Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 40

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

Зміст 

Вступ. 3

Розділ 1. Відомості про композитора. 5

1.1. Життєвий шлях М.В. Лисенка. 5

1.2. Творчість Миколи Лисенка. 8

1.2.1 Обробка народних пісень. 8

1.2.2 Романси. 10

1.2.3 Фортепіанна творчість. 13

1.2.4 Хорова творчість. 14

1.2.5. Опера “Тарас Бульба”. 15

Розділ 2. Методичні рекомендації щодо вивчення творчості Миколи Лисенка на уроках музики в школі 20

2.1. Ознайомлення з творчістю М. Лисенка на уроках музики в початкових класах  20

2.2. Вивчення творчості Миколи Лисенка на уроках музики у старших класах  22

Висновок. 36

Список використаної літератури. 38

Додаток. 40

Вступ

Серед предметів естетичного циклу музика відноситься до тих дисциплін, які найбільше стимулюють до творчої діяльності, сприяє формуванню пізнавальних та емоційно-мотиваційних функцій, розвитку творчого мислення, здібностей, комунікативності, а також позитивних якостей характеру (систематичності, працьовитості, наполегливості у досягненні мети). Музика є мовою серця, найніжніших почуттів, світу емоцій людини. Вона дає людині поштовх для внутрішнього переживання і уяви. Це внутрішнє відчуття та переживання викликає бажання передавати музику в дії, міміці, жестах, рухах, співі, грі, створювати нові художні образи.

Одним з важливих завдань музичного виховання в школі є підвищення загальної музичної культури дітей, розширення їх музичного світогляду. Цьому сприяє ознайомлення не тільки з піснями, які діти самі співають, але й з іншими піснями, іноді непосильними для виконання дітьми, але доступними їх сприйняттю. Крім того, діти слухають у виконанні вчителя або в грамзаписі інструментальні твори. Слухаючи музику, учні знайомляться з творами як українських, так і зарубіжних класиків, а це сприяє вихованню їх художнього смаку. Цей вид діяльності урізноманітнює урок музики, робить його змістовнішим, допомагає прищепити любов до музики, підготувати культурного слухача.

Микола Віталійович Лисенко — найвидатніший український композитор другої половини XIX — початку XX ст. Він став основоположником української класичної музики, увійшов в історію національного мистецтва як талановитий диригент, вдумливий педагог, вчений-фольклорист і визначний музично-громадський діяч.

Музична спадщина М. Лисенка міцно спирається на українсь­кий пісенний фольклор. Композитор написав 11 опер, серед яких "Різдвяна ніч ", "Утоплена ", "Тарас Бульба ", "Наталка Полтавка ", "Енеїда ", а також три дитячі: "Коза-Дереза ", "Пан Коцький ", "Зима і Весна ". Одним із найцінніших надбань української музичної куль­тури є хорова творчість композитора: кантата "Радуйся, ниво неполитая ", "Музика до Кобзаря " Т. Шевченка, дуети, романси, пісні та понад 600 записів українських народних пісень. Вершиною композиторської діяль­ності і найвищим досягненням в українській оперній музиці є його опера "Тарас Бульба".

М.Лисенко сформував і збагатив майже всі існуючі в українській музичній творчості жанри. Своїми теоретичними працями в галузі музичного фольклору він значно розвинув вітчизняну науку про народну музичну творчість. Педагогічною діяльністю М.Лисенко заклав підвалини вищої спеціальної музичної освіти в Україні. Безпосередніми продовжувачами кращих творчих традицій М.Лисенка в українській музичній культурі були К.Стеценко, Я.Степовий, М.Леонтович.

Тому тема нашої курсової роботи є досить актуальною, а значить вивчення творчості Миколи Лисенка на уроках музики в школі є необхідним для підвищення загальної музичної культури учнів, розширення їх музичного світогляду.

Мета даної роботи полягає у розробці методичних рекомендацій для ознайомлення учнів з творчістю Миколи Лисенка на уроках музики в школі.

Предметом дослідження є обґрунтування необхідності вивчення творчості Миколи Лисенка для підвищення музичної культури учнів на уроках музики

Об’єкт дослідження – творчість Миколи Лисенка.

Виходячи з мети роботи нами було поставлено і вирішено ряд завдань:

- ознайомитись з життєвим і творчим шляхом Миколи Лисенка;

- розробити методичні рекомендації для проведення уроків музики з ознайомлення з творчістю М. Лисенка.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаної літератури.

Закрыть

Ознакомление учащихся с творчеством Николая Лысенко на уроках музыки в школе

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.