жодна сильна доводами діалектика».

Лев Николайович Толстой (1828—1910) вважав основною якістю народного вчителя любов до педагогічної праці і до дітей, а також педагогічне мистецтво, або талант. Якщо вчитель має тільки любов до справи, писав Толстой, він буде хороший вчитель. Якщо вчитель має любов до учня, як отець, мати, він буде краще того вчителя, який прочитав всі книги, але не має любові ні до справи, ні до учнів. Якщо вчитель сполучає в собі і любов до справи, і любов до учнів, він досконалий вчитель. Вчитель, з погляду Л.Н.Толстого, тільки тоді знаходиться на висоті свого положення, коли досконало володіє всіма наявними прийомами навчання і виховання, уміє користуватися ними з урахуванням особливостей кожного учня і умов школи.

Пристрасний прихильник ідей К.Д.Ушинського і Н.А.Добролюбова, Ілля Миколайович Ульянов (1831— 1886) наполягав на поліпшенні підготовки вчителя. Безпосередньо керуючи вчительськими з'їздами і курсами, він багато зробив для удосконалення педагогічних кадрів.

Вчителеві було присвячено багато статей, розмов і виступів Михайла Івановича Калініна (1875—1946). «Держава, народ, — говорив він, — довіряють вчителям дітей, тобто людей в такому віці, коли на них найлегше робити вплив, довіряють їм вирощування, розвиток, формування молодого покоління, тобто свою надію і своє майбутнє. Це — величезна довіра, яка покладає на вчителів велику відповідальність. Зрозуміло, що вчителі повинні бути людьми, з одного боку, високоосвіченими, а з іншого боку — кристально чесними. Бо чесність, я б сказав, — непідкупність характеру, у високому сенсі цього слова, вона не тільки імпонує дітям, вона їх заражає, вона залишає глибокий відбиток на все їх подальше життя». М. І. Калінін справедливо відзначав, що жодна людина не знаходиться під таким строгим контролем, як вчитель. Педагогічна професія вимагає від тих, для яких вона стала справою їх життя, постійної напруженої роботи над собою.

Видний педагог Антон Семенович Макаренко (1888—1939) стверджував, що педагогічна майстерність не є властивістю тільки талановитих людей. Це спеціальність, якою потрібно навчати, як вчать музиканта, лікаря. «Майстерність це те, чого можна добитися, — говорив А. С. Макаренко, — і як може бути відомий майстер-токар, прекрасний майстер-лікар, так повинен і може бути прекрасним майстром педагог... Я упевнений, що всі ми з вами люди однакові. Я пропрацював 32 роки, і всякий вчитель, який пропрацював більш менш тривало, — майстер, якщо він не ледар. І кожен з вас, молодих педагогів, буде обов'язково майстром, якщо не кине нашої справи, а наскільки він оволодіває майстерністю, — залежить від власної наполегливості»[10.244].

Василь Олександрович Сухомлинський (1918—1970) в своїй книзі «Серце віддаю дітям» писав, що діяльність школи будується на різносторонніх знаннях багатого розумового життя, широті кругозору, невпинному інтелектуальному зростанні кожного вчителя. «Вчитель, — підкреслював він, — це не тільки людина, яка передає своїм учням певну суму знань і умінь. Це перш за все керівник одного, двох або декількох колективів, в яких б'є ключем багатообразне духовне життя вихованців. Вчитель є для цього колективу дороговказним вогником, світочем, іскрою, від якої в серцях дітей розгорається полум'я любові до науки, прагнення до знання, до розвитку особистих здібностей, дарувань, талантів»[12.26].

«Народний вчитель — творець духовного світу юної особи, довірену особу суспільства, якому воно ввіряє найдорожче, найцінніше, — дітей, свою надію, своє майбутнє. Ця благородна і важка професія вимагає від людини, що присвятила їй життя, постійної творчості, невпинної роботи думки, величезної душевної щедрості, любові до дітей, безмежній вірності справі. Своєю самовідданою, подвижницькою працею по вихованню підростаючих поколінь вчитель здобув глибоку вдячність і пошану народу.»

Закрыть

Педагогическая профессия

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.