Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 58

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ПЛАН 

ВСТУП. 3

РОЗДІЛ І. Зміст і методика  навчання писати твори-описи природи в початкових класах. 4

1.1 Типи описів у початкових класах. 5

1.2. Підготовка до написання творів-описів природи в початкових класах. 5

1.3. Організація роботи на уроці написання твору-опису. 12

1.4. Робота над вдосконаленням написаного. 34

РОЗДІЛ ІІ. З досвіду проведення творів-описів природи в початкових класах. 38

ВИСНОВОК.. 56

ЛІТЕРАТУРА: 57

ВСТУП

Актуальність дослідження. Однією з умов формування соціально активної особистості є високорозвинене мовлення. Не володіючи ним достатньо, людина не може виконати всі ті завдання, які ставить перед нею суспільство. Якісне поліпшення навчально-виховного процесу теж залежить від своєчасного розвитку мовленнєвих умінь школярів.

Нові удосконалені програми з рідної мови для 1 – 4 класів побудовані з урахуванням основного принципу, який пронизує всі сторони мовленнєвої діяльності учнів, – розвитку усного та писемного мовлення. Важливою ланкою цього багатогранного процесу є робота над описами, спрямована на формування у молодших школярів умінь описувати предмети, явища навколишньої дійсності, тобто будувати зв’язні висловлювання (тексти).

Так сьогодні перед учителями стоїть важливе завдання – наповнити розум дитини, одухотворити її серце: навчити захоплюватися краплиною роси на троянді і красою березового гаю, солов’їною піснею і музикою квітучого саду, ніжною мелодією весняного струмка. Тільки тоді, коли мова забарвлюватиме уяву, коли дитина по-справжньому замилується побаченим, – можна „висівати” слова, якими вона висловлюватиме почуття і враження.

Значного поширення у шкільній практиці набуває робота із зв’язного мовлення по складанню описів природи і предметів. До описів учнів слід готувати на всіх уроках, не лише мови. Учні попередньо вивчають явища і предмети, їх зміст, характерні особливості, засвоюють нові слова і терміни, потрібні для опису. Складати словосполучення і речення діти вчаться самостійно.

Об'єкт дослідження: процес навчання написання творів-описів природи.

Предмет дослідження: методика навчання писати твори-описи природи, як засіб розвитку зв’язного мовлення.

Мета дослідження: визначити основні методи роботи на уроках рідної мови з написання творів-описів природи у початкових класах.

Гіпотеза дослідження: Якщо здійснювати постійнийконтроль над розвитком мислення школярів шляхом проведення систематичної діагностики, то розвиваючий ефект навчання написання творів-описів значно вищий, мислення учнів розвиватиметься інтенсивніше.

Завдання дослідження:

1. Проаналізувати педагогічну і методичну літературу з досліджуваної теми.

2. Вивчити досвід педагогів-практиків з проведення уроків рідної мови, з написання творів-описів природи.

3. Визначити форми, методи, зміст уроків української мови з написання творів-описів природи учнів початкових класів.

Методична основа дослідження: праці видатних педагогів та психологів.

Методи дослідження: теоретичний аналіз наукової й методичної літератури, вивчення досвіду вчителів початкових класів, спостереження над роботою учнів під час уроків рідної мови, бесіди з вчителями й учнями.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаної літератури.

Закрыть

Произведения-описания природы в начальных классах

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.