Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 35

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ  ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ТЕХНІКОЮ НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ.. 5

1.1. Поняття про машини, механізми, їх моделі і макети. 5

1.2. Матеріали для технічного моделювання. 6

1.3. Навчання елементам моделювання і конструювання. 9

1.4. Моделювання і конструювання машин. 11

1.5. Ознайомлення з електрикою в початкових класах. Електромоделювання. 19

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИЧНІ РОЗРОБКИ УРОКІВ ОЗНАЙОМЛЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ З ТЕХНІКОЮ ТА ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯМ.. 23

2.1. Професії людей, що працюють із технікою. Виготовлення моделі вантажного автомобіля. 23

2.2. Робота з технічним конструктором. Моделювання електровентилятора. 28

ВИСНОВКИ.. 33

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 35 

ВСТУП

Зацікавлення дітей технікою виявляється з раннього дитинства. Вони бачать, як розвивається техніка в нашій країні, їм теж хочеться прийняти участь у справах дорослих. Ось чому вчитель на уроках праці і позаурочних заняттях повинен готувати дітей до конструкторсько-технологічної діяльності. Готувати дітей до цього виду роботи — це значить учити їх спостерігати, осмислювати і уявляти форму (конструкцію) виробів; вчити планувати, проектувати і перетворювати свої припущення в різних варіантах (мисленних, графічних, практичних). Необхідно також дати учням можливість систематично тренуватись у розумовій діяльності, тобто вчити дітей оперувати раніш набутими знаннями, застосовувати їх на практиці, переносити їх в інші ситуації і одночасно знайомити з найбільш розповсюдженими знаряддями праці, матеріалами, їх властивостями, прийомами обробки і найпростішою конструкторсько-технологічною документацією (технічним рисунком, ескізом, кресленням).

Одним з видів конструкторсько-технологічної діяльності учнів є технічне моделювання. Слово «модель» (від лат. modulus — міра, зразок) має кілька смислових відтінків в багатьох областях науки, техніки, виробництва, навчання. В широкому смислі — це умовний образ якогось об'єкта, процесу або явища. Під технічним моделюванням слід розуміти створення учнями макетів і моделей різних машин, механізмів та пристроїв. Моделювання — це пізнавальний процес, який збагачує школярів загальнотехнічними знаннями, уміннями і сприяє розвитку їх технічних здібностей.

Основним об'єктом для технічного моделювання в початкових класах рекомендуються найбільш відомі дітям транспортні, будівельні, сільськогосподарські, енергетичні та побутові машини. Відібрані для моделювання об'єкти повинні відображати сучасні досягнення техніки, а також відповідати віковим особливостям і технічним інтересам учнів. Різні методисти по-різному підходять до вибору об'єктів моделювання. Одні завищують вимоги до учнів, рекомендуючи виконувати складні моделі. Другі, навпаки, занижують вимоги до учнів, рекомендуючи досить прості вироби з паперу і картону. Учитель повинен підібрати такі вироби для моделювання, щоб поступово вводити в роботу з креслення, ускладнювати моделі як за конструкцією, так і за використанням різноманітних матеріалів. Найбільшу педагогічну цінність для початкових класів мають навчальні діючі моделі сучасних машин і механізмів.

Метою даної роботи являється розробка методики ознайомлення молодших школярів з технікою та її застосуванням на уроках трудового навчання.

Об’єкт дослідження: процес трудового навчання у початкових класах.

Предмет дослідження: роль і місце технічного моделювання при ознайомлені молодших школярів з технікою на уроках трудового навчання.

Завдання дослідження:

– обґрунтувати основи ознайомлення з технікою та її застосуванням на уроках трудового навчання в початкових класах;

– визначити поняття машини, механізми та їх застосування;

– описати матеріали, які використовуються для технічного моделювання на уроках трудового навчання;

– розробити методичні рекомендації з технічного моделювання при ознайомленні учнів з технікою та її застосуванням.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків і списку використаної літератури. 

Закрыть

Ознакомление младших школьников с техникой и ее применением на уроках трудового обучения

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.