Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 26

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

План

Вступ. 3

1. Історія формування ономастики і топонімії. 4

2. Іншомовний вплив на сучасну ономастику і топонімію Англії. 6

а) кельтський компонент. 6

б) латинський вплив. 8

в) скандинавський топонімічний композит. 10

г) французькі корені. 11

3. Морфологія і семантика англійської ономастики і топонімії. 14

а) морфологічна класифікація топонімії. 14

б) семантика простих топонімів. 17

в) семантика кінцевих компонентів умовно-роздільних, складних та складених топонімів. 19

г) топонімічні суфікси. 20

д) складені найменування. 21

4. Використання різних шарів лексики у формуванні ойконімів. 23

Висновки. 25

Список використаної літератури. 26

Вступ

Об’єктом цієї курсової роботи є англійська ономастика і топоніміка. Актуальність теми полягає в її інтердисциплінарному характері, розглядається її розвиток на межі мовознавства, географії і історії.

Мета роботи полягає в дослідженні ономастики і топонімії як складової словникового складу мови, семантики топонімів, структури, функцій, тобто всього, що їм властиве в якості лінгвістичних одиниць і пов’язано з вивченням історії даного народу і географією території.

Матеріалом для дослідження слугував словниковий склад англійської мови, власні назви, географічні карти Англії.

Практичним завданням роботи є дослідження іншомовного впливу на сучасну ономастику і топонімію Англії, її кельтський, латинський, скандинавський і французький компоненти, морфологію і семантику.

В роботі використані основні результати етимологічних досліджень Ажнюка Б., Арнольда І., Архипова І., Белявської Е., Беленької В., Мостового М., CrystalS. і було ужито різні методи – компаративно-зіставний, перекладний, метод розчленування з ціллю виявлення морфологічних складових та ін.

Курсова робота має чіткий і докладний план, виклад зроблено відповідно до змісту. Всі першоджерела, що використано в роботі, увійшли в список літератури, яку подано згідно алфавіту (кирилиця, латиниця) та містять елементи бібліографічного опису джерел. В якості додатків використано ксерокопію карти Англії з прикладами етимологічного глосарію та топографічні елементи, що зустрічаються в англійських назвах населених пунктів.

Закрыть

Английский ономастика и топонимика

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.