План

1. Інформатизація освіти. Законодавча база.

2. Завдання інформатизації освіти.

3. Основні шляхи застосування інформаційних технологій в освіті.

4. Етапи розвитку інформаційних технологій.

5. Поняття інформаційні технології.

6. Властивості інформаційних технологій.

8. Класифікація інформаційних технологій.

9. Поняття сучасних інформаційних технологій.

10. Засоби сучасних інформаційних технологій. Апаратні засоби.

11. Засоби сучасних інформаційних технологій. Програмні засоби.

12. Методи сучасних інформаційних технологій.

13. Поняття та мета сучасних інформаційних технологій навчання.

14. Педагогічні завдання сучасних інформаційних технологій навчання.

15. Роль сучасних інформаційних технологій у навчальному процесі.

16. Основні можливості, які дають СІТН вчителю та учню.

17. Використання засобів сучасних інформаційних технологій в освіті.

18. Психологічні особливості впровадження сучасних інформаційних технологій в навчальний процес у початковій школі.

19. Санітарні норми організації навчання з використанням комп’ютерної

15. Роль сучасних інформаційних технологій у навчальному процесі.

Загалом сучасні інформаційні технології в процесі навчання дозволяють:

Активізувати пізнавальну діяльність учнів.

Забезпечити позитивну мотивацію навчання.

Проводити уроки на високому естетичному і емоційному рівні.

Забезпечити високий ступінь диференціації навчання (майже індивідуалізацію). Збільшити обсяг виконуваної роботи на уроці в 1,5 – 2 рази.

Удосконалити контроль знань.

Раціонально організувати навчальний процес, підвищити ефективність уроку. Формувати навички пошуково-дослідницької діяльності.

Забезпечити доступ до різних довідкових систем, електронних бібліотек, інших інформаційних ресурсів.


16. Основні можливості, які дають СІТН вчителю та учню.

Інформаційні технології навчання надають можливість учителю ефективно вирішувати існуючу систему дидактичних завдань, застосовуючи як окремі види роботи так і їх комбінацію, тобто спроектувати навчальний процес. Орієнтовані на вчителя програми-конструктори уроків дозволяють йому оперативно поновлювати зміст навчальних і контролюючих програм відповідно до появи нових знань і технологій. Вчитель одержує додаткові можливості для підтримки і спрямування розвитку особистості учня, творчого пошуку й організації їхньої спільної роботи.

Сучасні інформаційні технології відкривають учням доступ до нетрадиційних джерел інформації, підвищують ефективність самостійної роботи, дають цілком нові можливості для творчості, знаходження і закріплення усяких професійних навиків, дозволяють реалізувати принципово нові форми і методи навчання.


17. Використання засобів сучасних інформаційних технологій в освіті.

Засоби сучасних інформаційних технологій можуть бути використані в якості:

Засобу навчання, що удосконалює процес викладання, підвищує його ефективність і якість. При цьому забезпечується:

Реалізація можливостей програмно-методичного забезпеченняс учасних ПЕОМ з метою повідомлення знань, моделювання навчальних ситуацій. здійснення тренування, контролю за результатами навчання;

Використання об'єктно-орієнтованих програмних засобів або систем (наприклад, системи підготовки текстів, електронних таблиць, баз даних) з метою формування культури навчальної діяльності;

Реалізація можливостей систем штучного інтелекту в процесі застосування навчальних інтелектуальних систем.

2) Інструменту пізнання навколишньої дійсності і самопізнання.

3) Засобу розвитку особистості учня.

4) Об'єкту вивчення (наприклад, в рамках освоєння курсу інформатики).

5) Засобу інформаційно-методичного забезпечення і управління навчально-виховним процесом. навчальними закладами, системою навчальних закладів.

6) Засобу комунікацій (наприклад, на базі асинхронного телекомунікаційного зв'язку) з метою поширення передових педагогічних технологій.

7) Засоби автоматизації процесів контролю, корекції результатів навчальної діяльності, комп'ютерного педагогічного тестування і психодіагностики.

8) Засобу автоматизації процесів обробки результатів експерименту (лабораторного, демонстраційного) і управління навчальним обладнанням.

9) Засобу організації інтелектуального дозвілля, розвиваючих ігор.


18. Психологічні особливості впровадження сучасних інформаційних технологій в навчальний процес у початковій школі.

Процеси інформатизації освіти сприяли швидкому поширенню сучасних підходів навчання до школярів молодшого шкільного віку. Використання ІКТ у системі навчальних дисциплін початкової школи може стати потужним фактором збагачення індивідуальної основи розумового, естетичного, морального розвитку школяра. Комп’ютерно-орієнтовані засоби навчання досить перспективні для підвищення творчої активності. За умови введення до процесу навчальної діяльності елементів гри, у дітей виникають позитивні емоції, тим самим підвищуючи їх пізнавальну активність. Саме тому більшість прикладних програм навчального характеру, призначених для застосування в початковій школі, використовують ігровий підхід до навчальної діяльності, що підвищує інтерес дитини та знімає зайве психологічне напруження. Окрім того, запам’ятовування матеріалу відбувається краще тоді, коли він цікавий, а ігрові програми для дитини зробити цікавими значно простіше.


19. Санітарні норми організації навчання з використанням комп’ютерної техніки у початковій школі.

Для профілактики комп’ютерної залежності в дітей батьки можуть керуватися психолого-педагогічними рекомендаціями:

- привчайте дитину правильно ставитися до комп’ютера як до технічного пристрою, за допомогою якого можливо отримати знання і навички, а не як до засобу отримання емоцій;

- не дозволяйте дитині у віці 3-5 років грати в комп’ютерні ігри.

- розробляйте з дитиною правила роботи за комп’ютером: 20 хв. комп’ютерної гри, 30 хв. заняття іншими видами діяльності;

- не дозволяйте дитині їсти й пити біля комп’ютера;

- не дозволяйте дитині грати в комп’ютерні ігри перед сном;

- домовляйтеся з дитиною виконувати ці правила;

- обговорюйте з дитиною покарання в разі, якщо дитина порушить домовленість;

- помічайте, коли дитина дотримується ваших вимог, обов’язково скажіть їй про свої почуття радості та задоволення. Таким чином закріплюється бажана поведінка;

- не використовуйте комп’ютер як засіб для заохочення дитини. Під час хвороби і вимушеного перебування вдома комп’ютер не повинен стати компенсацією;

- допомагайте дитині долати негативні емоції, які завжди присутні в житті кожної людини (розчарування, сум, образа, агресія тощо) і які можуть підштовхнути дитину отримати полегшення за комп’ютерною грою.

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 13

Бесплатная работа

Закрыть

Информационные технологии в образовании

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.