Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 29

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

Зміст 

Вступ. 3

Розділ І. Місце і роль оглядових тем у шкільному курсі літератури. 5

1.1.  Різновиди  оглядів. 9

1.1.1. Огляди історико-літературного змісту. 10

1.1.2. Огляди, присвячені окремим письменникам. 11

1.1.3. Історико-біографічні огляди. 12

1.2.  Методи вивчення огляду літературного періоду. 16

Розділ ІІ. Конспект  уроку оглядової  теми   “Давня  українська  література”. 20

Висновки. 27

Використана література. 29

Вступ

Актуальність теми. У новій програмі з української літератури введено чимало оглядових тем, які спричиняють певні труднощі вчителям-словесникам. Труднощі ці пояснюються двома причинами: по-перше, згадані теми недосконало скомпоновані (зокрема, викликають певний сумнів їх кількість, зміст, відповідність віковим особливостям учнів), а, по-друге, методика їх вивчення ще не відпрацьована концептуально й не сформована остаточно. От і виходить, що під час вивчення згаданих тем учитель нерідко або читає нудні лекцію, або просто відсилає учнів до відповідної статті в підручнику (якщо така є).

Втім, оглядові теми можна зробити цікавими й корисними, такими, щоб учні чекали на них з нетерпінням, як і на вивчення захоплюючого твору. Адже оглядова тема - це ключ до непізнанного, зустріч з новим, вхід до ще не відкритого світу. І від того, якою буде ця перша зустріч, багато в чому залежить і подальше вивчення учнями літератури.

Сучасні науковці та дослідники даного питання (В.А.Нікольський, Є.В.Квятковський, М.Ф.Филипович, І.С.Збарський, О.М Ніколенко, Н. Й.Волошина, О.Р. Мазуркевич, В.І Цимбалюк, П.Т. Гаврилов) стверджують, що якщо правильно використати закладений в оглядових темах потенціал, то уроки з літератури стануть цікавішими, різноманітнішими за змістом і формою, вони вчитимуть учнів не просто механічно сприймати матеріал, а мислити, розширювати свій художній світогляд.

Запропонована у новій програмі сучасної літературної освіти конструкція оглядових і монографічних тем у старших класах вимагає сьогодні й певної методичної конструкції їх вивчення, що є дуже актуальною проблемою в сучасній методиці, на розв’язання якої, напевно, піде не один рік. Задля розробки такої методичної конструкції потрібно об’єднати досвід науковців і методистів, літературознавців і вчителів-практиків. Тільки так можна подолати проблему вивчення оглядових тем у старших класах.

Об’єкт дослідження - оглядові теми у курсі української літератури в школі.

Предмет розгляду зміст, мета, функції, а відповідно й методика вивчення оглядових тем у шкільному курсі української літератури.

Мета роботи - моделювання навчальних ситуацій, у яких є доцільним використання оглядових тем.

Для досягнення цієї мети поставлено завдання:

- вивчити роботи сучасних науковців та практиків, що висвітлюють тему;

- розглянути місце і роль оглядових тем у курсі літератури в школі;

- визначити основні різновиди оглядових тем, представлених у навчальній програмі;

- окреслити основні методи та прийоми, які можуть використовуватися у процесі огляду літературного періоду і сприяють глибшому засвоєнню матеріалу;

- визначити навчальні ситуації, у яких можливе використання цих тем;

- розробити конспект уроку для однієї оглядової теми із шкільної програми з української літератури;

-зробити висновки.

Структурно робота складається з вступу, двох розділів, де розкривається тема, висновків та літературних джерел, які використовувались при роботі над даною роботою. 

Закрыть

Обзорные темы на уроках украинской литературы

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.