Методика развития творческих способностей учащихся 5-7 классов на занятиях по внеклассному чтению

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 43

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

Зміст 

Вступ. 3

1. Методика розвитку творчих здібностей учнів 5-7 класів на заняттях по позакласному читанню. 7

1.1. Роль позакласного читання в розвитку творчих здібностей учнів. 7

1.2. Методи і прийоми розвитку творчих здібностей в процесі вивчення літератури в школі. 14

2. Методика дослідження результативності розвитку творчих здібностей учнів. 28

Висновок. 41

Список використаної літератури. 42

Вступ

Тема нашої дослідницької роботи «Розвиток творчих здібностей учнів 5-7 класів на заняттях по позакласному читанню» вибрана не випадково. Звернення до даної теми викликано істотнимипричинами.

Справа в тому, що сучасне суспільство пред'являє до людини все більш високі вимоги. В умовах зростання соціальної конкуренції молодій людині необхідно уміти творчо застосовувати ті знання і навики, якимивін володіє; уміти перетворити діяльність так, щоб зробити її якомога більш ефективною. Для того, щоб бути запитаним в сучасномусуспільстві необхідне вносити в нього нове своєю діяльністю, тобто бути «незамінним». А для цього діяльністьповинна носити творчийхарактер.

Сучасна школа, знаходячись на шляху змін, ставить перед собою, як і завжди, задачу соціалізаціїшколяра, при цьому необхідновраховувати умови суспільства, що змінюється. Тому ми бвважаємо необхідним наданняособливої уваги розвитку творчих здібностейшколярів.

Підлітковий вік, як указує в своїй праці «Психологія юнацького віку» відомий німецький психолог Е. Шпрангер, характеризується як вік початку якісного «вростання в культуру». Дитина починає засвоювати і приймати її, «вростати психікою» в об'єктивний і нормативний дух епохи [18. 342]

Доктор педагогічних наук, професор Н.Е. Щуркова в роботі «Вихованнядітей в школі» вказує, що «вростання в контекст культури» можливе тільки в процесі «відтворення в індивідуальновільній формі культурних досягнень людства» [19. 11], або іншими словами, в процесі індивідуальної дитячої творчості. Тому ми бачимо підлітковий вік найсприятливішим шкільним віком для розвитку творчих здібностей і придбаннятворчого досвіду.

Література одне з мистецтв, якому надається чимала увагав шкільному процесі навчання. Вивчення її як носія творчогодосвіду людства грає важливу роль в процесі розвиткутворчих здібностей підлітків.

Заняття по позакласному читанню на відміну від звичайного уроку припускають трохи більшу свободу творчої думки викладача. На заняттях по позакласному читанню вчитель може надати більше увагипідготовці і здійсненню процесу творчогосприйняття і осмисленняпрочитаного.

Теоретичні положення по проблемі розвитку творчих здібностейвиводили в своїх працях. Теплов Б.М., Р.С. Нємов, С.Л. Рубінштейн, Лук А.Н., Пономарев Я.А.

Особливостям становлення особистості підлітка, їх впливу на процес розвитку творчих здібностей були присвячені роботи І.Ю. Кулагіної, Н.С. Лейтеса, Р.С. Немова, Виготского Л.С.

З педагогічної точки зору цю проблему досліджували І.Я. Лернер, Н.С. Щуркова, В.А. Льовін, А.А. Мелік-Пашаєв.

У методиці викладання літератури в школі дана проблема освітленав працях Рибнікової М.А., З.Я. Рез, В.А. Нікольського, В.Г. Маранцмана, Н.Р. Бершадської, М.Г. Качуріна.

Об'єктом дослідження є творчі здібності і особливостіпроцесу їх розвитку при вивченні художньої літературина заняттях по позакласному читанню в 5-7 класах загальноосвітньоїшколи.

Предметом дослідження є методи і прийоми, що впливаютьна розвиток творчих здібностей вчаться при вивченні художньоїлітератури на заняттях позакласному читанню в 5-7 класах загальноосвітньоїшколи.

Тема нашої роботи визначила її мету – розробити систему занятьпо позакласному читанню, що ефективно впливає на розвитоктворчих здібностей 5-7 класів, що вчаться.

Мета роботи визначила наступні задачі:

1.Проаналізувавши психологічну літературу виявити сутність понять «здатності», «творчі здібності». Розглянути сутність процесу розвику творчих здібностей.

2.Шляхом аналізу психологічної літератури, присвяченої віковим особливостям розвитку особистості виявити вікові особливості становлення особистості підлітка, що впливають на розвиток творчих здібностей підлітків.

3.Розглянути позначені в психолого-педагогічній літературі умови і шляху розвитку творчих здібностей 5-7 класів, що вчаться.

4.Проаналізувати науково-методичну літературу по проблемі розвитку творчих здібностей в процесі вивчення літератури в школі і, на основі цього, розробити систему занять по позакласному читанню, направлену на розвиток творчих здібностей 5-7 класів, що вчаться.

5.Визначити методику діагностики ефективності розвитку творчих здібностей підлітків в процесі реалізації на практиці, розробленої нами системи занять по позакласному читанню.

Цілі і задачі, виведені нами, визначили структуру роботи.

Перший її розділ, що складається з трьох параграфів, присвячений аналізу психолого-педагогічної літератури по даній проблемі. У першому параграфі ми, аналізуючи психологічну літературу, визначаємо сутність понять «здатності», «творчі здібності» і сутність процесу розвитку творчих здібностей. В другому параграфі ми шляхом аналізу психологічної літератури, присвяченої особливостям розвитку особистості підлітків, виявляємо особливості становлення особистості підлітків, що впливають на процес розвитку творчих здібностей. В третьому параграфі, шляхом аналізу психолого-педагогічної літератури по даній проблемі, ми виділяємо умови і намічаємо шляхи розвитку творчих здібностей учнів 5-7 класів.

Другий розділ нашої роботи присвячений методиці реалізації шляхів розвиткутворчих здібностей 5-7 класів, що вчаться. Розглядаючи і аналізуючи науково-методичну літературу по проблемірозвитку творчих здібностей в процесі вивчення літератури в школі, ми визначаємо методиі прийоми, а також особливості занять по позакласномучитанню, що єрозвиваючими по відносини до творчихздібностей учнів 5-7 класів. І, на основі цього розробляємосистему занять по позакласному читанню, направлену на розвиток творчих здібностей вчаться. Визначаємо і реалізуємо методику дослідження ефективності розвитку творчих здібностейвчаться даною системою.

Наша дослідницька робота – це спроба внести свій скромнийвнесок в загальну справу поліпшення ефективності нашої російськоїшкільноїосвіти. 

Закрыть

Методика развития творческих способностей учащихся 5-7 классов на занятиях по внеклассному чтению

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.