Формирование и развитие интереса учащихся к изучению биологии с использованием уголка живой природы

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 42

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТОК ІНТЕРЕСУ УЧНІВ ДО ВИВЧЕННЯ БІОЛОГІЇ 5

1.1. Викладання біологічної дисципліни в школі 5

1.2. Умови формування і розвитку інтересу учнів до вивчення біології 9

1.3. Куточок живої природи як засіб формування інтересу до вивчення біології 15

РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ  КУТОЧКА ЖИВОЇ ПРИРОДИ В КАБІНЕТІ БІОЛОГІЇ 21

2.1. Організація і зміст роботи в куточку живої природи. 21

2.2. Кімнатні рослини у куточку природи. 24

2.3. Спостереження за кімнатними рослинами. 25

2.4. Використання кімнатних рослин при вивченні біології на уроках і в позакласній роботі 32

РОЗДІЛ 3. НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНЕ ЗНАЧЕННЯ КУТОЧКА ЖИВОЇ ПРИРОДИ   36

ВИСНОВКИ.. 40

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 42

ВСТУП

Проблеми біології та школи сьогодні невід’ємні від проблем життя та суспільства. Бо біологія сьогодні – це проблеми екологічної кризи, різкого зросту захворювань, росту генетичного вантажу мутацій, зникнення степів та лісів з їх мешканцями. Вирішити ці проблеми не можна без всебічної біологічної освіти.

Виховне значення природи важко переоцінити.Спілкування з природою позитивно впливає на людину, робить її добрішою, м'якшою, будить в ній найкращі почуття.Особливо велика роль природи у навчанні і вихованні дітей.

У школі учнів продовжують знайомити з природою (рослинами і тваринами).На основі набутих знань формуються такі якості, як реалістичне розуміння явищ природи, допитливість, вміння спостерігати, логічно мислити, естетично відноситься до всього живого.Любов до природи, навички дбайливого ставлення до неї, турбота про живих істот народжують не тільки інтерес до природи, а й сприяють формуванню у дітей кращих рис характеру, таких, як патріотизм, працьовитість, гуманність, повагу до праці дорослих, які охороняють і примножують природні багатства.

Ознайомити учнів з природою, виховати любов до неї допоможе куточок живої природи кабінету біології, де містяться кімнатні рослини і деякі тварини.

Мешканців куточка природи учні бачать щодня, що полегшує роботу вчителя; під його керівництвом школярі систематично спостерігають і доглядають за живими істотами.У процесі догляду за ними діти отримують уявлення про розмаїття рослинного і тваринного світу на землі, про те, як ростуть і розвиваються рослини і тварини, які умови для них потрібно створювати.Педагог вчить дітей порівняльному аналізу, допомагає помічати цікаві особливості зовнішнього вигляду, поведінки тварин. При розгляданні кімнатних рослин звертає увагу учнів на красу квітів і листя.Все це сприяє формуванню у дітей почуття прекрасного.

У процесі систематичного догляду за рослинами і тваринами вчитель формує у дітей певні трудові навички, вчить уважно ставитися до мешканців куточка, дбати про живих істот, зміцнюючи таким чином у школярів інтерес до природи, наполегливість у досягненні результату.Плануючи роботу, він повинен враховувати конкретні умови: рівень знань і умінь дітей групи, особливості природного оточення.

Отже, досить актуальною є тема курсової роботи: «Формування і розвиток інтересу учнів до вивчення біології з використанням куточка живої природи».

Мета курсової роботи – обґрунтувати методичні основи використання куточка живої природи як засобу формування і розвитку інтересу учнів до вивчення біології.

Предмет курсової роботи – куточок живої природи у шкільному кабінеті біології.

Завдання курсової роботи:

- надати загальну характеристику вивченню біології в школі;

- визначити умови формування інтересу учнів до вивчення біології;

- з’ясувати загальні положення щодо створення куточка живої природи;

- обґрунтувати навчально-виховане значення куточка живої природи.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків і списку використаної літератури.

Закрыть

Формирование и развитие интереса учащихся к изучению биологии с использованием уголка живой природы

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.