Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 83

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

Зміст

Вступ. 3

І. Теоретичні засади проблеми. 5

1.1. Особливості уроків трудового навчання. Типи уроків. 5

1.2. Структура уроку. 10

ІІ. Підвищення ефективності уроків трудового навчання. 35

2.1Технічний матеріал і методи роботи з ним на уроках трудового навчання. Техніка безпеки на уроках. 35

2.2. Планування уроків трудового навчання. 48

Висновки. 56

Список використаної літератури. 59

Вступ

Урок - це основна форма організації навчально-виховної роботи в школі. Під уроком розуміють заняття, яке проводиться з постійним складом учнів одного рівня підготовки. Спільним для всіх уроків є те, що вони проводяться за сталим розкладом, мають однакову тривалість (45 хв.), чітко значену тему, організаційну структуру, які визначаються змістом нового матеріалу, характером, способами навчальної і трудової діяльності учнів.

Щоб учні послідовно оволодівали знаннями, уміннями і навичками кожної теми програми, необхідно побудувати строго продуману систему уроків. У ній повинні бути подані всі ланки навчального процесу: сприймання нового матеріалу, його усвідомлення, закріплення та застосування знань, вироблення трудових умінь і навичок, систематизація їх, перевірка і оцінювання знань, умінь і навичок.

На кожному уроці реалізується лише частина цих ланок, згідно з якими формулюються навчальні завдання уроку. В залежності від конкретного змісту уроку, його мети в системі інших уроків, можливостей матеріальної бази, досвіду учителя та деяких інших факторів може вирішуватись одна або декілька навчальних цілей уроку. В останньому випадку одна з цих ці­лей буде головною, а останні будуть відігравати підпорядковану роль.

У порівнянні з уроками інших навчальних предметів, уроки трудового навчання мають свою специфіку, свої особливості:

♦ центральне місце на уроці трудового навчання займає практична робота учнів;

♦ практична робота учнів будується на базі продуктивної праці; всі вироби, що виготовляються школярами, мають суспільно-корисну направленість, знаходять практичне застосування в школі, дитячо­му садку, сім'ї;

♦ продуктивний характер праці створює необмежені можливості для підвищення активності учнів. Спираючись на природне прагнення дітей створювати корисні речі своїми руками, вчитель спрямовує навчальний процес згідно з програмою;

♦ робота з різальними інструментами зобов'язує вчителя ретельно слідкувати за дотриманням учнями правил безпечної праці.

До уроків трудового навчання в початкових класах, як і до уроків з інших навчальних предметів, ставиться ряд дидактичних вимог: чіткість ди­дактичної мети, нерозривність виховних і навчальних завдань, правильний добір навчального матеріалу, доцільний відбір методів навчання для кожної частини уроку, колективна праці учнів поєднується з самостійністю кожно­го учня; організаційна чіткість уроку, продуктивний характер праці, ство­рення умов для безпечної роботи учнів.

Об’єкт дослідження – урок трудового навчання.

Предмет дослідження – урок як основна форма трудового навчання.

Мета дослідження – обґрунтування нових форм проведення уроків трудового навчання, виявлення нових підходів та перевірка їх ефективності при веденні уроків трудового навчання, розробка нових видів наочності й перевірка її ефективності на уроках трудового навчання.

Завдання дослідження: з’ясувати суть досліджуваного поняття чи явища (нестандартні форми, активні методи), експериментально перевірити ефективність запропонованих умов на уроках трудового навчання.

Закрыть

Урок - основная форма трудового обучения младших школьников

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.