План

1. Інформатизація освіти. Законодавча база.

2. Завдання інформатизації освіти.

3. Основні шляхи застосування інформаційних технологій в освіті.

4. Етапи розвитку інформаційних технологій.

5. Поняття інформаційні технології.

6. Властивості інформаційних технологій.

8. Класифікація інформаційних технологій.

9. Поняття сучасних інформаційних технологій.

10. Засоби сучасних інформаційних технологій. Апаратні засоби.

11. Засоби сучасних інформаційних технологій. Програмні засоби.

12. Методи сучасних інформаційних технологій.

13. Поняття та мета сучасних інформаційних технологій навчання.

14. Педагогічні завдання сучасних інформаційних технологій навчання.

15. Роль сучасних інформаційних технологій у навчальному процесі.

16. Основні можливості, які дають СІТН вчителю та учню.

17. Використання засобів сучасних інформаційних технологій в освіті.

18. Психологічні особливості впровадження сучасних інформаційних технологій в навчальний процес у початковій школі.

19. Санітарні норми організації навчання з використанням комп’ютерної

6. Властивості інформаційних технологій.

Інформаційні технології мають такі властивості:

предметом оброблення є дані;

мета процесу – одержання інформації;

засіб здійснення інформаційного процесу – програмні, програмно- апаратні, лічильні комплекси;

процеси оброблення даних включають окремі операції відповідно до проблемної сфери; вибір керуючих дій на процеси виконується особами, що приймають рішення;

критеріями оптимізації процесу є вірогідність, надійність,цілісність, своєчасність інформації.


8. Класифікація інформаційних технологій.

Відомо, що інформаційні технології посіли значне місце у всіх галузях суспільства. І відповідно до сфери застосування можна їх класифікувати по різному. Розглянемо класифікацію інформаційних технологій, які застосовуються в процесі навчання.

За формами використання інформаційних технологій у освітньому процесі розрізняють інтерактивний і мішаний урок.

За технологією обробки інформації - предметні, забезпечувальні і функціональні інформаційні технології.

З використання інформаційних технологій в дистанційному навчанні - локальні і мережеві інформаційні технології.

За ступенем використання комп’ютерів у інформаційних технологіях розрізняють безкомп’ютерні (паперові: підручники, навчальні та навчально- методичні посібники; оптичні: діа проектори, графопроектори, кінопроектори; електронні: телевізори, програвачі лазерних дисків) і комп’ютерні технології.


9. Поняття сучасних інформаційних технологій.

Термін «інформаційні технології» часто використовують як синонім терміну «комп'ютерні технології», однак комп’ютерні технології є лише однією зі складових частин інформаційних технологій. При цьому інформаційні технології, засновані на використанні сучасних комп’ютерних і мережевих засобів, складають термін «сучасні інформаційні технології» (СІТ).

У науковій літературі цей термін пояснюють так – сукупність засобів, методів і прийомів збирання, зберігання, опрацювання, подання та передавання повідомлень, що розширює знання людей та розвиває їхні можливості щодо управління технічними та соціальними процесами.


10. Засоби сучасних інформаційних технологій. Апаратні засоби.

Засоби сучасних інформаційних технологій – це програмно-апаратні засоби і пристрої, що функціонують на базі обчислювальної техніки, а також сучасні засоби і системи інформаційного обміну, що забезпечують операції збирання, накопичення, збереження, обробки, передачі інформації. Їх класифікацію можна подати у вигляді схеми.

Апаратні засоби:

Електронно обчислювальні машини.

Локальні та глобальні мережі.

Пристрої вводу (виводу).

Пристрої збереження великих об’ємів інформації.

Інше перефирійне обладнання.


11. Засоби сучасних інформаційних технологій. Програмні засоби.

Засоби сучасних інформаційних технологій – це програмно-апаратні засоби і пристрої, що функціонують на базі обчислювальної техніки, а також сучасні засоби і системи інформаційного обміну, що забезпечують операції збирання, накопичення, збереження, обробки, передачі інформації. Їх класифікацію можна подати у вигляді схеми.

Програмні:

Програмне забезпечення.

Інформаційні системи

Системи мультимедіа та гіпермедіа

Системи штучного інтелекту

Програмні засоби міжкомпютерного зв’язку.


12. Методи сучасних інформаційних технологій.

У науковій літературі СІТ пояснюють так – сукупність засобів, методів і прийомів збирання, зберігання, опрацювання, подання та передавання повідомлень, що розширює знання людей та розвиває їхні можливості щодо управління технічними та соціальними процесами.


13. Поняття та мета сучасних інформаційних технологій навчання.

Сучасні інформаційні технології навчання – це методологія і технологія навчально-виховного процесу з використанням новітніх електронних засобів навчання в першу чергу електронно обчислювальних машин (комп’ютерів). Основною метою сучасних інформаційних технологій навчання є підготовка учнів до повноцінної життєдіяльності в умовах інформаційного суспільства.


14. Педагогічні завдання сучасних інформаційних технологій навчання.

Педагогічні завдання СІТ навчання:

Інтенсифікація всіх рівнів навчально-виховного процесу, підвищенняйого ефективності та якості;

Побудова відкритої системи освіти, що забезпечує кожній дитині і дорослому власну траєкторію самоосвіти;

Системна інтеграція предметних галузей знань;

Розвиток творчого потенціалу учня, його здібностей до комунікативних дій;

Розвиток умінь експериментально-дослідницької діяльності та культури навчальної діяльності;

Формування інформаційної культури учнів;

Реалізація соціального замовлення, обумовленого інформатизацією сучасного суспільства (підготовка фахівців у галузі інформатики та обчислювальної техніки, підготовка користувача засобів СІТ).

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 13

Бесплатная работа

Закрыть

Информационные технологии в образовании

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.