Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 44

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

Зміст

Вступ. 3

Розділ 1. Стан проблеми естетичного виховання учнів у науковій літературі 5

1.1. Естетичне виховання та його специфіка, методи та засоби. 5

1.2. Система естетичного виховання. 10

1.3. Шляхи та методи підвищення ефективності роботи з естетичного виховання учнів  14

Розділ 2. Можливості естетичного виховання учнів на уроках української літератури  22

2.1. Естетична природа художньої літератури. 22

2.2. Методика естетичного  виховання засобами української літератури. 30

2.3. Виховання цілісної особистості засобами поетичного слова. 32

Висновки. 37

Література. 39

Додаток. 41

Вступ

Однією з принципових відмінних рис української національної школи і системи виховання особистості є постійна і глибока увага до проблем естетичного виховання, прилучення молоді до світу літератури і мистецтва, краси навколишньої дійсності. Протягом років незалежності все більше зростає значення естетичного виховання учнівської молоді.

У розробку теорії і практики естетичного виховання особливо відчутний внесок внесли своєю науково-педагогічною творчістю класики педагогіки. А. С. Макаренко і В. А. Сухомлинський. Новаторство їхніх педагогічних систем полягає, насамперед, у тому, що вони спрямовані на максимальний розвиток духовно-моральних і творчих сил дитини.

В. А. Сухомлинський закликав зробити так, щоб школа для дитини була «школою радості», багато в чому зв'язуючи це з особистістю вчителя і його постійною турботою про прилучення школяра до світу високих духовних і моральних понять і уявлень.

Актуальність курсової роботи полягає в тому, що поряд із набуттям знань важливим чинником розвитку учнів є чуттєві форми осягнення дійсності. Вони спонукають до особистісного переживання явищ навколишнього світу і тим допомагають усвідомити його розмаїття. Такі форми пізнання властиві українській літературі, що набуває все більшого значення як своєрідний регулятивний інструмент впливу на становлення маленької людини. Саме з естетизацією пов'язані перспективи гуманізації освіти, ствер­дження нових ідеалів розвитку духовної культури суб'єкта навчання, реалізація принципів діалогіч­ності у педагогічному процесі, орієнтація та його творчий характер.

Об`єктом дослідження даної курсової роботи є естетичне виховання школярів.

Предметом дослідження є педагогічні умови, що забезпечують естетичне виховання учнів на уроках української літератури.

Метою даної курсової роботи є дослідження теоретичних та методологічних основ, завдань, естетичного виховання, а також їх реалізація на уроках української літератури загальноосвітньої школи.

При виконанні курсової роботи на тему «Естетичне виховання на уроках української літератури» були поставлені і вирішені наступні завдання:

- ознайомитися з теоретичними основами естетичного виховання;

- дослідити методи естетичного виховання;

- опрацювати літературні джерела, пов’язані з питанням естетичного становлення учнівської молоді;

- розкрити сутність естетичного виховання учнів на уроках української літератури.

Структура курсової роботи. Робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків.

Закрыть

Эстетическое воспитание на уроках украинской литературы

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.