Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 40

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

Зміст 

І. Вступ.. 3

ІІ. Основна частина.. 5

1. Навчаючі алгоритми і алгоритми навчання.. 5

2. СИСТЕМА ЗАВДАНЬ З ФОРМУВАННЯ ПОНЯТТЯ ПРО ЧАСТИНИ ВЕЛИЧИНИ І ДРІБ  6

ПОНЯТТЯ ПРО ЧАСТИНИ ВЕЛИЧИНИ.. 9

А. Ознайомлення з частинами. 9

Б. Порівняння частин. 15

В. Задачі на знаходження частини числа. 19

Г. Задачі на знаходження числа за його частиною. 22

Ґ. Складені задачі, які містять знаходження частини числа та числа за його частиною. 25

3. ПОНЯТТЯ ПРО ДРІБ. 26

ІІІ. Висновок.. 33

ІV. Література: 34

V. Додатки.. 35

Вступ

Однією з найважливіших проблем сучасної педагогіки і психології є проблема керування мисленням учнів у процесі навчання. питання проте, як навчити дітей, щоб вони не тільки засвоїли певну суму знань, а й навчилися самостійно мислити. Як наука про закономірності керування складними процесами, кібернетика відкриває широкі можливості для глибокого аналізу навчального процесу.

Знання потрібні людині не як самоціль, а для розв’язування завдань, що виникають у практичній діяльності. Це можливо за умови, якщо людина вміє користуватися набутими знаннями, володіє відповідними методами мислення. Ось чому навчити школярів мислити – дуже важлива сторона підготовки їх до практичної діяльності.

Завдання, що їх доводиться розв’язувати людині, різноманітні. І навчитися у школі вирішувати всі питання, які ставить життя, неможливо. Та й це не потрібно, бо перенавантаження пам’яті не сприяє розвитку мислення учня і активізує його порівняно нижчі форми. Єдино правильний шлях – навчити дітей розв’язувати конкретні завдання, формувати у них досить загальні методи мислення і взагалі діяльності, загальні способи виконання роботи, уміння шукати вирішення питання в будь-якій проблемній ситуації.

Добре спланований навчальний процес насамперед спрямований на керування пізнавальною діяльністю учня, на розвиток мислення, навчання раціональних способів розумової діяльності для досягнення тих чи інших цілей. Такі способи часто можуть бути представлені у формі алгоритмів, що дає можливість досліджувати їх методами кібернетики і педагогіки.

Самі алгоритми, як відомо, завдань не розв’язують. Це робиться в процесі виконання операцій, які відповідають даному алгоритму. Якщо розпорядження про виконання системи операцій назвати алгоритмом, то саме виконання системи операцій, процес розв’язання задачі за алгоритмом доцільно назвати алгоритмічним процесом.

Навчальну діяльність повністю алгоритмізувати не можна, тому що наперед неможливо передбачити всіх умов і ситуацій, які можуть зустрітися педагогові в роботі я які вимагатимуть від нього здійснення нових, невідомих раніше способів впливу на учнів.

Навчальна діяльність складається з окремих взаємопов’язаних навчальних операцій, які використовуються в тій чи іншій послідовності залежно від умов і вибраного навчального плану. Щоб здійснити алгоритмічний опис і на його основі побудувати алгоритмічне розпорядження про спосіб навчання, потрібно:

1) виділити умови, необхідні для вибору навчальних дій;

2) виділити навчальні дії;

3) визначити спосіб їх зв’язку, тобто план навчання.

Закрыть

Алгоритмы формирования понятий - дробь, числитель и знаменатель

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.