Использование лекарственных растений в процессе изучения биологии в средней общеобразовательной школе

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 42

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

Зміст

Вступ. 3

І. Розвиток науки фітотерапії та загальний опис фітопрепаратів. 5

ІІ. Ресурсна база лікарських рослин та правові основи їх використання. 11

ІІІ. Використання знань про лікарські рослини в курсі біології 17

IV. Методика використання лікарських рослин на уроках біології та в позаурочний час  23

4.1. Таємниці народної медицини: виховний захід для учнів середнього шкільного віку  23

4.2. Методика проведення уроку на тему: Клас однодольні. Родина лілійні. Характеристика рослин родини лілійних. 27

4.3. Урок на тему: Поширення хвойних, їх роль у природі і житті людини. Охорона голонасінних. 30

4.4. Орієнтовна програма  гуртка "Лікарські рослини". 33

Висновки. 36

Список використаної літератури. 38

Додатки. 40

Вступ

Вплив на чутливий світ дитини дозволить викликати у дітей бажання захищати рослинний світ, пізнавати його таємниці життя. Життєвий досвід школярів, знання, одержані в початковій школі, дають можливість уявити багатства рослинного світу і їх використання людиною. Багатоцільове використання рослин дається в загальному виді: їжа, одяг, паливо, сировина для промисловості, як місце відпочинку. Із 17520 видів вищих рослин, які ростуть в СНД, виявлено 4000 кормових, більш ніж 380 лікарських, сотні технічних, харчових та інших.[4, с. 43].

Знайти шлях до дитячих сердець, зародити в них повагу до Природи, яка поряд з нами на одній планеті і, власне, робить її придатною до життя, відчути її гармонію та усвідомити себе і своє майбутнє в ній самій.

У межах прикладної ботаніки здійснюються дослідження щодо використання рослин, і зокрема вивчається вплив лікарських рослин на здоров’я учнів з метою подальшого фітооблаштування навчальних приміщень, подвір’я. Як свідчать дослідження російських науковців, фітодизайн, фітомодулі сприяють оптимізації повітряного середовища в умовах навчального процесу, іонізації та зволоженню повітря, знезараженню навчальних приміщень від патогенної мікрофлори, збагаченню середовища біогенними речовинами, створенню естетичного, комфортного середовища та ін.

Актуальність теми. Пошук та створення лікарських препаратів рослинного походження - одна з найважливіших задач фармацевтичної науки. Цілеспрямований пошук природних біологічно активних субстанцій, вивчення їх фізико-хімічних та фармакологічних характеристик є головним напрямком вирішення цієї проблеми. Використання лікарських рослин у вигляді настоїв та відварів для лікування і профілактики хронічних захворювань у дітей і людей особливо актуально в зв’язку зі надзвичайно важкою екологічною ситуацією. Необхідність комплексного використання рослин та наявність достатньої сировинної бази пояснює зацікавленість до вивчення дикоростучих рослин.

Мета даної курсової роботи полягає в тому, щоб виявити і дослідити ефективність впливу знань про лікарські рослини на формування та розвиток пізнавального інтересу учнів в умовах реального навчального процессу з біології.

Завдання:

- навести велику кількість інформаційних матеріалів, які стосуються стану ресурсів дикорослих лікарських рослин, динаміки їх використання та нормативно-правового регулювання використання цих ресурсів в Україні;

- визначити основні осередки фітосередовища присадибної ділянки і чинники їх формування;

- розглянути педагогічні умови, закономірності та тенденції виховання пізнавальних інтересів дітей до рослинності природного довкілля;

- висвітлити особливості методичного забезпечення процесу ознайомлення дітей з лікарськими рослинами як реабілітаційно-профілактичним засобом;

- створити технології організації навчально-виховної роботи з ознайомленням дітей з лікарськими рослинами;

- приділити велику увагу практичній стороні навчання, умінню дітей використати набуті знання, адаптуватися до життя в природі за принципом „не нашкодь”.

Закрыть

Использование лекарственных растений в процессе изучения биологии в средней общеобразовательной школе

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.