Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 34

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

Вступ. 3

Розділ 1. Навчання монологічного і діалогічного мовлення на початковому етапі навчання. 5

1.1. Зміст навчання розмови. 5

1.2. Навчання монологічному висловлюванню.. 8

а) Монологічний вислів як об'єкт навчання. 9

б) Етапність роботи над монологічним висловлюванням. 11

в) Опори, що використовуються при навчанні монологічному висловлюванню. 13

1.3. Навчання діалогічній формі спілкування. 14

а) Діалогічна форма спілкування як об'єкт засвоєння. 14

б) Стратегія і зміст навчання діалогічній формі спілкування. 16

1.4. Мовна діяльність як об'єкт навчання у викладанні іноземної мови. 20

Розділ 2. Мовні вправи для навчання монологічної і діалогічної формам спілкування. 25

2.1. Мовне уміння, мовні вправи    і навчання монологічному висловлюванню. 25

2.2. Вправи для навчання діалогічній формі спілкування. 27

Висновок. 34

Література. 35

Вступ

Проблема навчання монологічного і діалогічного мовлення на початковому етапі вивчення англійської мови є однією з найголовніших проблем в методиці навчання англійській мові. Навчання монологічного мовлення – надзвичайно складна справа, а питання – у відповідь вправи – не найадекватніший засіб навчання. Що стосується діалогічної форми спілкування – це найхарактерніша форма для прояву комунікативної функції моваа. На початковому етапі діалогічна форма спілкування припускає уміння вітати співбесідника і відповідати на вітання, як це роблять носії англійської мови. Монологічний вислів розглядається як компонент процесу спілкування будь-якого рівня – парного, групового, масового. Це означає, що будь-який монологічний вислів монологічно за своєю природою, завжди комусь адресований, навіть якщо цей адресат – сам розмовляє, хоча в структурному і багатьох інших відносин його види дуже специфічні.

Навчання говору як процесу продуктивному вимагає від побудови, що вчиться, висловлюванню, обумовленого ситуації спілкування, є складною методичною задачею, оскільки оволодіння їм пов'язано з найбільшими труднощами для учнів і вимагає великих тимчасових витрат і зусиль як з боку вчителя, так і що вчаться. Проте ці витрати часу і зусилля окупаються, якщо учні опановують цією діяльністю на початковому етапі на строго відпрацьованому мінімальному матеріалі, який забезпечує мотиваційний рівень і надійну базу для формування інших мовній діяльності.

У даній роботі розглядається навчання англійській мові на початковому етапі вивчення, оскільки тут пріоритетом є виховні розвиваючі задачі, пов'язані з формуванням позитивної мотивації. Основною задачею на даному етапі є формування комунікативного ядра або основоположних навиків іншомовного спілкування. Від усвідомлення можливості виражати одну і ту ж думку на іншій мові до навиків і умінь самостійного рішення комунікативно – пізнавальних задач, включаючи мовну здогадку і уміння виражати особове відношення до сприйманої інформації.

Так, метою даної курсової роботи є вивчення методики навчання монологічного і діалогічного мовлення на початковому етапі вивчення англійської мови, з урахуванням характерних рис монологічного висловлюванню і діалогу. Задачею даної роботи є навчання формуванню мовних навиків (вимовних, лексичних і граматичних) за допомогою запропонованих вправ на формування навиків монологічного і діалогічного мовлення. 

Закрыть

Диалогическое речи на начальном этапе изучения иностранного языка

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.