Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 32

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

Вступ.. 2

Розділ І. Форми організації навчання та їх види.. 4

1.1. Поняття про форми організації (організаційні форми) навчання. 4

1.2. Види сучасних організаційних форм навчання. 5

1.3. Додаткові форми організації навчання. 8

Розділ ІІ. Нетрадиційні форми організації навчання.. 14

5.1. Навчальні екскурсії 14

5.2. Урок-казка. 16

5.3. Навчальні вікторини. 20

5.4. Дидактичні ігри. 24

Висновки.. 30

Список використаної літератури.. 31

ВСТУП

Впродовж століть школа накопичила чималий досвід навчання дітей. Багато педагогів досліджували форми навчання (І.М. Чередов, В.К. Дьяченко, В.А. Сластенін і т. д.), таким чином, склалися різні точки зору на поняття, ефективність застосування різних форм процесу навчання. До цих пір немає єдиної думки з даного питання. Ведуться пошуки нових форм навчання і аналізуються традиційні, з метою створення високого рівня освіти учнів.

Особово-орієнтована педагогіка висуває на передній план нетрадиційні підходи до організації процесу навчання в сучасній школі. Зміст освіти складає систему знань, умінь, навиків, рис творчої діяльності, світоглядних і поведінкових якостей особистості, які обумовлені вимогами суспільства і до досягнення яких повинні бути направлені зусилля вчителів та учнів. Якщо при традиційному трактуванні мета і зміст навчання виявляються фактично співпадаючими (головна мета навчання - засвоєння основ наук, зміст навчання - самі ці основи, представлені в знаковій формі учбової інформації), то в новій вони розходяться. Актуальною метою стає створення особового потенціалу людини, виховання її здібностей до адекватної діяльності в майбутніх наочних і соціальних ситуаціях, а змістом – все те, що забезпечує досягнення цієї мети. Успішність досягнення мети залежить не тільки від того, що засвоюється (зміст навчання), але і від того, як засвоюється: індивідуально або колективно, в авторитарних або гуманістичних умовах, з опорою на увагу, сприйняття, пам'ять або на весь особовий потенціал людини, за допомогою репродуктивних або активних форм.

Об'єктом дослідження моєї курсової роботи є процес навчання, а предметом – форми його організації.

Метою роботи є розгляд нетрадиційних форм організації процесу навчання.

Можна висунути наступну гіпотезу: якщо вчитель правильно підбере форми організації процесу навчання, то даний процес повинен стати цікавим, корисним, учні будуть активними, здатними самостійно вирішувати поставлені перед ними завдання, підвищиться рівень навчання школярів. Тому завдання моєї курсової роботи наступні:

• вивчити нетрадиційні форми організації процесу навчання: стандартні і нестандартні;

• розглянути приклади нетрадиційні форм організації процесу навчання.

Закрыть

Нетрадиционные формы обучения учеников младших классов

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.