Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 53

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

Зміст 

Вступ.. 2

Розділ I. Розвиток елементарних математичних уявлень у дітей молодшого дошкільного віку. 4

1.1. Поняття, історія, проблеми математичного розвитку молодших дошкільників. 4

1.2. Сучасні вимоги до математичного розвитку дітей дошкільного віку. 24

1.3. Психолого-педагогічні основи розвитку математичних уявлень у дітей 4-5 років. 29

Розділ II. Методи і організація дослідження. 30

Розділ III.  Результати дослідження і їх обговорення. 37

висновки.. 41

Практичні рекомендації 42

Література: 44

Додаток.. 46

Вступ

Актуальність теми обумовлена тим, що діти дошкільного віку виявляють спонтанну цікавість до математичних категорій: кількість, форма, час, простір, які допомагають їм краще орієнтуватися в речах і ситуаціях, упорядковувати і зв'язувати їх один з одним, сприяють формуванню понять.

Дитячі сади і підготовчі класи враховують цей інтерес і намагаються розширити знання дітей в цій області (25,26,39). Проте знайомство із змістом цих понять і формуванням елементарних математичних уявлень не завжди систематичне, і часто, хочеться бажати кращого. Концепція по дошкільній освіті, орієнтири і вимоги до оновлення змісту дошкільної освіти обкреслюють ряд достатньо серйозних вимог до пізнавального розвитку молодших дошкільників, частиною якого є математичний розвиток. У зв'язку з цим нас зацікавила проблема: як забезпечити математичний розвиток дітей 4-5 років, який відповідав би сучасним вимогам.

Робоча гіпотеза - передбачається, що організована робота по математичному розвитку дітей 4-5 років відповідно до сучасних вимог сприятиме підвищенню рівня математичного розвитку дітей.

Наукова новизна полягає в тому, що в роботі пропонується докладне дослідження історії проблем цього питання і система роботи відповідно до сучасних вимог.

Мета роботи: виявлення особливостей математичного розвитку дітей 4-5 років в світлі сучасних вимог.

Задачі дослідження:

1. Вивчити історію розвитку питання.

2. Виявити рівень математичного розвитку дітей 4-5 років.

3. Провести порівняльний аналіз рівня математичного розвитку дітей до експерименту і після.

4. Визначити систему роботи з дітьми 4-5 років по математичному розвитку в світлі сучасних вимог.

5. Розробити практичні рекомендації.

Об'єкт – учбово-виховний процес в ДНЗ.

Предмет – формування елементарних математичних представлень дітей молодшого дошкільного віку.

Мета дослідження - виявлення особливостей математичного розвитку дітей 4-5 років в світлі сучасних вимог. Для досягнення поставленої мети слід розв’язати ряд задач:

1. Вивчити історію розвитку питання.

2. Виявити рівень математичного розвитку дітей 4-5 років.

3. Провести порівняльний аналіз рівня математичного розвитку дітей до експерименту і після.

4. Визначити систему роботи з дітьми 4-5 років по математичному розвитку в світлі сучасних вимог.

5. Розробити практичні рекомендації.

Практична значущість полягає в тому, що була розроблена система дидактичних ігор по математичному розвитку дошкільників.

Робота складається з вступу, трьох глав, висновків, практичних рекомендацій і літератури.

Структура роботи - робота представлена на 56 сторінках комп'ютерного тексту. Ілюстрована 5 таблицями.

Список літератури включає 44 джерела: з них вітчизняних авторів – 36, зарубіжних – 8.

Закрыть

Математическая подготовка детей к школе

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.