Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 61

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

Зміст 

Вступ

Розділ І. Ігри, як засіб активізації навчальної діяльності учнів молодших класів у процесі вивчення іноземної мови

1.1. Рольова гра – ефективний прийом навчання іноземної мови

1.2. Види ігор 

1.3. Використання додаткових матеріалів під час проведення рольової гри

Розділ ІІ. Методика використання рольових ігор у процесі навчання англійської мови учнів молодших класів                  

2.1. Вибір рольових ігор

3.2. Методика проведення ігор під час уроків англійської мови

3.3. Методика проведення ігор в позаурочний час  

Висновки

Література          

Додатки

Вступ

Принцип комунікативності набув великого значення на початку 70-х років, а потім продовжив свій тріумфальний рух на сторінках навчальних підручників. Саме в ті роки з’явилася велика кількість методичних статей і посібників, які були присвячені використанню ігор у навчальному процесі.

Про гру сказано багато добрих слів. ЇЇ називають і джерелом радості, і королевою дитинства.Обидва визначення правильні, адже гра для дитини – саме життя з усіма його радощами, хвилюваннями, тривогами, перемогами і прикрощами. Гра – природний для дитини вид діяльності, мотив її лежить у самій сутності. Вільне від регламентації ігрове дійство дає змогу дитині висловити найфантастичніші бажання, свої мрії, їй відкривається широкий простір для вияву творчості, активності, кмітливості. В іграх школярі не тільки відображають реальне життя, а й перебудовують його. За словами Л.Виготського, ”гра дитини це не простий спомин про те, що було, але творче переосмислення пережитих вражень, комбінування їх і побудова з них нової дійсності, яка відповідає запитам та інтересам самої дитини [Громик 1999:27]. Тобто він розглядав гру, як творчу діяльність, в якій наочно виступає комбінуюча дія уяви.

Вияв творчості у грі дозволяє дитині глибше зрозуміти навколишній світ, дає їй певний життєвий досвід, викликає потребу відобразити його у своїй діяльності. Радість гри змінює дитяче життя, наповнює його казкою та чарами. Гра охоплює всі сторони особистості учня: вона потребує активної роботи думки і трудових навиків, багата емоціями та щирими почуттями.

В.Сухомлинський писав, що без гри немає і не може бути повноцінного розумового розвитку. Гра – це величезне світле вікно, через яке в духовний світ дитини вливається життєвий потік уявлень, понять. Гру він порівнював з іскрою, що запалює вогник допитливості і любові до знань [Онисюк 1999:9].

Гра як основна діяльність дитини в ранньому і молодому шкільному віці є постійною її супутницею. Гра для дитини – перша можливість проявити себе, самовиразитись і самоствердитись. Гра як форма навчання містить у собі декілька елементів. Основний з них – дидактичний. Він точно встановлює мету використання гри (навчання дітей чогось, її виховний вплив). Ігрове завдання визначає ігрові дії учнів, спрямовані на використання набутих знань або закріплення у процесі гри. Ігрові дії є основою проведення гри, вони потребують дохідливого, поступового пояснення. Це взаємозв’язок між практичною дією учня і його розумовою діяльністю. (Цілеспрямоване сприйняття, порівняння, спостереження). Правила гри організовують пізнавальну діяльність учнів, несуть дидактичну, виховну, організаційну функції. На основі правил гри вчитель має можливість керувати грою, процесами пізнавальної діяльності, поведінкою учнів. Ігрова мета - це результат проведення гри. Бажання виграти, швидко застосувати необхідні знання, навички, вміння активізує роботу, спонукає до виховання активної реакції, мислення, зосередженості. Результат гри завжди важливий і для вчителя, і для учнів.

Відомо, що під час гри дитина набуває важливих психологічних новоутворень: пізнання соціальної дійсності, засвоєння правил взаємин та соціальних мотивів, здатність до довільної поведінки.

Саме під час гри відбувається процес засвоєння правил та перетворення їх у стійкі форми поведінки. Спочатку діти засвоюють моральну поведінку шляхом наслідування, потім починають глибше усвідомлювати сутність самих правил та норм. Вони не тільки уважно стежать, щоб інші діти ретельно дотримувалися правил та норм, а й самі їх виконують. У грі втілюється та поведінка, яка прийнята за взірець.

Отже, гра сприяє виділенню у дитячій свідомості соціально прийнятих етичних норм поведінки та осмислення їх. На думку Л.І.Божович, гра - той механізм, який “переводить” вимоги соціального середовища у потреби самої дитини. Вона сама визначає, як слід поводитися у тій чи іншій ситуації, не-чекаючи схвалення оточуючих. Нагородою є почуття власного задоволення та радості, викликані виконанням своєї ігрової ролі [Проценко 2002:97].

Великий вплив на розвиток емоцій має гра. Адже вона допомагає розкрити моральний смисл вчинків різних людей.

На роль та значення гри у житті дитини вказував В.В.Заньковський. Він вважає, що ігри сприяють моральному розвиткові дитини не менше, ніж взаємодія із соціальним середовищем. Дитина вносить у гру такі ж моральні настрої та установки, як і реальну активність. Іграм належить суттєва роль у генезисі моральної свідомості. Отже, гра має значення не тільки для інтелектуального дозрівання, а й для розвитку моральної свідомості.

Для дітей гра – це саме життя: відкриття світу, в якому вони вчаться жити, пізнання добра і зла, самого себе. Це й пошук друзів, бо у кожній грі беруть участь двоє, троє, четверо. Добре, коли вже змалечку в таких іграх дитина успадковує національний характер, формуючи свій особистий.

За словами Юліуса Фучика, дитячі ігри – дзеркало суспільства. З огляду на це й виникали дитячі ігри.

Отже, гра – це комплекс емоційно-мотивованих актів, спрямованих на інтенсивне опрацювання навчальних завдань з метою ефективного засвоєння мовних умінь та навичок.

Об’єктом дослідження є процес застосування комплексу навчальних ігор (фонетичних, граматичних, лексичних, комунікативних) при вивченні іноземної мови у молодших класах.

Предмет дослідження – комплекс навчальних ігор, покликаних на активізацію мовних умінь та навичок, які використовуються для інтенсифікації процесу вивчення іноземної мови.

Завдання дослідження:

- визначити психолого-педагогічні основи гри, як одного із засобів навчання;

- класифікувати навчальні ігри у відповідності до кожного виду можливої діяльності.

Методи дослідження:

- опрацювання наукових джерел з методики навчання іноземної мови та сумісних з нею дисциплін;

- наукове спостереження процесу навчання ігор;

Робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, додатків, бібліографії.

Закрыть

Методика использования игры в процессе обучения иностранному языку

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.