Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 37

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 5

1.1. Теорія навчальної діяльності в загальній теорії навчання. 5

1.2. Предметний зміст навчальної діяльності 6

1.3. Зовнішня структура навчальної діяльності 8

1.4. Навчальна завдання у структурі навчальної діяльності 10

РОЗДІЛ ІІ. СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ. 18

2.1. Контроль та його роль у керівництві та управлінні навчальною діяльністю   18

2.2. Форми організації контролю за навчальною діяльністю учнів. 25

2.3. Оцінка та облік результатів навчальної діяльності учнів. 28

2.4. Способи вираження оцінки. 30

ВИСНОВКИ.. 35

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 37

ВСТУП

Актуальність дослідження. Важливою умовою підвищення ефективності навчального процесу є систематичне отримання учителем об'єктивної інформації про хід навчально-пізнавальної діяльності учнів. Цю інформацію він отримує завдяки контролю та управління за навчально-пізнавальною діяльністю учнів.

Поняття «навчальна діяльність» досить неоднозначно. У широкому сенсі слова вона іноді неправомірно розглядається як синонім навчання, вчення, і навіть навчання.

Управління навчальною діяльністю учнів дає можливість: дізнатися про наявність прогалин у знаннях учнів (оскільки вони є і прогалинами в діяльності викладача, то він має можливість дізнаватися про свої особисті недоліки); виявити помилкове або неточне розуміння вивченого; перевірити повноту знань, усвідомленість і міцність їх засвоєння, уміння їх застосовувати; засвоїти динаміку успішності; привчити учнів до самоконтролю і раціональної організації праці; стимулювати розумову активність учнів; виробити в них навички синтезування і систематизації навчального матеріалу; привчити учнів до наполегливості й відповідальності в навчальній діяльності; забезпечити оперативний зовнішній і внутрішній зворотний зв'язок у навчанні; визначити продуктивність використання викладачем навчального посібника, методу чи прийому навчання; зіставити ефективність праці викладачів, оцінити роботу навчального закладу за якістю навчання і підготовки спеціалістів.

У загальній теорії навчання, дану тему розглядали такі видатні педагоги як Я.А. Коменський, І.Г. Песталоцці, А. Дистервег, І. Гербарт К.Д. Ушинський, П.Ф. Каптерева, СТ. Шацьким, А.П. Нечаєвим, М.Я. Басовим, П.П. Блонський, Л.С. Виготським, Н.К. Крупської, А.С. Макаренка, а також найбільшими представниками вітчизняної та зарубіжної педагогічної психології середини XX століття Д.Б. Ельконіна, В.В. Давидовим, І. Лінгарт, Й. Ломпшер.

Комплексне використання всіх функцій контролю за навчальною діяльністю учнів у кінцевому рахунку спрямоване на підвищення якості навчання і виховання школярів. У цьому полягає принципова відмінність контролю в радянській школі від школи сучасної, в якій він служить цілям обмеження освітніх можливостей для дітей шкільного віку.

Тому способи управління навчальною діяльністю учнів є досить актуальним на даний момент і перспективний в подальшому вивченні і більш глибокому досліджені даної теми в подальшому. Все вище сказане і відтворює актуальність даної теми.

Об'єктом роботи виступає навчальна діяльність учнів.

Предметом роботи є способи управління навчальною діяльністю учнів.

Метою даної роботи визначено розгляд способів управління навчальною діяльністю учнів на уроках та контролю за знаннями учнів.

Метою даної роботи поставлено виконання таких завдань:

- визначення поняття навчальна діяльність;

- вивчення структури навчальної діяльності;

- визначення управління навчальною діяльністю на уроках;

- розгляд методів що використовуються під час управління.

Закрыть

Способы управления учебной деятельностью

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.